Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utrymmesbrist i flera Vasa skolor – läget i Gerby akut

Från 2017
Gerby skola i Vasa
Bildtext Gerby skola behöver fler klassrum.
Bild: Yle/ Mischa Hietanen

Flera svenskspråkiga skolor i Vasa har det trångt och fler elever är dessutom på kommande. Gerby skola är redan nu propfull och nästa år ska en hel klass till rymmas in. Rektor Fredrik Sundell är bekymrad.

- Just nu klarar vi det just och just. Vi har knappa 280 elever och det är helt okej fast vi har trångt i klassrummen. Men vi vet att nästa höst blir det en klass till, säger Sundell.
Nästa höst får skolan 10 elever till, en hel klass med andra ord. Läsåret 2019-2020 kommer det att finnas så många elever i skolan att man behöver ytterligare ett klassrum till.

Rektor Fredrik Sundell i Gerby skola
Bildtext Rektor Fredrik Sundell i Gerby.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

- Det här är en helhet som också berör daghemmet som finns på samma område. De har också trångt. Vi båda behöver mera utrymme. Jag hoppas att man inom staden hittar en hållbar lösning, säger Sundell.

Flera skolor har det trångt

Inom staden är man välmedveten om utrymmesbristen i skolorna i Vasa. Förutom Gerby skola har också Vikinga skola och Borgaregatans skola behov av nya undervisningsutrymmen hösten 2019.

Också Sundom skola har det trångt. Nu ordnas till exempel musikundervisningen i skolans bombskydd och textilundervisningen i ett klassrum.
Om inflyttningen till Sundom ökar behövs också ett nytt daghem.
Också Vasa övningsskolas elevantal ser ut att öka för varje år. Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala säger att man måste se skolfrågan ur många perspektiv.

Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala.
Bildtext Bildningsdirektör Christina Knookala.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Det är en positiv trend. Mest tryck har vi i Gerby skola, alltså riktigt akut nu. Det här är en helhet som ska ses ur många olika synvinklar. I många fall finns det också ett daghem alldeles intill och då kommer lösningarna att beröra också dem, säger Knookala.

Nytt dagis i Dragnäsbäck

I Gerby har det redan en längre tid varit press på att få också fler dagvårdsplatser. Ett nytt daghem byggs nu i Dragnäsbäck och det kommer att lätta på trycket i Gerby.

Planen är att man ska kunna flytta daghemsbarnen i Björkdungens daghem i Gerby som finns intill skolan så att Gerby skola kunde ta daghemmets utrymmen i bruk.

- Det kan vara en bra lösning om det också finns en lösning för daghemmet. Det här är ett växande område. Det byggs en hel del och äldre människor flyttar till stan och säljer sina hus och det är barnfamiljer som köper dem. Som det nu ser ut är det växande ett antal år framåt, säger Sundell.

Behövs kreativa lösningar

Utrymmesproblemen blir ändå inte så snabbt lösta att allt skulle vara optimalt redan nästa höst då Gerby skola har 10 elever fler än nu säger Knookala.

Barn sitter med ryggarna åt kameran i ett klassrum
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

- Det kommer säkert att kräva kreativa lösningar och funderingar på hur man kan använda utrymmena på ett effektivt sätt. Jag har besökt Gerby skola och sett att de redan också gjort det, säger Knookala.

Även inom den finskspråkiga grundutbildningen i Vasa är det högt tryck på skolorna. Där försvåras läget ytterligare av pågående och kommande renoveringar av skolbyggnader.

- Vissa av skolbyggnaderna börjar vara i dåligt skick, säger Knookala.

I den skolnätverksutredning staden låtit göra har man beräknat tillväxten på olika håll i Vasa ända fram till 2025. Enligt den utredningen kommer trycket på skola och dagvård att vara högst också framövers just i Gerby och i stadens centrum.

- Trenden verkar vara i hela landet att barnfamiljer gärna flyttar in till centrum, säger Knookala.

Diskussion om artikeln