Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅA-samlingar införda i Unescos världsminnesprogram

Från 2017
Boktornet vid Åbo Akademis bibliotek.
Bildtext Gadolinska samlingen finns i Åbo Akademis bibliotek.
Bild: ÅA:s bildbank

Två specialsamlingar anknutna till Åbo Akademi har valts in i Unescos förteckning över finländska världsminnen.

Det gadolinska biblioteket i Åbo och Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling har uppförts på den finländska nationella förteckningen över världsminnen inom Unescos Världsminnesprogram.

Programmet uppmärksammar samlingar som anses utgöra ett unikt kulturarv och betonar betydelsen av att de bevaras för framtiden.

Tre professorers bibliotek i gadolinska samlingen

Den gadolinska samlingen är unik bland annat för att den undgick Åbo brand 1827, då många oersättliga samlingar brann upp. Vid tiden för branden var Johan Gadolin redan pensionerad och bosatt på sin gård Sunila i Virmo norr om Åbo, på betryggande avstånd från förödelsen.

Det Gadolinska biblioteket var kemistens, professor Johan Gadolins (1760-1852) privatbibliotek. Ett flertal av böckerna i samlingen tillhörde på sin tid hans far, professorn och biskopen Jacob Gadolin (1719-1802) och dennes svärfar professorn och biskopen Johan Browallius (1707-1755) - båda bemärkta vetenskapsmän och politiker.

Halvskinnband med sprängda omslag. Johan Gadolin lät binda in sina böcker hos lokala bokbindare i Åbo.
Bildtext Halvskinnband med sprängda omslag. Johan Gadolin lät binda in sina böcker hos lokala bokbindare i Åbo.
Bild: Åbo Akademi / Åbo Akademis Bibliotek

Samlingen omfattar cirka 3 400 verk, till stor del inbundna i samtida pergament- och skinnband. I samlingen finns både vetenskaplig litteratur och mera praktisk litteratur. Samlingen finns vid Åbo Akademis Bibliotek i Åbo.

Vasa svenska lyceums bibliotek har anor från 1684

Samlingen ger en bild av boklig kultur och bildning i Österbotten under fyra århundraden. Den är ett kulturhistoriskt viktigt arv som ett exempel på sin tids vetenskapliga bibliotek.

Samlingen omfattar två separata samlingar: skolans bibliotek och rektor Oskar Ranckens privatbibliotek.

Skolbiblioteket omfattar 700 hyllmeter och består av böcker från Wasa trivialskola, Högre elementarskolan i Wasa, Wasa gymnasium, Elementarläroverket i Vasa och Vasa svenska lyceum. Anorna sträcker sig ända till 1684.

Vetenskapsbiblioteket Tritonia
Bildtext Vasa svenska lyceums bibliotek finns i Tritonia.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Vasa svenska lyceums bibliotek och Ranckens samlings bevaras vid Vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa.

Mer än 300 världsminnen i Unescos register

Världsminnesprogrammet (Memory of the World) grundades 1992 av Unesco. Registret omfattar drygt 300 kulturarv över hela världen.

I den finländska förteckningen finns bland annat det skoltsamiska Gramota-arkivet från Suonjel (på skoltsamiska Suõʹnnjel), A. E. Nordenskiölds samling, Zacharias Topelius arkiv och Finska Hushållningssällskapets arkiv.

I Sverige är bland annat Astrid Lindgrens arkiv, Ingmar Bergmans arkiv och Alfred Nobels familjearkiv införda i registret.

Diskussion om artikeln