Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

”Den dagen jag inte längre tycker det är lite pirrande att sitta i en biografsalong måste jag ta en paus”

Från 2017
Uppdaterad 04.01.2018 10:21.
Svenska Yles filmredaktörer Silja Sahlgren-Fodstad och Johanna Grönqvist.
Bildtext Filmredaktörerna Silja Sahlgren-Fodstad och Johanna Grönqvist på Svenska Yle.
Bild: YLE/Barbro Ahlstedt

Till skillnad från andra kulturyttringar och konstformer har filmen inte tappat terräng i den kartläggning som vi gjort på Svenska Yle där vi jämfört antalet recensioner per genre under september månad hösten 2007 och september månad hösten 2017 i ett antal finlandssvenska dagstidningar (Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Åbo Underrättelser) samt Svenska Yle och Helsingin Sanomat.

Film är med andra ord något som kulturredaktionerna är måna om att bevaka också i recensionsform.

De som skriver filmkritik i Svenskfinland idag är i allra högsta grad frilansande skribenter, men på Svenska Yle har vi faktiskt två fast anställda filmredaktörer i Silja Sahlgren-Fodstad och Johanna Grönqvist.

Båda har studier i litteraturvetenskap och film i bagaget och båda kom till Svenska Yle under senare delen av 1990-talet.

Silja började sin bana som filmkritiker i Hufvudstadsbladet och landade på Yle där hon var med om att starta filmmagasinet ”Filmtid” på tv.

Johanna blev för sin del lockad till Yle av Silja som tipsade om jobb som frilanskritiker. Under årens lopp har såväl Silja som Johanna recenserat film och pratat om film i tv och radio i olika sammanhang och olika program.

Tv-programmet ”Filmtid” lades ner år 2009 och idag presenterar filmredaktörerna film framför allt i radio och på webben.

En ynnest att få jobba med sin största passion

När vi slår oss ner för att prata om Siljas och Johannas syn på sitt arbete och på sin yrkesroll står det snart klart att de känner sig både privilegierade och passionerade över att få arbeta med något som varit och är deras stora intresse i livet.

Silja: Det är enorm ynnest att få jobba med det man studerat och brinner för. Det är inte många förunnat. Speciellt roligt har det varit att få jobba med film ur olika synvinklar.

”Filmtid” var ett ickerecenserade magasin där tanken var att tala om film utgående från en viss tematik tillsammans med experter som kunde tala om filmen ur sitt expertkunnande.

Därutöver har vi haft den utpräglade kritikerverksamheten. Och när man jobbar som redaktör får man göra många intervjuer med folk i filmbranschen, vilket gör att man har fått en insyn i filmvärlden ur många olika perspektiv.

Johanna: Det är inte bara en ynnest, utan ett superjobb! Tänk att få jobba med ens största passion. Jag har studerat film, jag älskar film och tänk att dessutom få betalt för att se, skriva och prata om film.

Som filmredaktör gör jag ju inte bara filmkritik, utan också program om och kring film. Jag kan känna att filmstudierna inte tog slut när jag fick min examen, utan jag bygger hela tiden vidare på min kunskap.

popcornsförpackningar i närbild.
Bild: Yle

Konkurrensen om läsare en utmaning

Idag är webben full av filmrecensioner, och filmintresserade kan surfa runt på olika medier, bloggar och plattformar för att läsa om den senaste filmpremiären – vad kan professionella filmkritiker som ni ge tittarna, läsarna, branschen?

Silja: Perspektiv. Man har kanske ett bredare perspektiv och förhoppningsvis ett bakåtperspektiv som kanske inte alla som tycker till på nätet har. Många skribenter på olika nätforum är nischade på en viss genre, en speciell tidsepok, någon specifik filmstjärna eller något annat.

Vi ser ju i princip alla filmer som går upp på biograferna i Finland plus att vi går på filmfestivaler vilket bidrar till att man kanske får ett något vidare perspektiv på det som görs samtidigt som det perspektivet blivit snävare med åren eftersom biografkulturen i Finland utvecklats åt ett snävare håll – man visar samma filmer på flera biografer.

Johanna: Jag tycker att det är roligt att det finns många olika åsikter om film. När jag studerade litteratur väckte det inte lika stort intresse, men alla verkar ha åsikter om film. Jag uppskattar det enorma intresset för film och delar passionen.

På nätet finns en mängd olika åsikter, och som kritiker måste du veta vad man talar om eftersom det finns de som verkligen är insatta i science fiction eller i någon viss skådespelares karriär till exempel. Och det är utmanande.

Tom Cruise elokuvassa Oblivion.

I hur hög grad läser ni själva kritik?

