Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Amnesty: Europa medansvarigt till slavhandeln och lidandet i Libyen

Från 2017
Migranter i Libyen.
Bildtext Migranter i Libyen utsätts för omfattande övergrepp, tortyr och slavhandel klagar Amnesty International

Europeiska regeringar är medansvariga till omfattande människorättskränkningar och människohandel som migranter utsätts för i Libyen.

Det anser människorättsorganisationen Amnesty International som i hårda ordalag anklagar EU-medlemmar för att tiotusentals flyktingar och migranter frihetsberövas under omänskliga förhållanden

Amnesty har gett ut en ny rapport om lidandet och människorättseländet i Libyen i kölvattnet av de globala protesterna mot slavhandeln i landet.

Rapporten "Libya’s dark web of collusion" redogör för hur europeiska regeringar är medansvariga till systematiska övergrepp som den libyska kustbevakningen, myndigheter och smugglare utsätter flyktingar och migranter för, för att stoppa människor från att ta sig över Medelhavet.

Rapporten bygger på över 70 intervjuer med flyktingar och migranter som har utförts i Italien och Tunisien under juli månad år 2017.

- Hundratusentals flyktingar och migranter är fast i händerna på libyska myndigheter, miliser, väpnade grupper och smugglare, som ofta arbetar tillsammans för ekonomisk vinning. Tiotusentals hålls i överfulla förvar på obestämd tid där de utsätts för systematiska kränkningar, säger Madelaine Seidlitz.

Seidlitz är ansvarig för Amnestys arbete med flyktingar och migranter i Sverige.

- Europeiska regeringar är inte bara medvetna om övergreppen utan gör sig också medansvariga till brotten genom att medverka till att de libyska myndigheterna stoppar flyktingar och migranter från att korsa medelhavet, understryker Seidlitz.

Kustbevakningen i Libyen skjutsar tillbaka en grupp flyktingar.
Bildtext EU-länder hjälper den hårt kritiserade libyska kustbevakningen på många olika sätt, enligt Amnesty

Flyktvägar stängs

Amnesty anser alltså att europeiska länder aktivt stöder ett system av övergrepp enbart för att förhindra flyende flyktingar och migranter från att ta sig till Europa.

Sedan slutet av år 2016 har flera EU-medlemmar, i synnerhet Italien, vidtagit en rad åtgärder för att stänga resvägar för flyktingar och migranter genom Libyen och hela centrala Medelhavet - Detta utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser det får för människor som är fast inom det laglösa Libyens gränser, klagar Amnesty.

Överenskommelser mellan den libyska kustbevakningen och smugglare indikeras med markeringar på de båtar som tillåts att passera libyska farvatten utan att stoppas

― Amnesty International

EU-medlemmar har bidragit med tekniskt stöd till Libyan Department for Combatting Illegal Migration (DCIM), som driver lägren där flyktingar och migranter hålls godtyckligt på obestämd tid och där de utsätts för grova människorättskränkningar, däribland tortyr.

Båt med flyktingar kapsejsade utanför Libyen
Bildtext Amnesty anklagar den libyska kustbevakningen för att samarbeta med människosmugglare
Bild: ITALIAN NAVY / HANDOUT

Migranter kränks och utnyttjas

Amnesty skriver i sin rapport att en stor mängd´människor har frihetsberövats godtyckligt på obestämd tid, på grund av bristande lagstiftning och infrastruktur i Libyen.

Dessa frihetsberövanden har blivit det främsta sättet att hantera migration i landet. Flyktingar och migranter som tillfångatas av den libyska kustbevakningen skickas till förvar där de utsätts för fruktansvärda övergrepp, enligt utredarna.

Nära 20 000 människor lever idag i dessa överfulla förvar under vidriga förhållanden.

Migranter och flyktingar beskriver hur de antingen själva utsatts för, eller bevittnat, tortyr, tvångsarbete, utpressning och olagligt dödande - övergrepp som har utförts av myndigheter, människohandlare, väpnade grupper och miliser.

Vakterna i lägren torterar migranter och pressar dem på pengar för att släppa dem.

De kan även skickas till smugglare som kan säkra deras avfärd från Libyen i samarbete med den libyska kustbevakningen.

Överenskommelser mellan den libyska kustbevakningen och smugglare indikeras med markeringar på de båtar som tillåts att passera libyska farvatten utan att stoppas, och den libyska kustbevakningen har också eskorterat båtar ut på internationellt vatten.

Migranter och flyktingar i Grekland protesterade nyligen mot slavhandeln i Libyen
Bildtext Migranter och flyktingar i Grekland protesterade nyligen mot slavhandeln i Libyen
Bild: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU

"Hotade att sälja mig"

Det är oklart hur många i den libyska kustbevakningen som samarbetar med smugglare, skriver Amnesty.

Däremot är det tydligt att den libyska kustbevakningen under år 2016 och år 2017 vidtog ett ökat antal åtgärder som ledde till att migranter skickades tillbaka till Libyen, efter att ha fått stöd av EU-länder.

I år har nästan 20 000 människor tillfångatagits av den libyska kustbevakningen, förts tillbaka till Libyen och sedan omedelbart placerats i förvar där tortyr hör till vardagen.

En man från Gambia som hölls i förvar i tre månader berättar för Amnesty att han svalt och utsattes för övergrepp under tiden som han hölls i förvar:

- De slog mig med en gummislang för att de ville ha pengar för att släppa mig. De ringde min familj samtidigt som de slog mig så att de skulle skicka pengar, säger han.

Efter att hans familj hade betalat lösensumman skickades han till Libyens huvudstad Tripoli av en man som krävde ytterligare utbetalning.

- Jag tvingades stanna med honom tills jag betalade tillbaka pengarna, annars skulle han sälja mig.

- Ett sätt att omedelbart förbättra flyktingars och migranters situation i förvar är att libyska myndigheter formellt erkänner mandatet hos FN:s flyktingorgan UNHCR, undertecknar Flyktingkonventionen och antar en lag som reglerar rättigheter för flyktingar som vill söka skydd, säger Amnestys Europachef John Dalhuisen.
Dalhuisen.

Källor: Amnesty International, AFP, Reuters

Bakgrund:

I slutet av september 2017 hade Internationella organisationen för migration, IOM, identifierat 416 556 migranter i Libyen varav över 60 procent kom från områden söder om Sahara. Drygt 30 procent kom från länder i norra Afrika och kring 7 procent kom från Asien och Mellanöstern.

Siffror från FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s visar att 44 306 människor var registrerade som flyktingar eller asylsökande i Libyen den 1 december år 2017. Det faktiska antalet beräknas vara mycket högre.