Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Den fria sotningsmarknaden dröjer ännu ett år

Från 2017
Uppdaterad 15.12.2017 08:50.
Sotare förbereder sotning av skorsten genom att skjuta undan skyddstak av plåt.
Bild: Mostphotos/Johan Bjurer

Det var meningen att en fri marknad och slopade sotningsdistrikt skulle bli verklighet vid årsskiftet, sotarna har hittills varit tvungna att hålla sig inom sina distrikt. Lagen skjuts upp med ett år till 2019.

Sotarna vill ha kvar distrikten och tror att det blir dyrare för gårdsägarna om distrikten slopas, speciellt i glesbygd.

Räddningsverket kan idag avgöra hur sotningen organiseras

Enligt den nuvarande lagstiftningen kan räddningsväsendet antingen självt producera tjänsten, skaffa tjänsten av en annan tjänsteproducent eller tillåta att gårdsägaren ingår avtal med en tjänsteproducent.

I dagsläget är det i princip det andra alternativet som gäller via sotningsdistrikt.

- Sotaren skall enligt gällande regler ta kontakt med fastighetsägaren om sotning, det skall avtalas skilt om att det är gårdsägaren som kallar på sotaren, säger Boris Granbacka som är sotare i Kronoby.

Egnahemshus måste enligt reglerna sotas en gång per och sommarstugor vart tredje år.

Fri marknad är på gång

Systemet ändras 2019 enligt planerna, då är det en fri marknad som gäller och sotarna kan åka kors och tvärs över de tidigare distriktsgränserna. Sotarnas redovisningskrav till räddningsmyndigheterna slopas i samma veva.

- Det är bra med fri konkurrens för gårdsägaren, i slutändan tror jag ändå att det blir dyrare sotning, speciellt utanför tätorterna.

- Allt blir råddigare, vi har varit tvungna att ha sotningsregister, det slopas med den fria konkurrensen.

Diskussion om artikeln