Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stora förändringar vid Kampen - busshållplatserna ger vika för kommande hälsocenter

Från 2018
Uppdaterad 03.01.2018 15:31.
Narinkens torg
Bild: Yle / Cecilia Heikel

Bussterminalen i Kampen får en ny roll när metron tar över från Esbobussarna. Bussar som haft sin ändhållplats ovanför jord flyttar ner i terminalen.

Bussterminalen i Kampens köpcentrum har hittills fungerat som ändhållplats för bussarna västerut mot Esbo. I och med att metron tar över trafiken mellan Esbo och Helsingfors centrum stannar de inte längre där.

I stället ska de bussar som hittills haft sin ändhållplats ovan jord vid Kamptorget att flytta ner i terminalen. Det gäller exempelvis linjerna 37, 41 och 42.

Bussar vid Elielplatsen.
Bildtext Även en del av bussarna från Elielplatsen kan komma att flytta till Kampens bussterminal.
Bild: Yle/Nadine Mabinda

Också en del av de busslinjer som stannat vid Elielplatsen vid järnvägsstationen flyttar sin ändhållplats till Kampens terminal.

Bussterminalen används också av nattbussarna som går till Kyrkslätt och Esbo under den tid på dygnet som metron inte trafikerar.

Att många Esbobussar inte längre kommer till Kampen innebär en kraftig minskning i antalet busslinjer som använder sig av terminalen. Under rusningstiden stannar ungefär 40 bussar i terminalen. Tidigare rörde det sig om omkring 110.

Central för hälsa och välfärd planeras

I juni behandlade social- och hälsovårdsnämnden en behovsutredning gällande en ny central för hälsa och välbefinnande som ska byggas i Kampen. I den konstaterade man att den lämpligaste platsen är mellan Elhuset och Bilhuset i Kampen.

Alltså på den plats där en del bussarna stannat före bussomläggningen.

Tidigare hade man planerat att centralen skulle placeras i Elhuset, men i preliminära rapporter konstateras det att huset inte var ändamålsenligt.

Janne Prokkola är arkitekt vid detaljplaneringen vid Helsingfors stad.

– Just nu utreds ett nybygge. Arbetet är ändå i ett så tidigt skede att inte går att ge mycket mer detaljer än så.

Enligt tidtabellen ska planeringen vara färdig inom två år, och byggarbetet ska inledas år 2020.

Den nya centralen ska ge vård till omkring 140 000 människor i Helsingfors, och målsättningen är att den ska tas i bruk år 2023.

Diskussion om artikeln