Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland fortsätter avvisa flyktingar som förr trots försämrad säkerhet

Från 2017
Uppdaterad 20.12.2017 13:15.
Säkerhetsstyrkor granskar en bil efter en själmordsbombares attack i Kabul.
Bildtext Säkerhetsstyrkor granskar ett självmordsattentat i Kabul i november 2017.

Säkerhetsläget i Afghanistan, Irak och Somalia har förvärrats. Det noterar Migri i sin färskaste rapport. I huvudsak skall Finland ändå fortsätta att avvisa asylsökande som fått avslag på samma sätt som tidigare.

Migrationsverket uppdaterar sina lägesrapporter med sex månaders mellanrum. På måndagen publicerade Migri sin senaste rapport om läget i Afghanistan, Irak och Somalia.

Migri noterar att våldet i till exempel Afghanistan är på en extremt hög nivå i flera områden än tidigare. Till dem skall inga flyktingar återsändas.

I Irak är risken för våld förstås hög där strider pågår, och ingen skickas tillbaka till dessa områden.

Dessutom återsänds ingen till vissa områden som nyligen befriats från IS herravälde, såsom Mosul.

Intern flykt då det bedöms som möjligt

Samtidigt fortsätter Migri att utreda om den asylsökande har möjlighet att fly till en annan region i sitt hemland.

Om intern flykt är möjlig beviljas inte heller asylsökande från de osäkra områdena internationellt skydd.

- Det är fortfarande möjligt att skicka tillbaka personer som har möjligheter att bosätta sig i ett annat område i sitt hemland än de kommer ifrån. Analysen om så kallad intern flykt görs individuellt och det finns klara regler för hur den bedömningen görs, säger Annika Lumikari, som är resultatsområdeschef på Migrationsverkets rättsliga service.

Den här linjen har kritiserats, och det har visat sig att återbördade personer har tvingats fly igen en kort tid efter att finländska myndigheter har lämnat dem i deras hemländer.

- Den enda ändringen av linjen är att fler områden nu ses som sådana dit vi inte kan återbörda någon. Men vi anser inte att till exempel Kabul är ett av de områdena. Vi återbördar också folk till Bagdad, men inte till exempel sunnimuslimer som kommer från områden som kontrollerats av IS. I sådana fall har vi ansett att det inte är tryggt att fly till Bagdad, och det har också förvaltningsdomstolarna ansett, säger Annika Lumikari.

Annika Lumikari on Migrin Tulosaluepäällikkö
Bildtext Annika Lumikari är resultatsområdeschef på Migrationsverkets rättsliga service.
Bild: Markku Rantala / Yle

Flyktingar skall inte skickas till flyktingläger

Migrationsverket uppger att minderåriga barn som kommit till Finland utan vårdnadshavare inte förutsätts fly internt.

Inte heller ensamma kvinnor förutsätts enligt Migri fly internt till ett område där de saknar socialt skyddsnät.

Flyktingar återbördas inte heller om den asylsökande sannolikt skulle bli tvungen att bo i flyktingläger när han eller hon återvänder till hemlandet.

Inte heller på dessa punkter sker det någon ändring från tidigare.

- Det relevanta är ju huruvida de stora städerna är i sådant skick att folk kan fly dit internt. Det att vissa andra områden nu ser mera oroligheter har inte direkt att göra med säkerhetssituationen i de stora städerna. Om man ser på varifrån flyktingar kommer till Finland är det inte många som kommer från de nya områdena som nu anses som osäkra, så frågan om ändringar i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande blir ganska teoretisk, säger Annika Lumikari.

Enligt FN var 2016 det dödligaste året i Afghanistan med över 11 400 döda och skadade civila.

Migrationsverket har under de senaste åren skärpt villkoren för afghaner att få asyl i Finland. År 2014 fick 78 procent asyl medan motsvarande siffra för år 2016 var 42 procent.

Slutet på Annika Lumikaris sista citat har korrigerats 20.12 kl 10.55: tidigare stod att "frågan om ändringar i Finlands invandrarpolitiska linje blir ganska teoretisk".