Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Attendo och Raseborg möttes halvvägs – parterna överens om ersättningar för bristande vård

Från 2017
Äldre person sitter i en rullstol som en vårdare skuffar fram.
Bildtext Kritiken har handlat om vården vid Villa Pentby och Villa Stella.
Bild: Mostphotos/ Arne Trautmann

Vårdbolaget Attendo ersätter staden Raseborg med endast drygt hälften av den summa staden hade begärt för vård som inte uppfyllde kraven.

Det handlar om brister på Attendos äldreboenden Villa Pentby i Karis och Villa Stella i Ekenäs.

Raseborg krävde att Attendo kompenserar staden för underdimensionerad personalstyrka vid båda enheterna och dessutom för dåligt skött städning i Pentby.

Attendo har inte bestridigt bristerna.

Vi är nöjda med storleken på ersättningen eftersom vi tycker att vi kunde förhandla med Attendo i god anda

― Social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen

Parterna har under förhandlingar kommit fram till att avtalspunkterna kan tolkas på olika sätt.

Attendo betalar därför endast 210 000 euro. Det är ungefär 60 procent av vad staden ursprungligen krävde.

Ersättningen ska täcka bristerna fram till mitten av oktober i år.

Staden är nöjd

Staden krävde 355 000 och får 210 000 euro. Hur nöjda är ni med det, social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen i Raseborg?

- Den huvudsakliga avsikten med förhandlingarna var att tillsammans med Attendo nå överenskommelser som garanterar en god vårdkvalitet åt klienterna. Alltså att de krav som stipulerats i avtalet följs.

En porträttbild utomhus av Jeanette Pajunen som är social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg.
Bildtext Jeanette Pajunen
Bild: Yle/Minna Almark

Pajunen säger att 355 000 euro endast var en utgångspunkt för förhandlingarna.

- Kravet på 355 000 euro utgick från en kalkyl som vi sedan förhandlade om.

- Vi är nöjda med storleken på ersättningen eftersom vi tycker att vi kunde förhandla med Attendo i god anda. Vi kunde enas om de avtalstolkningar som garanterar klienterna den kvalitativt goda vård de förtjänar.

Säga upp avtalet?

Det var inte första gången brister uppdagades vid de här enheterna.

Problemen var så allvarliga och långvariga att staden till och med övervägde att säga upp avtalet för Villa Pentby.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Det har funnits mest brister vid Villa Pentby i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

De nu aktuella bristerna gäller våren 2017, för Villa Pentby perioden februari-juni och för Villa Stella januari-maj.

Varför sades avtalet om Villa Pentby inte upp?

- Eftersom vi nådde ett annat förhandlingsresultat.

Pajunen kommenterar inte frågan om hurdana problem som kunde ha uppstått om staden inte hade kunnat erbjuda ersättande vård på annat stället för klienterna.

Attendo måste ersätta upp till 4 000 euro per dag

För bristerna vid Villa Pentby krävde staden 325 000 euro i ersättning.

Det står i avtalet att Attendo måste betala 2 000 euro per dag om staden reklamerar och avtalsbrotten fortsätter efter det.

Om staden tvingas göra en ny reklamation, stiger summan till 4 000 euro per dag.

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Bildtext Avtalet för Villa Pentby har varit mer detaljerat.
Bild: Yle/Minna Almark

Hur många 2 000 euros och hur många 4 000 euros dagar hann det bli under februari-juni på Villa Pentby och vad annat än sådana dagar bestod den krävda summan på 325 000 euro av?

- Summan på 210 000 euro är en klumpsumma som innefattar bland annat ersättningar för utökade förvaltningskostnader samt sanktioner enligt vad som stipulerats i avtalen.

Raseborg betalar omkring 320 000 euro i månaden till Attendo för vården på Villa Pentby.

Enheten tar för närvarande hand om 55 raseborgare.

Staden har ett så kallat ramavtal för Villa Pentby. Avtalet gäller köp av cirka 60 platser resurserat serviceboende.

- Månadsavgifterna kan variera lätt beroende på hur många klienter som för tillfället bor på Villa Pentby, säger Pajunen.

Villa Stellas avtal otydligare

Den reklamerade summan för Villa Stellas del var betydligt mindre, 25 000 euro.

I Villa Stellas avtal står det inte exakt hur Attendo ska kompensera staden om bolaget bryter mot avtalet.

Villa Stella i Ekenäs.
Bildtext Villa Stella är ett boende där Raseborgs stad betalar för vård av 17 klienter.
Bild: Yle/Minna Almark

Raseborg hade räknat ut hur stor ekonomisk nytta Attendo har fått av det att bolaget haft för lite personal på enheten.

Klumpsumman som Attendo nu har betalat ska ersätta för bristerna vid båda enheterna.

Summorna slipades under förhandlingar

Vårdjätten Attendo och Raseborgs stad förhandlade alltså under hösten om problemen per e-post och telefon. Parterna träffades två gånger.

Det finns detaljer som varit tolkningsbara, till exempel om en sjukskötare bör vara på plats hela dagen eller om det räcker med att sjukskötaren finns tillgänglig

― Jeanette Pajunen

Staden representerades vid mötesbordet av stadsdirektören Ragnar Lundqvist, social- och hälsovårdsdirektören Jeanette Pajunen, chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola, upphandlingschefen Satu Wigren samt koncernjuristen Patricia Rehn.

Från Attendo deltog vd:n Pentti Karjalainen, regionchefen Simo Saaranen och juristen Kalle Maijala.

Simo Saaranen är områdeschef för Attendo Care i Södra Finland.
Bildtext Regionchef Simo Saaranen från Attendo deltog också i förhandlingarna.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen

Det var vid de här förhandlingarna parterna kom fram till att det inte är helt klart hur man tolkar upphandlingsdokumentet och avtalstexterna.

Därför sjönk ersättningssumman från det staden ursprungligen krävde.

Vad är det som är oklart i tolkningen av upphandlingsdokumentet och avtalstexterna?

- Det finns detaljer som varit tolkningsbara, till exempel om en sjukskötare bör vara på plats hela dagen eller om det räcker med att sjukskötaren finns tillgänglig.

Staden och Attendo är nu också överens om hur personalstyrkan framöver följs upp.

Hur ska det göras, Jeanette Pajunen?

- Enligt tidigare system med övervakning av verksamheten samt enligt överenskomna system för hur verifierade arbetslistor lämnas till stadens granskning med mera. Det finns fastslagna tidsintervaller för detta.

Ersättning till klienterna

Bristerna har förstås lett till att klienterna inte fått den service de har rätt till.

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade därför redan i slutet av sommaren att chefen för äldreservice samt stadens ekonomitjänsteman, controllern, skulle räkna ut och verkställa en ekonomisk kompensation för klienter på Villa Stella och Villa Pentby.

Rollator i korridor
Bildtext Klienterna ska få kompensation för att de inte har fått den vård de har betalat för då personalstyrkan har varit för liten.
Bild: Mostphotos

Hur har klienterna nu kompenserats för försämrad vård?

- Ersättningar betalas utgående från en beräkningsgrund som görs upp. Arbetet är ännu inte färdigt, säger Pajunen.

Social- och hälsovårdsnämnden möts på torsdag (14.12). Nämnden föreslås endast anteckna förhandlingsresultatet till kännedom.

Artikeln bygger på uppgifter i föredragningslistan för social- och hälsovårdsnämnden samt på en e-postintervju med social- och hälsovårdsdirektören Jeanette Pajunen.

Diskussion om artikeln