Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Byråarkitekt: Fotgängare ska ha företräde i centrum i Jakobstad

Från 2017
Uppdaterad 18.12.2017 16:25.
Torget och Rådhusgatan i Jakobstad
Bildtext Torget och Rådhusgatan i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Det bör gå att kombinera både fotgängare och bilar i centrum av Jakobstad men fotgängarna bör ha företräde. Det anser byråarkitekt Sören Öhberg i Jakobstad.

Öhbergs avhandling om stadsplanering godkändes vid Luleå universitet i somras.

Avhandlingen handlar om stadsbyggnad ur ett mikroklimatperspektiv men också om förhållandet mellan centrum och det planerade handelsområdet Sikören i anslutning till de stora marketarna.

Centrumaxeln är den centrala frågan

Byråarkitekt Sören Öhberg vill i sin mastersavhandling lyfta fram det han kallar centrumaxeln i Jakobstad från Centralidrottsplanen till Sikören. Järnvägen är ett hinder idag men en underfart finns med i planerna.

- Det viktigaste är en kontinuitet i en längre sträcka, det skall vara en intressant och attraktiv upplevelse att gå längs det här stråket, säger Sören Öhberg.

Planteringar och mötesplatser på torget i Jakobstad enligt byråarkitekt Sören Öhbergs vision i hans magistersavhandling
Bildtext Planteringar och mötesplatser på torget i Jakobstad enligt byråarkitekt Sören Öhbergs vision i hans magistersavhandling.

Öhberg har undersökt mikroklimat och möjligheter till en sammanhängande grön infrastruktur i samverkan med trafikleder för fotgängare längs hela axelns längd.

En förtätning av byggnadsstrukturen ingår också i undersökningen.

Torgets utformning väcker stadsbornas känslor

Sören Öhberg vill ha en diskussion och en dialog med stadsborna i de här frågorna som gäller stadsbyggnad.

- När det gäller torget borde man börja med stadens invånare och se vilka behov som finns, vad vill invånarna i Jakobstad med det här torget. Det här är startpunkten, en användningsplanering.

- Det som gjorts är en ytbeläggningsplanering och i viss mån en belysningsplanering.

Byråarkitekt Sören Öhberg i Jakobstad
Bildtext Byråarkitekt Sören Öhberg i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Gröna rum längs axeln

Den första moderna stadsplanen i Jakobstad är signerad Bertel Jung 1906 och den innehåller flera av de parker som finns i Jakobstad idag med Skolparken som juvelen i kronan i centrum.

Utgångsläget för Sören Öhberg i hans studie är att bibehålla och förstärka de gröna rummen i centrum av Jakobstad.

- Det är viktigt att skapa mötesplatser, speciellt på torget och norra sidan av Rådhusgatan invid torget och där är biltrafiken i så fall en störande faktor, speciellt sommartid.

Torget är stort och väldigt ödsligt idag men Öhberg har visioner om en planering där nedre delen av torget är inramat av träd. Samma sak gäller övre torget med ett trädfritt parti enbart längs Storgatan framför Rådhuset.

Torget i Jakobstad
Bildtext Torget i Jakobstad.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Fotgängare bör ha företräde

Miljön invid torget och vidare mot Sikören borde enligt Öhberg vara utformad så att fotgängare har företräde.

- Jag anser ändå att det går att kombinera bil- och fotgängartrafik på de flesta ställen bara man gör det på rätt sätt.

I skissen föreslås att trafiken längs hela Stationsvägen och vidare längs Rådhusgatan till Ottomalmsgatan borde vara enkelriktad i västlig riktning.

I dagens läge är enbart en kort stump av Rådhusgatan längs nedre torget enkelriktad.

I praktiken betyder ett dylikt trafikarrangemang att det inte vore möjligt att köra bil längs Rådhusgatan och Stationsgatan rakt genom stan i östlig riktning om och när Sikören öppnas genom en underfart under järnvägen.

Mera underjordisk parkering?

Det finns inga beslut än så länge om en utbyggnad av den underjordiska parkeringen också under övre torget.

Citygruppen som för centrumköpmännens talan vill gärna ha en andningspaus innan utbyggnaden för att handeln skall återhämta sig efter de problem som uppstod under byggnadstiden vid nedre torget.

Helst borde handeln få växa innan man på nytt river upp delar av torget och gräver en stor grop.

Kräver centrumaxelvisionen mera underjordisk parkering?

- Nej, det gör den inte men det vore fördelaktigt med tanke på de kvaliteter som jag fokuserat på.

Vision för torget i Jakobstad
Bildtext Vision för torget i Jakobstad.
Bild: Sören Öhberg

Välkomnar diskussion

Byråarkitekt Sören Öhberg är noga med att påpeka att hans idéer bara är hans egna och de företräder inte stadsplaneavdelningens eller staden Jakobstads åsikter.

Det handlar om ett examensarbete på mastersnivå som han gjort vid Luleå universitet och Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017.

Däremot välkomnar han diskussion i frågan eftersom han anser att det är viktigt att få reda på vad stadsborna vill och önskar i den här frågan som gäller planeringen i centrala Jakobstad.

Källa: Stadsbyggnad ur ett mikroklimatperspektiv- Kontinuitet i centrumaxeln Rådhusgatan, Stationsvägen-Köpmansgatan i Jakobstads centrum. Sören Öhberg 2017, Luleå tekniska uiversitet

Diskussion om artikeln