Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Både facket och företagarna missnöjda med nytt förslag om nollavtal

Från 2017
Uppdaterad 14.12.2017 17:01.
Människor sitter kring ett arbetsbord under ett möte.
Bildtext Regeringen vill skärpa villkoren kring nollavtal.
Bild: Mostphotos / Arne Trautmann

Regeringens förslag till nya regler för de så kallade nollavtalen får kritik både från fackligt och från företagarhåll. För lite, säger facket. För mycket, säger Företagarna i Finland.

Regeringen, mer specifikt arbetsminister Jari Lindström (Blå), har lämnat en proposition till riksdagen kring nollavtalen. Ett nollavtal innebär att en arbetstagares timmar kan variera från noll upp till en överenskommen övre gräns.

Bättre anställningstrygghet

Det nya förslaget går i korthet ut på att en arbetsgivare från och med juni 2018 inte längre kan anställa någon på nollavtal, om det visar sig att behovet av arbetskraft är konstant. På det här sättet vill man få ett slut på att arbetsgivare kringgår anställningstryggheten.

En arbetsgivare får dock även i fortsättningen anställa någon på nollavtal, om arbetstagaren så önskar.

- Dessutom behövs nollavtal inom vissa branscher. Meningen är inte att göra arbetsmarknaden mer otymplig. Men arbetsgivaren kan framöver inte kringgå sina skyldigheter mot den anställda genom att ingå nollavtal trots att arbetsbehovet är konstant. Det här är den stora nyheten, säger Matti Torvinen (Blå), medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Fackförbundet kräver mer

På Finlands Fackförbunds Centralorganisation är man inte nöjda med propositionen. Förslaget förbättrar inte läget på ett betydande sätt, anser FFC.

FFC:s chefsjurist Timo Koskinen påpekar att propositionen förbjuder nollavtal endast i de fall där arbetstagarens timmar redan är etablerade.

- Kriteriet är tolkningsbart och i praktiken kan det vara svårt att använda sig av det, säger Koskinen.

Koskinen hittar dock också positiva aspekter: Arbetstagarnas rätt till uppsägningsersättning och lön för sjuktid skrivs in i lagen.

- Arbetstagaren får också rätt att säga nej till jobb om timmarna inte förts in i turlistan på förhand. Det här förbättrar situationen för dem som har flera jobb.

Företagarna vill inte ha begränsningar

Företagarna i Finland anser å sin sida att man inte ska begränsa användningen av nollavtal.

Det finns mycket jobb där man inte på förhand vet hur många timmar det finns att erbjuda. Därför behövs avtal i vilka man inte specificerar en exakt arbetstid, anser organisationen.