Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu river Raseborg det omstridda hamnmagasinet i Norra hamnen i Ekenäs

Från 2017
Uppdaterad 18.12.2017 06:06.
Ett gammalt gult magasin med en uteservering omgärdad av staket och fönster.
Bildtext Hamnmagasinets framtid har debatterats livligt i Raseborg.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Byggnaden där den tidigare nattklubben Number One höll till i Norra hamnen i Ekenäs rivs nu. Vecka 51, som börjar den 18 december, inleds rivningsarbetet.

Istället ska företaget Opportunito bygga nytt i hamnen. Opportunito vann stadens anbudstävling för tomten.

Företaget ska enligt sina planer bygga en högklassig restaurang- och cafébyggnad som ger hela hamnområdet ett lyft.

Enligt planerna ska den nya byggnaden vara klar inför sommarsäsongen år 2019. Byggarbetena inleds våren 2018.

Tillstånd

Raseborgs byggnadstillsynsmyndighet har beviljat rivningslov och stadens planläggningsenhet har beviljat undantagslov.

Staden har upphandlat rivningsarbetet.

Frågan om rivningen har väckt debatt då museimyndigheterna har klassat hamnmagasinet som värdefullt.

Raseborgs stad meddelar att rivningsarbetet innebär ökad lastbilstrafik till och från platsen.

Diskussion om artikeln