Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Båttillverkaren efter lotsbåtsolyckan: Större krav kan ställas på lotsbåtar i framtiden

Från 2017
Uppdaterad 13.12.2017 09:43.
Jens Ahlskog är vd på Kewatec i Karleby
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Kewatecs vd Jens Ahlskog tror lotsbåtolyckan utanför Emsalö kommer att påverka vilka krav som ställs på lotsbåtar i framtiden. Han var i Helsingfors i måndags för att hjälpa till med olycksutredningen.

I fredags sjönk en lotsbåt utanför Emsalö. Karlebyföretaget Kewatec tillverkade båten och företagets vd Jens Ahlskog var i Helsingfors i måndags för att bistå utredningsarbetet.

- Det är att processa det man vet av händelseförloppet för tillfället och se om det är något som kan förbättras för framtiden, säger han

På vilket sett kan du bidra när lotsbåten inte har bärgats?

- Vi har förstås detaljerad information om hur båten är byggd och hur den fungerar i alla situationer.

Nya krav från myndigheter

Lotsbåtar kan utsättas för överraskande situationer på havet. Därför tror Ahlskog att kunderna sannolikt tar olyckshändelsen i beaktande när de beställer lotsbåtar.

- När händelsen analyserats kommer det ofrånkomligen att påverka hur man ser på lotsbåtar. Jag tror det kommer att påverka vad som krävs av lotsbåtar i framtiden.

Kewatec i Karleby bygger bland annat lotsbåtar
Bildtext Det kan ställas högre krav på lotsbåtar i framtiden.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Både kunden och myndigheter ställer krav på lotsbåtar när en upphandling görs.

- Just nu finns ingen speciell regel för just lotsbåtar, utan det är allmän yrkesbåtsregelverk som man utgår ifrån.

Hurdana krav det kunde vara frågan om vill inte Ahlskog spekulera i.

- Vi har ännu en väldigt begränsad förståelse för händelseförloppets helhet. Båten är inte ännu bärgad och man vet inte alla detaljer däromkring.

Påverkar inte försäljningen

Nu bistår Ahlskog och Kewatec utredningen på distans.

- Vi har en väldigt tät dialog med kunden och har personal som aktivt bistår med det som behövs för utredningen. Annars bygger vi båtar som vanligt.

Andra kunder har varit intresserade av händelsen, vilket Ahlskog tycker är naturligt.

- Givetvis är de intresserade för att själv kunna analysera händelsen och fundera om det kan hända på andra ställen.

Sjöbevakningen skulle vända den kantra båten, men den sjönk under räddningsinsatsen.
Bildtext En lotsbåt kantrade utanför Emsalö i fredags.

Men det har inte förekommit någon hysteri.

- Situationen ute på havet är mycket bekant för alla yrkeskunder, speciellt lotsbåtsanvändarna.

Han menar att försäljningen inte heller påverkats.

- Försäljningen baserar sig på helt annat än känslor och hur det känns för tillfället. Produkterna säljs och utreds mycket grundligt under en lång process.