Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-chefen Donald Tusk vill slopa kravet på tvingande flyktingkvoter – EU-kommissionär rasande: Fullständigt oacceptabelt utspel

Från 2017
Uppdaterad 13.12.2017 07:40.
EU-chef Donald Tusk
Bildtext EU-chef Donald Tusk kritiseras för att ha backat i flyktingfrågan.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk vill skrota kravet på att alla EU-länder ska ta emot flyktingar. Det skriver han i det inbjudningsbrev han skickat till EU:s stats- och regeringschefer inför EU-toppmötet i Bryssel på torsdag. Tusks utspel har väckt skarp kritik.

EU-toppmötets ordförande, polacken Donald Tusk, rör nu om rejält i EU-grytan när han nu vill överge förslaget som skulle tvinga alla EU-länder att ta emot asylsökande.

I det diskussionsunderlag han har skickat till EU-ledarna skriver Tusk att tvingande flyktingkvoter är ineffektiva och splittrande och hänvisar till beslutet om omfördelning av asylsökande som fattades hösten 2015.

Efter omröstning beslöt då EU:s inrikesministrar att omfördela 160 000 asylsökande från Grekland och Italien.

Omfördelningsbeslutet har väckt starka känslor, inte minst eftersom länder som Polen, Ungern och Tjeckien har vägrat att leva upp till beslutet.

Flera länder, bland dem Finland, har kritiserat de här länderna och krävt att de ska verkställa det bindande beslutet.

Men trots att migrationsfrågan splittrar medlemsländerna har EU-kommissionen försökt hitta en bestående lösning.

Kommissionens förslag har blockerats av Ungern och Polen

Kommissionen har lagt fram ett förlag om permanenta kvoter, det innebär i praktiken att ifall flyktingströmmarna tillfälligt ökar kraftigt så skulle asylsökande automatiskt fördelas mellan EU:s medlemsstater utgående från bindande kvoter.

Men oenigheten har varit stor.

Länder som Tyskland, Sverige och Nederländerna har stött kommissionens förslag, medan bland andra Polen, Ungern och Tjeckien har ställt sig på tvären.

Men nu föreslår alltså Donald Tusk att kommissionens förslag ska skrotas.

EU:s migrationskommissionär: Oacceptabelt av Tusk

EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos är rasande och säger Tusk drar under mattan för allt det arbete som gjorts de senaste åren.

- Tusks förslag är oacceptabelt, det är inte bara anti-europeiskt utan dessutom ignorerar han total det jobb vi gjort tillsammans de senaste åren.

- Som rådsordförande ska han försvara de europeiska värderingar men istället struntar han i en av de viktigaste principerna, solidariteten, menar Avramopoulos.

Svensk EU-parlamentariker: Svagt ledarskap av Tusk

Också den svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström är upprörd. I EU-parlamentet är hon ansvarig för förhandlingarna om kommissionens asylförslag.

Wikström menar att Tusk nu kommer med ett otroligt fegt och populistiskt förslag.

- Det här är en käftsmäll på kommissionen och en käftsmäll på EU-parlamentet. Det är helt orealistiskt av honom att tro att vi nu skulle lämna vår position som utgår från att alla länder ska dela på ansvaret.

EU-parlamentariker Wikström anser att frågan om bindande kvoter borde lösas genom omröstning i ministerrådet. Hon tror att en majoritet av EU-länderna skulle ställa sig bakom en mer solidariskt migrationspolitik.

Wikström kallar Tusk för en svag ledare som inte ens försöker nå en kompromiss.

- Hans förslag skulle enbart leda till att situationen vi har idag blir bestående. Det vill säga, att det finns de EU-länder som skjuter över ansvaret till andra länder.

- Jag undrar om han idag känner sig som ordförande för Visegradländerna, det vill säga Tjeckien, Slovakien, Polen och Ungern, snarare än som ordförande för alla EU:s 28 medlemsländer. frågar sig Wikström.

EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera migrationsfrågan när de samlas till toppmöte på torsdag.

Diskussion om artikeln