Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdreformen: Österbottniska röster kritiska till lagförslag om valfrihet

Från 2017
Ingången till samjouren.
Bildtext Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Anna Ruda

Regeringens nya förslag till lag om valfrihet inom vården får ris från flera håll i Österbotten. Bland annat styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund riktar kraftig kritik mot lagförslaget. Gör om och gör rätt, kräver man.

- Den allmänna inställningen här är att det här lagförslaget inte håller, säger Göran Honga som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Regeringens lagförslag befinner sig ute på remissrunda, och såväl kommunerna i Österbotten som Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund färdigställer som bäst sina utlåtanden för att skicka in dem till Social- och hälsovårdsministeriet.

göran honga
Bildtext Göran Honga.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ska diskutera frågan på sitt möte på tisdag. Det var enligt Göran Honga inte svårt att enas om de skarpa formuleringarna.

- Vi är överens om att hela den här lagens konstruktion är mycket dålig. Efter att grundlagsutskottet gav regeringen bakläxa så har man genom politisk armbrytning nu formulerat ett lagförslag som riskerar ge oss en verkligt usel vårdstruktur.

Vad är det som är så dåligt i strukturen?

- Vi får inte samspelet mellan parterna att fungera helt enkelt. Om den här lagen går igenom får vi inte valfrihet för gemene man, och företagens roll versus tredje sektorn och landskapet hamnar i total obalans.

Gör om, gör rätt

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund kräver för sin del att regeringen börjar om från början. Styrelsen anser helt enkelt att lagutkastet bör förkastas och beredas på nytt.

I sina utlåtanden konstaterar såväl sjukvårdsdistriktets styrelse som landskapsstyrelsen att valfrihetslagen till största delen inte kommer att ge österbottningarna möjlighet att påverka de egna tjänsterna.

Man ser bland annat stora problem i hur regeringen ämnar införa kundsedlar, men samtidigt strikt begränsa hur sedlarna får användas.

En kund med kundsedel måste absolut kunna välja även landskapets affärsverk, anser man.

Vårdare brevid patientsäng
Bildtext Nuvarande lagförslag kommer inte att ge patienterna någon större valfrihet, anser man i Österbotten.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Man ser även en överhängande risk att etablerade vårdkedjor samt servicenätet inom den offentliga specialiserade sjukvården demoleras när privata vårdföretag tar över marknaden.