Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finlands första poliklinik för mögelpatienter lagd på is: "Frågan har inte hög prioritet just nu"

Från 2017
Uppdaterad 14.12.2017 11:22.
Lääkärin hoitovälineitä
Bild: Juha Kivioja / Yle

Planerna på att grunda Finlands första specialpoliklinik för patienter som insjuknat av dålig inneluft har lagts på is.

Enligt Åbo universitetscentralsjukhus är en förklaring att det inte finns något samförstånd kring vårdmetoderna i Finland.

Planerna var fem före klara - nu säger sjukhuset att en poliklinik "inte är ändamålsenlig"

Tanken var att en ny specialpoliklinik med fokus på arbetshälsovård och patienter som blivit sjuka av dålig inomhusluft skulle ha grundats vid ÅUCS redan för ett år sedan.

Denna så kallade miljömedicinklinik skulle också fokusera på frågor om dricksvatten, kost, livsvanor och konsumentprodukters inverkan på vår hälsa.

Planerna var redan långt komna och senhösten 2016 höll ÅUCS en presskonferens där man berättade att polikliniken skulle öppna inom bara några månader.

Cyklar vid ett cykelställ på en skolgård
Bildtext Hovirinta skola är den senaste i raden av åboländska skolor som drabbats av mögelskador.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Chef för den nya polikliniken skulle bli Tuula Putus, professor vid Åbo universitet och en välkänd kritiker av den utbredda handfallenhet som finns bland annat hos kommunala tjänstemän inför problem med inomhusluft.

Men planerna har inte framskridit sedan dess berättar sjukhusdirektör Petri Virolainen vid ÅUCS.

- Vi ansåg att det inte är ändamålsenligt i det här skedet och frågan har inte hög prioritet just nu.

Orsak: Vi vet inte hur vi ska vårda mögelpatienter

Virolainen förklarar att det inte finns några särskilda metoder för att diagnosticera och vårda patienter som insjuknat på grund av just mögeltoxiner och kemikalier i inomhusluften.

- Vi har haft olika projekt där vi utrett olika vårdmetoder och mätningar som ska vara till hjälp men resultaten har helt enkelt varit för bristfälliga ur ett vetenskapligt perspektiv. En sådan verksamhet kan vi inte vara med om.

Problemet är att vi i Finland inte har ett samförstånd om vad det egentligen är som ska göras med patienter som insjuknat av inomhusluften.

Ett forskningsprojekt där man utreder mögeltoxiner och kemikalier som kan finnas i inomhusluften pågår för tillfället vid Åbo universitet.

Tanken var att ämnesområdet yrkeshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet skulle ha varit med och grundat polikliniken i samarbete med ÅUCS.

ÅUCS förlossningsavdelning
Bildtext Också förlossningsavdelningen vid Åbo universitets centralsjukhus har drabbats av mögel.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Enligt Virolainen är färdigheterna att vårda patienter som lider av dålig inneluft ganska goda vid ÅUCS.

- Problemet är att vi i Finland inte har ett samförstånd om vad det egentligen är som ska göras med patienter som insjuknat av inomhusluften.

En sopcontainer vittnar om att rivningen påbörjats.
Bildtext Kärnhuset vid Sirkkala skola har nu rivits - orsaken var mögelproblem.
Bild: Yle/Peter Petrelius

Polikliniken skulle också kräva statliga budgetmedel för att bli av. Frågan har diskuterats i regeringen och för tillfället är frågan uppe i riksdagen som behandlar budgeten för nästa år.

Mögel.

Åbo får landets första mögelklinik

Vården av patienter med inomhusluftsymptom ska bli bättre.

Artikeln är uppdaterad: Tidigare stod det att Tuula Putus är en välkänd kritiker av myndigheters handfallenhet inför problem med inomhusluft. Men Putus anser att myndigheterna inte är problemet, utan andra aktörer som inte följer myndighetsregler, lagar och förordningar. Enligt Putus har vi en bra lagstiftning i Finland, bättre än i många andra länder. Problemet är att vi inte följer lagarna, enligt Putus.

Artikeln är också kompletterad med en mer detaljerad beskrivning av vad mögelkliniken skulle ha haft som uppgift.

Diskussion om artikeln