Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tekniska nämnden i Hangö: Utred om långtradartrafiken kunde störa mindre på Korsmansgatan

Från 2017
Långtradare från Hangö hamn har förkörsrätt i korsningen av Appelgrensvägen och Korsmansgatan.
Bildtext Korsmansgatan är livligt trafikerad av långtradare.
Bild: Yle/Minna Almark

Hangö hamn har medvind och det märks också i trafiken till och från hamnen. Tekniska nämnden i staden vill nu utreda om trafiken på Korsmansgatan kunde ordnas så att den mindre skulle störa invånarna vid gatan.

Trafikverket gör som bäst upp en plan för hur en underfart för fotgängare och cyklister kan dras under bangården i Hangö.

Det är projekt som både staten och staden betalar för.

I samband med projektet påverkas också Korsmansgatans sträckning kring underfarten.

Gatuplaner

Detaljerna för själva tunnelns struktur är inte färdig, men gatuplaner finns som läggs fram till påseende.

Tekniska nämnden i Hangö säger ja till att gatuplanerna läggs fram till påseende, men vill samtidigt att man utreder om planen kunde utvidgas ända till Hangö norra.

Tanken är att hitta ett arrangemang där långtradartrafiken mindre skulle störa bosättningen.

Diskussion om artikeln