Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen specialläkare på plats nattetid vid Malmska i Jakobstad

Från 2017
Uppdaterad 14.12.2017 10:04.
Malmska
Bild: YLE/Chanette Härus

Från och med årsskiftet är det inte längre möjligt för Malmska att vårda patienter som kan behöva specialläkarvård nattetid på den inremedicinska avdelningen.

Med bakjour avser då personalen får vistas i hemmet men måste vara i beredskap att omedelbart rycka in. På tisdag beslöt social. och hälsovårdsnämnden i Jakobstad att den inremedicinska bakjouren upphör vid årsskiftet vid Malmska.

Då kommer inte en specialläkare att vara i beredskap att rycka in till den inre medicinska avdelningen på kort varsel nattetid.

- De patienter vi i framtiden tar till avdelningar är sådana som man inte förväntar sig ska behöva en bedömning specialläkare efter tjänstetid, säger tf hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström.

- Ta till exempel en patient med bröstsmärtor och man misstänker det kan vara någon infarkt på gång så skickas till ett annat sjukhus. Eller andra svårt sjuka.

Porträtt Henrik Sandberg (SFP) och tf hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström.
Bild: Yle/Sarah Grönstrand

Enligt Sjöström är det endast i det mest akuta skedet som patienten behöver vårdas på ett annat sjukhus.

- Är det så att det behövs en längre rehabilitering eller att man fortsättningsvis behöver sjukhusvård som inte är akut så kan man komma till Malmska för vidare vård.

Beror på lagändring

Beslutet fattades delvis eftersom en ändring i vårdlagen kräver det. Från och med januari 2018 får inte sjukhus utan fulljour ha bakjoursverksamhet.

Men det beror också på läkarbrist.

- Det fanns synpunkter att ha kvar bakjouren, men då behövs läkare vi inte har, säger nämndens ordförande Henrik Sandberg.

Enligt Sanberg är det svårt att peka ut en orsak till att Malmska inte lyckats locka nya läkare.

- Det måste medges att på ett litet sjukhus har man inte samma karriärmöjligheter att gå vidare med sin specialitet.

Svenskan kan också vara en stor tröskel.

- Men de som kommit hit ändå har trivts bra, säger Sjöström.

Behovet minskar

Även om läkarbrist och lagändringar är huvudorsaker bakom beslutet att stänga bakjouren har också behovet av avdelningsplatser inom specialsjukvården minskat. Det beror på att hemsjukhuset också sköter många patienter.

- Tidigare om man skulle ha intravenös antibiotika måste man ligga på sjukhuset, men nu kan personal komma hem och ge antibiotikan, säger Sjöström.

Det mesta av dagverksamheten vid Malmska fortsätter som tidigare.

- Dygnet runt avdelningarna är en mycket viktig del av specialsjukvården, men det är absolut inte hela. Vi har mycket av specialsjukvården kvar, säger Sjöström.

  • Namnet på avdelning sju ändras vid årsskiftet till avdelning för allmänmedicin, inremedicin och lungsjukdomar.

Diskussion om artikeln