Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hemligstämplade dokument, sönderslagen hårddisk och husrannsakan – här är turerna kring artikeln om signalspaning

Från 2017
Foto av Helsingin Sanomats artikel den 16.12.2017 med en hand vilande på tidningen.
Bildtext Bild av Helsingin Sanomats artikel om Signalspaningscentret.
Bild: Mikko Koski / Yle

Vi redogör för händelseförloppet kring Helsingin Sanomats artikel om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter.

16.12 kl. 02.00 Helsingin Sanomat publicerar en artikel skriven av två redaktörer om verksamheten vid Signalunderrättelsecentret. HS avslöjar att artikeln delvis bygger på cirka tio år gamla hemligstämplade dokument.

16.12 kl. 12.52 Republikens president Sauli Niinistö publicerar ett uttalande enligt vilket hemligstämplade dokument olagligt har överlämnats till tidningen. Enligt uttalandet kan läckan allvarligt skada Finlands säkerhet.

16.12 kl. 15.00 Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) säger till Yle att Huvudstaben har polisanmält frågan och att man känt till läckan sedan tidigare. Nu har polisanmälan till Centralkriminalpolisen utvidgats till att omfatta även en redaktörs eventuella röjande av statshemlighet.

16.12 kl. 15.17 Ordföranden för riksdagens försvarsutskott Ilkka Kanerva (Saml) säger till Yle att dokument inom cybervärlden måste säkras bättre än hittills. Kanerva säger att underrättelseläckan måste återspeglas i beredningen av den nya underrättelselagen.

16.12 kl. 15.58 Försvarsmaktens underrättelsechef generalmajor Harri Ohra-aho kritiserar i hårda ordalag publicerandet av hemligstämplade uppgifter. Han säger vidare att Helsingin Sanomats artikel innehåller inexaktheter och missuppfattningar.

16.12 kl. 16.08 Helsingin Sanomats redaktionschef Esa Mäkinen publicerar en artikel där han motiverar redaktionens beslut att använda sig av hemligstämplade dokument. Enligt Mäkinen måste läsarna få tillräcklig och sanningsenlig information om vad som händer i samhället. I beredningen av den nya underrättelselagen håller Signalunderrättelsecentret på att få kraftigt ökade befogenheter. Samtidigt vet medborgarna och riksdagsledamöterna mycket lite om centret.

17.12 kl. 20.13 Helsingin Sanomats chefredaktör Kaius Niemi publicerar ett öppet brev där har skriver att tidningen fått respons där man uttryckt oro över rikets säkerhet. Niemi skriver att tidningen bättre borde ha motiverat beslutet att använda sig av hemligstämplade uppgifter.

17.12 kl. 20.17 Helsingin Sanomats styrelse meddelar att man bett chefredaktör Niemi utreda den journalistiska processen kring rapporteringen om Signalunderrättelsecentret. Styrelsen säger att det här är normal praxis i situationer av det här slaget och att utredningen borde bli klar inom några dagar.

18.12 kl. 0.24 Helsingin Sanomat rapporterar att polisen under söndagskvällen gjort en husrannsakan hemma hos redaktören Laura Halminen som var en av de två journalister som skrev Helsingin Sanomats artikel om Signalunderrättelsecentret. Helsingin Sanomat uppger att Halminen med en hammare försökt förstöra en hårddisk för att förstöra den information som fanns lagrad på disken.

18.12 kl. 10.48 Jan-Peter Paul, docent i internationell politik och insatt i underrättelseverksamhet, säger till Yle att läckan kan ha varit avsiktlig. Han anser att underrättelseläckan helt klart orsakar skada.

Artikeln är baserad på Yle uutisets artikel skriven av Jaakko Mannermaa.

Artikeln uppdaterades klockan 15.08 med ovannämnda hänvisning till Yle uutisets artikel.

President Niinistö pratar med handen upphöjd.

President Niinistö: Brottsutredning inleds kring militärdokument som läckts till HS

Enligt presidenten kan läckan äventyra Finlands säkerhet.

Artikeln uppdaterades 19.12.2017 klockan 11.22. Husrannsakan gjordes på söndagskvällen, inte på lördagskvällen såsom det stod i den ursprungliga versionen av artikeln.

Diskussion om artikeln