Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Forskare varnar: Mögelskolor och daghem skapar ett folkhälsoproblem

Från 2017
Uppdaterad 12.12.2017 07:05.
Tuula Putus är professor i yrkeshälsovård och miljömedicin.
Bild: Turun yliopiston viestintä/University of Turku Communications

Det är oetiskt att barn och unga vistas i dålig inneluft i skolor och daghem, säger professor Tuula Putus. Mögel och strålsvamp påverkar vår hälsa negativt och kan trigga igång andra sjukdomar.

- Vi skapar ett stort folkhälsoproblem, följden blir sjuka vuxna.

Det säger Tuula Putus, professor i yrkeshälsovård och miljömedicin. Hon har forskat i ämnet i snart 30 år.

- När vi exponeras för mögel startar en låg inflammation i kroppen, speciellt när det är fråga om giftiga mögelsorter. Det här banar väg för flera andra sjukdomar, säger Putus.

Monica Grankulla-Häggblom är en av de lärare som blivit sjuk av mögel på jobbet. Det tog henne 10 år att bli helt återställd.

Alarm i kroppen

Förenklat kan man säga att när vi andas in mögelsporer så uppstår ett alarm i kroppen. Försvarscellerna rusar på plats via blodcirkulationen och de stannar i lungorna, förklarar Putus.

Sedan aktiveras celler som bildar antikroppar, som i sin tur går runt i blodet och kan skada exempelvis lederna.

Därför kan den som blir utsatt för mögel få ont i lederna.

Bilavgaser, industriutsläpp och rökning har minskat. Ändå är vi sjukare.

Upprepad irritation av mögel och strålsvamp i barndomen, och som en följd av det allt flera antibiotikakurer, ger de resultat som den nyaste forskningen visar på säger Putus.

- Först verkar främst barn och unga få astma och allergier, och sedan får man andra tilläggssjukdomar.

Vår livshistoria påverkar

Putus säger att vår livshistoria påverkar vilka sjukdomar vi drabbas av. Immunförsvaret kommer ihåg vilka allergener och mikrober vi kommit i kontakt med och det förklarar varför vi reagerar olika på exempelvis mögel.

Genetiken påverkar också hur vår kropp reagerar och vilka sjukdomar vi utvecklar.

- I samma omgivningar kommer olika sjukdomar fram och i olika ordningsföljd hos olika människor.

Sjukdomar hänger ihop

De nyaste forskningsrönen visar på att flera sjukdomar hänger ihop säger Putus. Astma hör ihop med migrän och tarmsjukdomar samt autoimmuna sjukdomar.

- I alla västerländer har inflammatoriska tarmsjukdomar ökat, säger Putus.

En stor dansk studie visar att sköldkörtelsjukdomar går ihop med reumatiska sjukdomar och båda dessa sjukdomar hänger ihop med astma.

Det går inte att dela upp människor i olika medicinska specialiteter, så som lungsjukdomar, inremedicin och hudsjukdomar, så som vi gjort tidigare, menar Putus.

- En vanlig läkare ser inte alltid sambandet eller är medveten om de senaste forskningsrönen.

Så mögel gör oss sjuka?

- Ja, det är så jag förstår det efter att ha forskat i ämnet i 30 år. Det börjar med hud- och andningsvägarna. Små barn som kryper på golvet i en miljö där de utsätts för mögelsporer, i så kallade sjuka hus, är exempelvis utsatta.

Vad händer med barn som går i mögeldaghem och skolor?

- Det ser vi redan. Astma har ökat från 3 till 11 procent bland hela befolkningen, om vi jämför med 70- och 80-talet. Det här trots att vi i dag har renare uteluft än tidigare. Avgaser, utsläpp och rökning har minskat. Ändå är vi sjukare, konstaterar Putus.

Nu när vi hittat samband mellan mögelexponering och sjukdomar så blir diskussionen alltmer konstig.

― Tuula Putus

Inneluften är viktig

Vår föda och vår livsstil är viktig för vår hälsa, men det är också inneluften, säger Putus. Speciellt i vårt klimat där vi tillbringar så mycket tid inomhus.

- Jag tycker det är lätt att motivera varför inneluften är viktig.

Men forskarna är inte helt överens om hur de här sakerna hänger ihop.

- Nu när vi hittat samband mellan mögelexponering och sjukdomar så blir diskussionen alltmer konstig. I Tyskland har man starkt tagit ställning till att mögel är farligt, man behöver inte veta alla detaljer för att se att det är ohälsosamt, lika som med tobaksrökning.

Putus säger att forskningen fortskrider och att man har även i tester med vävnader från djur sett att parallellerna finns. Hästar som utsätts för mögel får exempelvis problem med lungorna.

- Vi forskare måste gå ut med det här budskapet och varna, så att vi åtminstone kan rädda barnen.

Blir friska i frisk miljö

Enligt Putus visar undersökningar att barn snart blir friska när de får flytta bort från mögeldrabbade byggnader.

- Nästan alla blir friska, det finns doktorsavhandlingar om detta. De behöver inte längre antibiotika, det visade vi redan på 90-talet. Det är helt fånigt att samhället inte tror på detta.

Det har blivit en teologisk fråga säger Putus. Och det är frustrerande att varningarna inte tas på allvar.

Problemen minskar med hälften

Om 60 procent av eleverna har hälsoproblem i en sjuk skolfastighet så minskar problemen med åtminstone hälften, eller mera efter en lyckad renovering säger Putus.

- Till och med astma hos barn kan försvinna, ungefär hälften av fallen blir bättre i tonåren men sjukdomen kan återkomma senare i livet. Men en del barn kan bli skadade för livet - ledreuma eller celiaki försvinner exempelvis inte.

Ta nu hand om att våra barn blir friska och arbetsföra vuxna. Det är de som ska betala skatt och ta hand om oss i framtiden.

― Tuula Putus

Efter en slarvig, ytlig renovering minskar problemen bara lite eller inte alls säger Putus I värsta fall blir mikrobhalterna högre om man renoverar fel.

Renovering betalar in sig på ett par år

Putus säger att det finns lagstiftning och rekommendationer om hurudana miljöer som är trygga för elever och lärare. Men för att alla barn ska få vistas i friska daghem och skolor krävs det pengar.

Det är ändå vårt ansvar att värna om barnens hälsa, menar Putus. När kostnaderna belastar kommunerna så att de blir ett hinder för friska skolfastigheter, då borde staten träda in.

- Lagen säger att barn ska vistas i friska utrymmen. Att renovera en skola betalar sig inom tre till fem år, eftersom lärare och elever blir friskare och både sjukvårds- och medicinkostnaderna minskar.

Det här har Arbetshälsoinstitutet räknat ut redan 2012 säger Putus.

Om vi inte åtgärdar problemen i skolor och daghem blir resultatet sjuka vuxna.

- Ta nu åtminstone hand om våra barn så att de blir friska och arbetsföra vuxna. Det är de som ska betala skatt och ta hand om oss i framtiden, säger Tuula Putus.

Monica Grankulla-Häggblom

Monica blev sjuk av mögel i skolan — tog tio år att bli frisk igen

Läraren Monica Grankulla-Häggblom var sjuk i 10 år.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln