Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas klubbade minusbudget för 2018 utan större invändningar

Från 2017
Uppdaterad 13.12.2017 05:50.
Pargas stadshus.
Bild: Yle/Marie Söderman

Budgeten för nästa år har godkänts i Pargas stadsfullmäktige utan ändringar. Vänsterpartierna fick inte gehör för sina önskemål om tre nya tjänster inom den belastade socialsektorn.

Budgeten för 2018 har ett minus på 1,2 miljoner euro, vilket avviker från de senaste åren. Statsandelarna har minskat samtidigt som ökningen av skatteintäkterna har stannat av och kostnaderna för specialistvården rusat. Stadsdirektör Patrik Nygrén konstaterade att Pargas nu måste öka på lånestocken. Han sa att resultatet inte är bra, men acceptabelt.

SDP:s Carita Henriksson föreslog att löneförhöjningarna under nästa är ökas till 1,5 procent. Hon anser att 0,5 procent i budgeten är för lite efter att Industrifacket förhandlat fram en höjning på över 3 procent.

Hon befarar att de låga höjningarna kommer att leda till permitteringar eftersom det inte finns pengar för löner. Stadsstyrelseordförande Mikael Holmberg påminde om att en löneförhöjning på 1,5 procent skulle innebära att underskottet växer med en halv miljon euro.

Efter omröstning var det klart att det inte blir någon ökning av underskottet eftersom förslaget röstades ner med 27-7.

Inga nya tjänster inom barnskyddet

Carita Henriksson föreslog också att staden inrättar en psykiatrisjukskötartjänst och en socialhandledartjänst inom stadens familjetjänster. Hon pekade på att barnskyddet är överbelastat, det finns många sjukskrivningar och för att det anlitas mycket köptjänster.

Kostnaden beräknades till 80 000 euro. Efter omröstning var det klart att det inte blir några nya tjänster eftersom också det förslaget röstades ner med 27-7.

Henriksson säger till Yle Åboland att hon är något besviken eftersom tjänsterna fanns med i början av budgetförhandlingen i nämnden, men togs bort efter att de blev för dyra.

– Med Nagu gästhamn klubbade vi av flera miljoner och ingen säger någonting. Här handlade det om 80 000 euro till de familjer som mår dåligt.

SFP:s Regina Koskinen konstaterade efter mötet att det finns utmaningar inom stadens familjetjänster, men att utmaningen är att få de existerande tjänsterna besatta.

– Vi har tillräckligt antal befattningar. Utmaningen är att hitta socialarbetare och socialarbetare som kan svenska.

Vänsterförbundets Lotta Laaksonen ville inrätta en tjänst för uppsökande socialarbete bland ungdomar, eventuellt på deltid. Kostnaden beräknades till 40 000 euro, och röstades ner 26-8.

Samlingspartister kritiserade Kyrksundsbaracker

Fullmäktigeledamöterna var på det stora hela överens om att satsningarna på skolorna är välmotiverade. Markku Orell i Samlingspartiet sade i sitt anförande att han nog skulle ha strukit den budgeterade summan på 1,4 miljoner euro för Sunnanbergs skola, men valde att vara nöjd med budgetförslaget.

Tillsammans med partikamraten Petri Abrahamsson passade han på att kritisera bostadsbyggandet i Kyrksundet. Orell beskrev det som en flopp att Pargas nu väljer att bygga barackliknande hyreshus på paradplats. Båda ansåg att staden behöver välbärgade invånare som betalar för sig.

Nu finns risk för att de 115 små lägenheterna fylls av arbetslösa som bara bidrar med kostnader, enligt Orell och Abrahamsson.

Diskussion om artikeln