Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbofullmäktige sade ja till att förnya kommunens byggnadsordning

Från 2017
Uppdaterad 11.12.2017 22:48.
Takstolar
Bildtext Nu ska det bli möjligt att bygga tätare i Sibbos byar.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

På måndag kom Sibbo till skott. Den nya byggnadsordning som beretts i kommunen i två år klubbades igenom av fullmäktige.

Diskussionens vågor för och emot gick höga i ungefär en timme innan det blev ett ja.

Fullmäktige röstade också om huruvida förslaget bör returneras till ny behandling, vilket Sini-Pilvi Saarnio (de Gröna) föreslog.

Sju ledamöter understödde Saarnios förslag om att returnera förslaget till ny behandling medan 34 fullmäktigeledamöter röstade för att fortsätta behandlingen av ärendet. En ledamot röstade blankt och en var frånvarande.

Sidobyggnader och båtskjul väckte debatt

Det som efter omröstningen väckte diskussion bland fullmäktigeledamöterna, var bland annat vad som ska gälla då det kommer till de så kallade sidobostäderna.

Med sidobostäder avses i det här fallet mindre bostäder som fungerar i samband med den egentliga bostaden.

Också båtskjulen väckte debatt. Den nya byggordningen skulle nämligen möjliggöra att det byggs större båtskjul vid stränderna.

Till slut röstade fullmäktige om förslaget till ny byggnadsordning och rösterna föll 25 för och 18 emot.

- Vi måste komma ihåg att det här är ett principiellt beslut och en linjedragning där vi nu går in för att omfatta strategin med att förtäta bystrukturen, säger Kasper Nyberg (SFP), ordförande i kommunens byggnads- och miljöutskott samt medlem i den styrgrupp vars uppgift har varit att arbeta fram en mera flexibel byggnadsordning.

Sibbo fullmäktige 11.12.17
Bildtext Sibbofullmäktige behandlar frågan om ny byggnadsordning.
Bild: Yle/Stefan Härus

Byborna i Sibbo kan sova lugnt

Nyberg är noga med att poängtera att byggnadsordningen för tillfället gäller bara de områden där det inte förekommer en detaljplan eller delgeneralplan.

I byarna i Sibbo har förslaget till ny byggnadsordning väckt en del farhågor om att byarna nu kommer att tillåtas växa sig alltför stora och täta.

Är den här oron befogad nu i och med att förslaget till ny byggnadsordning klubbades igenom?

- Många byar är idag inte tillräckligt täta och saknar delgeneralplaner. Den nya byggnadsordningen är ett konkret arbetsredskap för att möjliggöra byggandet i byarna. Jag ser nog att fördelarna väger tyngre än nackdelarna, säger Nyberg.

Hus på Majberget i Borgå
Bildtext Byarna i Sibbo får i framtiden byggas tätare (Arkivbild).
Bild: Yle/Stefan Härus

Målmedvetet arbete krävs

Att det finns meningsskiljaktigheter mellan planläggarna och politikerna i Sibbo är ett faktum.

Politikerna har talat för nödvändigheten av att förnya byggnadsordningen, medan planläggare och tjänstemän velat skynda långsamt.

Är den här konflikten nu över i och med att byggnadsordningen ska förnyas?

- Vi kommer nog fortsättningsvis att behöva arbeta målmedvetet på att minska på gapet mellan tjänstemännens och politikernas vilja och på att kunna plantera kommunens strategi, som utarbetats av fullmäktige, hos tjänstemännen, menar Nyberg.

Ny byggnadsordning påverkar också andra processer

Beslutet i fullmäktige på måndag kväll kommer inte att synas på ritborden och allraminst förverkligade i byarna alltför snabbt.

- Det är vi nog väl medvetna om. Vi inleder nu en process där det positiva är att det finns en relativt enhällig vilja i fullmäktige att komma åt den rådande inflexibilitet som i åratal funnits på detta område, säger Nyberg.

Fullmäktiges ja till att förnya byggnadsordningen i Sibbo, kommer i förlängningen att också påverka skolnätet och basservicen och möjliggöra kommunen att komma åt också andra framtida utmaningar.