Johanna: Jag försöker läsa kritik av en viss film efter att jag sett filmen ifråga. Det är svårt att läsa kritik innan eftersom det kan påverka ens syn på filmen. Mestadels läser jag brittiska eller amerikanska kritiker, och i viss mån vad som skrivs om nordiska filmer i de nordiska medierna.

Har ni någon uppfattning om hur filmkritiken mår i Finland och i Norden idag?

Silja: Det diskuteras mycket om utrymmet idag, och om hur mycket man kan förankra och etablera saker. Till skillnad från en del andra konstformer har ju filmkritiken dock fortfarande ett utrymme eftersom film kanske har en stark tradition att falla tillbaka på. I tidningarna recenserar man alla filmer som går upp på repertoaren.

Många talar om att det skedde ett paradigmskifte på 1980-talet när bilderna fick större utrymme på bekostnad av texten. Det här är en trend som blivit tydligare i och med en allt starkare personfokusering.

Vissa stjärnor får större utrymme än tidigare t.ex. I och med det förändrade medieklimatet överlag idag blir det allt viktigare med det personliga tyckandet. På 1990-talet skulle det inte ha fallit mig in att skriva ”jag” i en recension, man skrev ”man”. Förr fanns det en större distans till texten helt enkelt.

Idag förutsätts det nästan att du ska vara där med en större förankring i dig själv som person när du bedömer någonting.

Två stjärnor på Hollywood Walk of Fame
Bild: � www.splashnews.com/ All Over Press

Johanna: Eftersom det finns så många åsikter därute idag, och då framför allt på webben, finns det givetvis en konkurrens om läsare och lyssnare. Ibland är det svårt att skilja på vem som är kritiker och vem som skriver främst ur ett personligt intresse.

Det är inte nödvändigtvis sämre med en fan som skriver eftersom t.ex. en westernfilmnörd som sett allt inom den genren efterhand bygger upp en viss kunskap om de filmerna. Men jag kan uppleva en konkurrens om att nå ut med recensionerna och att få folk att hitta dem i allt brus.

Silja: Det skrivna ordet väger fortfarande tungt, och folk har en tendens att referera och dela texter publicerade i etablerade större tidningar.

Om att skriva och att prata recensioner

Till skillnad från ett begränsat utrymme i en tryckt tidning är webben i princip oändlig och vi som jobbar med radio har också möjlighet att ”bre ut oss” i etern – hur ser ni på skillnaden mellan det skrivna och det talade ordet?

Silja: I skrift är det lättare att placera in saker i olika sammanhang och att fundera över tematik och göra hänvisningar till andra filmer och föra ett resonemang. I radio ligger tyngdvikten mera på dina upplevelser och känslor. Det konkreta och jag-greppet fungerar bättre i radio.

Johanna: När du lyssnar på radio gör du kanske också något annat, men i en text kan du alltid hoppa tillbaka och läsa om ifall du missade något. Radio är ett flyktigt medium. Men i radio kan man beskriva med ljud, vilket är tacksamt. Man kan ta ljudklipp ur filmerna och måla upp en scen med hjälp av dem.

Bänkar i biosalong
Bild: Mikael Crawford/Yle

Från och med hösten jobbar ni omlott med olika former av programproduktion, vilket innebär att ni turas om med den dagliga filmbevakningen. Detta betyder också att ni fått lov att ge avkall på ambitionen att skriva recensioner på alla filmer som går upp på biograferna under en vecka. Hur väljer ni vilka filmer som ska få en recension?

Silja: Det är svårt att göra avvägningar. Personligen tycker jag att vi bör uppmärksamma inhemsk film eftersom inga utländska medier skriver om dem ifall de inte får premiär där. Det är vår skyldighet att hålla koll på den inhemska filmen.

Avvägningar måste också göras mellan en liten produktion som rent konstnärligt är intressant men som det kan vara svårt att sälja till publiken om man inte kan haka upp den på ett känt namn till exempel.

Visst är det en utmaning, man vill ju också lyfta fram en bra film som inte har samma marknadsföringsmaskineri som en Hollywoodprodukt.

Och givetvis måste vi förhålla oss till publiken som vill läsa och höra om stora filmer som t.ex. ”Star Wars” eller ”Blade Runner”. Vi kan inte tänka att publiken går och ser dessa filmer oberoende av vad vi tycker. Här finns ett tydligt publiktryck.

Tähtien sota -sarjakuvakirjoja
Bild: Yle/ Sari Casal

Johanna: Inte har vi tidigare heller hunnit se precis alla filmer som går upp på biograferna, även om vår strävan har varit att göra det. Nu måste vi i än högre grad välja vilka vi går och ser på, och det är en stor utmaning.

