Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Radonhalten på arbetsplatser i Lovisa synas noggrannare

Från 2017
Närbild på dator och smarttelefon.
Bildtext Radonhalten på arbetsplatser får inte vara för hög. Illustrerande arkivbild.
Bild: Yle / Laura Mainiemi

Strålsäkerhetscentralen (Stuk) intensivövervakar radonhalterna på arbetsplatser i Lovisa. Tidigare mätningar i staden visar att radonhalterna i inneluften måste utredas mer noggrant.

I början av december tog Stuk kontakt med alla arbetsplatser i Taipalsaari för att mäta radonhalterna i sina lokaler innan slutet av april.

Mätningsresultaten ska levereras till Stuk då de är klara eller senast den 30 april 2018.

Arbetsplatserna i Lovisa kommer att få en liknande begäran efter årsskiftet.

Radonhalten i inneluften på arbetsplatser där man jobbar regelbundet på heltid får inte överskrida 400 becquerel per kubikmeter luft.

Alla arbetsgivare är skyldiga att utreda radonhalten på arbetsplatser om det finns orsak att misstänka att gränsvärdena överskrids. Radon kan förorsaka cancer.

Alla arbetsplatser i Lovisa måste mäta radonhalten

Halterna måste mätas på alla sådana arbetsplatser som delvis finns under marken, på åsar eller på andra grus- och sandformationer som lätt släpper igenom luft.

Dessutom måste radonhalten mätas på alla arbetsplatser i de kommuner som finns med på Stuks lista över kommuner där det är mätningstvång.

Lovisa och Taipalsaari är sådana kommuner.