Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors beslut om utvidgad vård för papperslösa möts med glädje på Global Clinic

Från 2017
Uppdaterad 27.12.2017 07:36.
trångt på hyllorna
Bildtext Global Clinic består av ett litet rum med hyllor fullproppade med saker som behövs för att vårda de papperslösa. När mottagningen är öppen kan kliniken breda ut sig till några fler rum.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I ett litet rum i Helsingfors finns en klinik som drivs av frivilliga. Här får de papperslösa vård när kommunen inte hjälper. Helsingfors stads beslut att utvidga vården för papperslösa välkomnas på Global Clinic.

Det är trångt i rummet. På hyllor runt väggarna trängs saker som donerats till Global Clinic. Bakom en flyttbar skärm skymtar en bädd.

När kliniken har öppet rullas bord och skärmar ut till angränsande rum, men idag används de till annat.

- Arbetsdagarna här varierar väldigt mycket. Vi är öppna ungefär två timmar åt gången, eller så länge som vi har patienter och klienter. Under en kväll har vi 10-25 klienter med olika hälsoproblem och psykiska problem. En del behöver också juridisk hjälp, säger barnmorskan Patricia Clayhills-Siljama.

Hon jobbar som volontär på Global Clinic vid sidan om sitt ordinarie jobb.

- Varje kväll har varit lärorik. Om vi inte kan ge något annat till våra klienter så kan vi i alla fall ge ett humant bemötande.

patricia står framför en skylt som uppmanar till att använda kondom, hon visar upp en namnskylt där det bara står vårdare
Bildtext Patricia Clayhills-Siljama visar upp en namnskylt. Vårdarna är anonyma, så istället för ett namn står det bara hälsovårdare på lappen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Global Clinic i Helsingfors håller öppet en kväll i veckan. Hit kommer papperslösa och personer som står utanför den kommunala hälsovården.

- Återkommande problem brukar vara problem till exempel med blodtrycket, hudproblem eller stressproblem. Många av våra klienter lever under stress eftersom de inte vet om de kan stanna här eller inte. Vi ser också mycket kvinnor med gynekologiska problem och problem med graviditeter.

stetoskop och annat på läkarens bord.
Bildtext På läkarens bord.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Helsingfors ska ge utvidgad service för papperslösa. Det har stadsfullmäktige nyligen beslutat.

Det innebär att alla papperslösa får nödvändig hälsovård, inte bara vård i brådskande fall. De papperslösa ska få vård i samma utsträckning som asylsökande får i Helsingfors idag.

Patricia Clayhills-Siljama välkomnar beslutet.

- Vi är glada här på Global Clinic, det är definivt ett steg i rätt riktning. Men ännu kan man inte säga hur det påverkar vårt jobb här, säger Clayhills-Siljama.

trångt på hyllorna
Bildtext En stor del av sakerna på Global Clinic har kommit som donationer.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Till den nödvändiga vården som Helsingfors stad ska ge åt de papperslösa hör bland annat förebyggande vård av kroniska sjukdomar och vaccinering.

Det tycker Patricia Clayhills-Siljama låter bra.

- Våra datasystem är besvärliga att använda och inte så moderna så det kan vara svårt att följa med personers kroniska sjukdomar här. Vi har inte heller möjlighet att ge pengar för medicinering. Om en diabetiker behöver insulin kontinuerligt så kan den tyvärr inte få det från Global Clinic.

kylskåp för hiv test
Bildtext En viktig uppgift för Global Clinic är att ge de papperslösa preventivmedel och göra HIV-test.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Idag får gravida och barn under 18 år som är papperslösa omfattande hälsovårdstjänster i Helsingfors. Dessutom har alla papperslösa har rätt till brådskande vård i Helsingfors.

Staden utreder nu hur fullmäktigebeslutet om utvidgad vård för papperslösa ska förverkligas. De exakta detaljerna har inte ännu fastställts.

patricia har en namnskult där det står global clinic, barnmorska
Bildtext Global Clinic behöver fler volontärer, berättar barnmorskan Patricia Clayhills-Siljama.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

På frågan om hur många av klienterna som är papperslösa det vill säga saknar uppehållstillstånd, och hur många som är EU-medborgare kan Clayhills-Siljama inte ge ett svar eftersom kliniken inte för statistik över det.

- Vårt motto är att alla ska kunna komma hit som anonyma. Vi kollar personuppgifter men efter klinikbesöket river vi dem. Om vi har en jättejobbig kväll så hinner vi inte fråga av klienterna varför de är här, då försöker vi koncentrera oss på det problem som mänskan har.

Hon ser många romer från Bulgarien och Rumänien på Global Clinic.

- Egentligen har vi ganska mycket EU-medborgare som kommer från Rumänien eller Bulgarien, som kan jämföras med de papperslösa för att de är helt utanför vårt hälsovårdssystem och utanför vårt sociala system.

Global Clinic öppnade 2011 i Helsingfors. Idag finns det en Global Clinic också i flera andra finländska städer.

Yle Huvudstadsregionen: Ett besök på Global Clinic i Helsingfors

8:57