Hoppa till huvudinnehåll

Vega

Stöd insamlingen Jul i sinnet via Tongåvan

Från 2017
ett julbord med pepparkakor och jullykta
Bild: Copyright � 2015 Finnish Red Cross

Insamlingen Jul i sinnet sprider igen glädje i barnfamiljer som har knappt om pengar. Ett presentkort som är värt 70 euro ger möjligheten att köpa julläckerheter som för många andra är en självklarhet.

Jul i Sinnet-insamlingen har sedan 1997 spridit julglädje till barnfamiljer som är i ekonomisk knipa. I år samlar Mannerheims Barnskyddsförbund och Röda Korset tillsammans med Yles morgonprogram aamu-tv, Radio Suomi och Yle Vega in pengar till livsmedelspresentkort redan för tjugoförsta gången.

Du kan ge pengar via insamlingens webbplats på adressen hyvajoulumieli.fi/lahjoita

  • Ring donationsnumret 0600 1 6555 (10,01 €/samtal + lna)
  • Stöd via sms: skicka HJM till numret 16499 (10€), eller HJM20 (20€) eller HJM30 (30€)
  • Betala in på Jul i Sinnet -kampanjens konto IBAN FI171596 3000 2020 20, använd referensnummer 1106

I år siktar arrangörerna på att få in 2,1 miljoner euro. Med den penningsumman kan 30 000 mindrebemedlade barnfamiljer få ett 70 euros presentkort.

Kortet är giltigt i K-kedjans livsmedelsbutiker, Lidls butiker och S-gruppens livsmedelsbutiker. Under årens lopp har insamlingen hjälpt redan ca 230 500 familjer.

en barnfamilj får ett presentkort av en frivilligarbetare
Bild: Copyright 2015 Finnish Red Cross

Varför blir man fattig?

Att en familj blir fattig kan ha många orsaker: det kan vara arbetslöshet, sjukdom, överskuldsatthet, låga inkomster eller någon krissituation.

Presentkortet är en julklapp och man kan inte ansöka om att få det. Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar och Röda Korsets avdelningar väljer ut de familjer som behöver hjälp, i samarbete med den lokala rådgivningen, socialbyrån eller församlingen.

Fattigdomen kan kännas av långt in i vuxenlivet

När familjen har ont om pengar har de unga i familjen färre möjligheter att delta i olika verksamheter och att studera. De känner ofta av följderna långt in i vuxenlivet. Därför är det ett viktigt mål för samhället att avlägsna fattigdomen i barnfamiljer.

Unga som växer upp i fattiga familjer får känna av effekterna på många olika sätt. Bristen på pengar minskar till exempel de ungas möjligheter att delta och att ägna sig åt olika fritidsaktiviteter.

Då pengarna är bristvara i familjen har de unga inte råd med elektronik, märkeskläder, semesterresor och på grund av detta riskerar de därför att bli mobbade. Fattigdom medför upplevelser av utanförskap på många plan.

De ungas självförtroende blir därigenom sämre och de tvivlar på hur de ska klara sej i livet.

– I allra värsta fall gör fattigdomen att man börjar känna sig som en ”andra klassens medborgare” redan i unga år. Det sätter stopp för många framtidsplaner och inger känslor av depression och hopplöshet, säger ledande sakkunnig Liisa Partio från Mannerheims Barnskyddsförbund.

Studierna blir på hälft

Unga blir ofta tvungna att lämna sina studier i andra stadiet (gymnasiet eller yrkesutbildningen) på hälft. Enligt de preliminära uppgifterna i Ungdomsbarometern, som publiceras år 2018, kommer det fram att upp till en fjärdedel av dem som lämnat en utbildning i andra stadiet oavslutad har sin grund i bristen på pengar.

– För många är läromaterialen för dyra. De totala kostnaderna för till exempel gymnasiestudier kan uppgå till 2 600 euro, och i vissa yrkesutbildningar kan redskapen och materialen kosta ännu mera.

På grund av det allt glesare skolnätet medför också skolresorna eller boende utanför hemmet betydande kostnader för den unga och familjen, säger Partio.

De försämrade möjligheterna att få utbildning har inverkan långt in i vuxenlivet. De som inte avlägger någom examen löper en större risk att råka ut för fattigdom än andra eftersom det är mycket svårt att få arbete på dagens arbetsmarknad utan examen.

– Ekonomiska svårigheter som går i arv från generation till generation är ett vidsträckt och mångfasetterat samhällsproblem som inte har uppmärksammats i tillräcklig omfattning, konstaterar Partio.

ett presentkort på en gren i julgranen
Bild: Hanna Linnakko

Polisstyrelsens tillstånd nr POL-2015- 12549/5.2.2016 och POL-2016- 12293/7.9.2016.
Insamlingstid 5.2.2016-31.12.2020 i hela landet, utom på Åland. Ålands landskapsregering,
tillstånd nr ÅLR 2016/8243/7.11.2016. För mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.