Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sirkkala förskolas flytt till Hemmet långt ifrån klar

Från 2017
Hemmet i Åbo
Bildtext Servicehuset Hemmet i Åbo
Bild: YLE/Åboland

Stiftelsen bakom Hemmet är besviken över Åbos förslag om Sirkkalas förskola: ”Svårt att se att vi skulle våga gå in i detta så här”

Det är långt ifrån klart att Sirkkalas förskola skulle kunna flytta in till servicehuset Hemmet till hösten.

Det beslut som nämnden för fostran och utbildning i Åbo fattade på onsdag kväll innebär att staden skulle hyra in sig i Hemmets tredje våning för bara två år.

Nämndens beslut var att Åbo skulle hyra förskoleutrymmen för 40 barn under tiden 1.8.2018 - 30.6.2020. Hyreskostnaden per år skulle vara 84 000 euro.

Hemmet hade däremot erbjudit staden ett hyreskontrakt på fem år. Det är en väsentlig skillnad för stiftelsen som upprätthåller servicehuset Hemmet.

Samarbete mellan äldre och daghemsbarn

Hemmets styrelseordförande Fredrik Sunde säger att stadens besked inte var det man hade hoppats på.

– Vi är besvikna på den korta hyrestiden som staden nu föreslår. Det är svårt att se att vi skulle kunna gå in för ett avtal med Åbo stad på bara två år, säger Sunde.

Sunde förklarar att Hemmets tredje våning i dag används som lagerutrymme. I stiftelsens egna planer ingår att man skulle utnyttja det här utrymmet bättre, bland annat för dagverksamhet för svenskspråkiga äldre i Åbo.

Där hade förskoleverksamheten passat bra in tycker Sunde. Ungefär halva vindsutrymmet hade kunnat byggas om för dagverksamheten och ungefär hälften för Sirkkalas förskolebarn.

Redan nu har dagisbarn från daghem i närheten besökt de äldre som bor på servicehemmet.

– Vi har sett att vårt samarbete med dagisbarnen har varit uppskattat – från båda sidor, berättar Sunde. Förskola i våra utrymmen hade passat bra in i vår verksamhet.

Svårt att se att vi skulle våga gå in i detta med ett avtal på bara två år

Men att bygga om och renovera vindsutrymmet kostar och därför hade ett längre hyresavtal varit så viktigt, förklarar Sunde.

Onsdagens beslut i nämnden för fostran och utbildning i Åbo innebär alltså inte att det faktiskt blir något avtal med Hemmet.

– Det är svårt att se att vi skulle våga gå in i detta med ett avtal på bara två år, säger Sunde.

Fredrik Sunde
Bildtext Fredrik Sunde.

Sunde säger att hyresavtalet med Åbo stad inte i första hand är ett sätt för stiftelsen att få in mer pengar till sin kärnverksamhet.

– Det hade varit ett välkommet tillskott ekonomiskt men också för att utveckla vår egen verksamhet, säger Sunde. Nu är vi besvikna över att det gick så här.

– Men utvecklandet av vinden för vår egen kärnverksamhet fortsätter oberoende av om det blir ett avtal med Åbo stad eller inte, säger Sunde.

Nya diskussioner väntar

Sunde säger att representanter för stiftelsen inom de närmaste dagarna och veckorna är tvungna att sätta sig ner med Åbo stads representanter för att diskutera längden på ett eventuellt hyresavtal.

Om man ska kunna starta förskoleverksamheten i Hemmet i augusti borde ändå ombyggnadsarbetet sätta igång genast.

Från stadens sida har man sagt att ett hyresavtal tidigast kan slutas i januari-februari.

Staden har flera andra projekt på gång

I beredningen till nämndens för fostran och utbildning möte på onsdagen konstaterade utbildningsdirektör Timo Jalonen att behovet av utrymmen i Hemmet kan vara tillfälliga och vara aktuella under bara några år.

Staden bygger nämligen många nya kommunala daghem just nu. Dessutom finns det flera privata projekt på kommande.

– Det är sannolikt att det kommer att finnas nya utrymmen till förfogande i de nya daghem som nu byggs, skriver Jalonen i sin beredning.

De nya kommunala daghem som Jalonen nämner byggs på Hirvensalo, i Övre S:t Marie, Österås, Kråkkärret, Port Arthur, i närheten av hamnen och i Kastu.

Diskussion om artikeln