Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Professor: Kommuner måste lyssna till sina invånare - protestlistor mot privatisering inom vården kan inte ignoreras

Från 2017
Uppdaterad 13.12.2017 10:02.
Almahemmet i Kimito.
Bildtext Almahemmet
Bild: Yle/Monica Forssell

I oktober överräcktes en namninsamling till kommunen där nästan 30 procent av alla kommuninvånare, cirka 2000 Kimitoöbor, framförde att de vill att åldringsvården också i framtiden ska bevaras i lokal och kommunal regi och inte säljas till privata aktörer.

Tre månader senare har man ännu inte hört någonting, berättar Trygve Röblom från äldrerådet i Kimitoön.

- Vi har ännu inte hört något offentligt ställningstagande eller något som skulle resulterar i någon slags diskussion inom den kommunala ledningen.

- Det verkar som att initiativet föll bland alla papper som roterar. Det tycker vi är lite nonchalant.

Enligt lagen måste initiativ behandlas i fullmäktige

Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, berättar att enligt kommunallagens 23 paragraf om initiativrätt måste kommunfullmäktige inom sex månader befatta sig med initiativet och komma med ett ställningstagande.

- Här kan vi säga att det måste komma upp på fullmäktiges föredragningslista så att det blir ett officiellt ärende på fullmäktigemötet.

- Då har initiativställarna rätt att vänta sig att deras åsikt beaktas i beredningen och tas fram där som underlag för det kommunala organets beslut.

- De måste nog allvarligt överväga de här synpunkterna som framställs i initiativet.

Rött silkesband runt hög med papper.
Bildtext Namninsamlingen
Bild: Yle/Monica Forssell

Slutliga beslutsfattandet i fullmäktiges händer

Initiativtagare kan ändå inte vara med och bestämma innehållet i det slutgiltiga beslutet, berättar Suksi.

- Det slutgiltiga beslutsfattandet är fortfarande i fullmäktiges händer.

- Men att det är så pass stor andel av kommunens invånare som har uttryckt sin åsikt i frågan borde ges tyngd när fullmäktige fattar beslutet.

Juridiskt sett är det ingen skillnad på antalet underskrifter, men politiskt sett, poängterar Suksi, borde man hörsamma en stark medborgaropinion.

Förvaltningslagen ställer krav på tillräckliga utredningar

Suksi tror nog att att fullmäktige tar upp initiativet helt enligt vad lagen understryker.

- Det ingår inte i min föreställning att kommunen ska kunna kringgå den här opinionen i ett politiskt avseende.

- Om en tjänsteinnehavare låter bli att beakta en sådant här initiativ tycker jag nog att man har rätt att fråga sig om den tjänsteinnehavaren då hanterat saken på det sätt som tjänsteskyldigheten förutsätter.

Professor Markku Suksi, september 2016.
Bildtext Markku Suksi
Bild: Yle/Mattias Simonsen

Diskussion om artikeln