Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestads lokal-tv kan dra en suck av lättnad

Från 2017
Kaukosäädin televisio
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Kristinestads lokal-tvs ekonomiska situation är ytterst kritisk, men i och med ett bidrag på 6 000 euro från välfärdsnämnden är den värsta krisen undanröjd.

Budgeten visar ett minus på 8 000 euro och därför hade föreningen Krs-TV ansökt om bidrag från staden för att täcka kostnaderna för programproduktionen år 2017.

Välfärdsnämnden återremitterade ärendet i november, men på tisdagen kunde nämnden bevilja föreningen ett bidrag på 6 000 euro.

- Vi i nämnden anser att det är en viktig verksamhet som vi vill att fortsätter även i framtiden, säger nämndordförande Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad.

Föreningen hade också ansökt om ett verksamhetsbidrag på 15 000 euro för nästa år, men det kunde inte nämnden ännu bevilja.

- De kommer att få bidrag även nästa år, men budgeten är redan spikad och det är svårt att bestämma hur mycket vi ska ge.

- Den summan bestämmer vi i början av året då dispositionsplanen görs.

Diskussion om artikeln