Vi får ju se pressvisningar innan premiären, men allt oftare ordnar filmdistributörerna endast en visning. Vad beträffar stora filmer kanske vi får se filmen dagen innan den går upp på repertoaren, och då har vi inte mycket tid på oss att fatta ett val eller att göra en djuplodande analys av filmen ifråga.

I de fallen känns det som om kritiken är mindre viktig för distributionsbolagen eftersom de vet att en viss film säljer - oberoende av vad vi som kritiker anser om den.

Silja: Så har vi också den ständigt pågående diskussionen om filmkritiken i högre grad borde fokusera på filmer som visas på filmfestivaler och som går i bräschen för filmskapandet och utvecklingen inom filmen som konstform. Filmer som har en tyngd på ett annat sätt för publiken än om vi ”springer Hollywoods ärenden” som det brukar heta.

Det är ett tveeggat svärd: filmen är fortfarande en spegling av sin samtid och det som folk går och ser på påverkar dem, och där tycker jag att kritiken trots allt har en viktig roll i att betrakta t.ex. en actionfilm seriöst eftersom den säger något om sin samtid.

Här finns också en skillnad mellan att vara en allmän tyckare och att vara en kritiker som också tar den genren på allvar och försöker analysera vad den säger om vår tid.

3D-glasögon för biografbruk
Bild: Yle/Roger Källman

Under de senaste åren har vi också sett en explosionsartad ökning av tv-serieproduktioner och olika strömningstjänster som erbjuder och producerar tv-serier. Detta sätter också ett allt mer ökat tryck på er som kritiker att hinna se, känna till och recensera tv-serier – hur ser ni på detta?

Johanna: Det görs otroligt intressanta tv-serier idag, och det är som att sjunka ner i en rysk roman när man sätter sig in i en riktigt bra serie som kanske pågår i flera säsonger. Men det är klart att det tar tid att se en tv-serie.

När man skriver kritik hinner man kanske bara se några avsnitt av en säsong, och sällan hinner man se en hel säsong innan man uttalar sig. Det är fascinerande att tv-serien gjort en sådan comeback och det görs många bra tv-produktioner idag.

Det är svårt att välja mellan film och tv-serier, och det känns frustrerande att missa sådant som folk pratar om, eller som dyker upp i olika sammanhang långt senare. Man känner hela tiden att man halkar efter och listan på filmer eller tv-serier som man borde se eller ha koll på växer hela tiden.

När man är ledig borde man titta på allt som man missat, men ibland måste man bara lära sig att leva med dåligt samvete.

Min digibox är full hela tiden och så tvingas jag med jämna mellanrum välja vad jag måste radera …

Silja: Jag är nog mer en filmmänniska och har lite svårt för tv-serier. Jag tycker om avslutade helheter och har svårt gå in och kommentera tv-serier som kan vara sju säsonger lång och jag bara hunnit se en del … Trycket från publiken är också stort.

Folk är ofta jätteinsatta i serierna och vill ha exakt kunskap och tydliga uttalanden om rollkaraktärernas utvecklingsbågar m.m. och då förutsätter det att du ser mycket av en viss serie. Jag klarar av serie som består av 10 avsnitt, men sedan förmår jag inte greppa dem på samma sätt.

Kollage över huvudpersonerna i dramaserien Vår tid är nu.
Bild: SVT

Det är med andra ord en stor utmaning, men förvisso händer det mycket spännande inom tv-seriebranschen idag och många av filmskådespelarna flyttar över till tv-serieproduktioner o.s.v. Nordiska tv-serier däremot har jag i högre grad upplevt att är en del av mitt uppdrag och månar mig om att vara på kartan med vad som är på gång där.

Orkar/vill/hinner ni se film också på fritiden eller blir det genast jobb?

Silja: Jag ser gärna på film jämt, också på fritiden.

Johanna: Jag ser nog också på film på fritiden. Och jag har tänkt att den dagen jag inte längre tycker att det är roligt och lite pirrande att sitta i en biografsalong när ljuset tonas ner och den vita duken lyses upp måste jag ta en paus.

Men varje gång jag sitter där tänker jag att det finns en möjlighet att det här kan vara någonting fantastiskt bra, en revolutionerande film som kommer att förändra allt och göra mig till en annan människa på en och en halv timme. Jag vill hålla kvar känslan och förhoppningen om att nästa film kan vara ett mästerverk.

Lyssna på hela intervjun med Silja och Johanna:

Filmkritikerna Silja Sahlgren-Fodstad och Johanna Grönqvist om filmkritik

21:50

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln