Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland vill ha lista över "trygga länder" - ska bli möjligt att snabbavvisa asylsökande

Från 2017
Uppdaterad 12.12.2017 19:46.
Irakiska asylsökande stiger av nattåget från Kemi i Tavastehus.
Bild: Jessica Stolzmann

Asylsökande från vissa länder ska i framtiden mer eller mindre automatiskt få ett nej på sin ansökan. Det är tanken med den lista över så kallade trygga länder, som inrikesministeriet vill ta i bruk.

Med hjälp av en förteckning över "trygga länder" vill myndigheterna göra det snabbare och enklare att skicka tillbaka asylsökande från vissa länder. Dessutom vill man sända en signal till länder utanför EU, heter det i ett PM vid inrikesministeriet.

Gemensamt för hela EU

Inrikesministern, Samlingspartiets Paula Risikko säger att det här är ett led i försöken att förnya asylpolitiken inom EU och göra den enhetlig.

Vissa länder tillämpar redan liknande listor och avsikten är att en EU-gemensam förteckning över "trygga länder" ska ersätta de nationella versionerna.

I samma veva ska alltså länder som inte har haft listor av det här slaget ta i bruk systemet. Det här gäller bland annat Finland.

"Ingen avvisas vid gränsen"

Trots att en del länder alltså i framtiden ska klassas som trygga, kommer alla asylansökningar ändå att behandlas individuellt, säger inrikesminister Risikko.

- Ingen kommer att avvisas vid gränsen, alla kommer att ha rätt att ansöka om asyl även om de kommer från så kallade trygga länder.

På frågan vad en lista av det här slaget då behövs till, svarar ministern såhär:

- I och med den här helheten får vi inom EU gemensamma system och en samordnad lagstiftning kring asylfrågor. Listan över "trygga länder" är en del av det här paketet.

Domstol kan frysa beslut

Med hjälp av det nya systemet ska alltså myndigheterna kunna försnabba asylprocessen och utgå från att beslutet antagligen blir negativt för personer som kommer från länderna på listan.

Ändå menar inrikesministern att ingens rättskydd ska äventyras och att alla fall ska behandlas för sig.

Exempelvis ska en domstol kunna frysa beslut om att sända hem personer om det finns orsak till det, säger Risikko.

Turkiet tryggt?

Frågan om vilka länder som kan anses vara trygga är knepig.

Redan nu står det i Finlands utlänningslag att länder i vilka det inte finns en risk för förföljelse eller allvarliga människorättskränkningar, kan anses vara trygga.

Samtidigt finns exempelvis Turkiet med på EU-kommissionens förslag till lista över trygga länder.

Andra länder som är på förslag är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro och Serbien.

I dagens läge kommer 17 procent av alla asylansökningar inom EU från personer från dessa länder.

Artikeln är ursprungligen skriven av Eero Mäntymää på Yle Uutiset.