Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Myndigheter ifrågasätter familjebandet mellan thailändsk mamma och dotter: "Mitt hjärta brister om hon måste lämna Finland"

Från 2018
Uppdaterad 22.01.2018 13:05.
Joakim Snickars och hans fru Udomrak Yodkaew sitter bredvid varandra i en tom lunchrestaurang
Bildtext Joakim och Udomrak på restaurangen i Vasa där hon jobbar
Bild: YLE/Louise Bergman

I snart fem år har Joakim och hans fru Udomrak kämpat för att hennes dotter ska få uppehållstillstånd i Finland. Men de finländska myndigheterna anser inte att familjebandet mellan mamman och dottern är tillräckligt. Sista januari skulle hon ha utvisats till Thailand, men ett beslut från HFD ger familjen lite andrum och kampen fortsätter.

Joakim Snickars och Udomrak Yodkaew träffades då Joakim var på semester i Thailand år 2007. Tycke uppstod och efter några år flyttade Udomrak till Finland. I maj 2009 gifte de sig och för Udomrak började den långa vägen att anpassa sig till det finländska samhället.

I dag har hon en yrkesexamen för restaurangkock och jobbar deltid på en matservering i centrum av Vasa. Hon har permanent uppehållstillstånd i Finland.

Dottern kvar i Thailand

Beslutet att flytta till Finland var ändå inte enkelt att fatta. Udomrak har en dotter från ett tidigare äktenskap, men när hon flyttade till Finland lämnade hon den då 8-åriga dottern i Thailand.

- Efter skilsmässan bodde dottern först med sin farmor. Sedan flyttade vi, jag och dottern, in med min mamma i hennes lilla lägenhet i Bangkok. Jag jobbade och dottern gick i skolan, säger Udomrak.

I samband med skilsmässan var det flickans biologiska pappa som fick den officiella vårdnaden, även om hon inte bodde med honom. Pappan bodde på annan ort och bildade en ny familj, så flickan träffade sin pappa bara då och då.

Då Udomrak flyttade till Finland var det mormodern som tog hand om flickan från år 2009 till 2015.

Udomrak Yodkaew tar en paus i arbetet på restaurangen
Bild: YLE/Louise Bergman

Under de här åren hälsade Udomrak på i Thailand flera gånger. Hon hade daglig kontakt med dottern via telefon och internet. Hon skickade pengar som användes för dotterns skolgång.

- Det var svårt att vara borta från henne. Hon saknade mig och jag saknade henne. Men jag tänkte hela tiden att hon skulle komma till mig och Joakim i Finland, säger Udomrak.

Lång process inleddes

2013 lämnades den första ansökan om uppehållstillstånd för dottern in.

Varför dröjde det så många år?

- Vi ville att Udomrak skulle hinna anpassa sig till det finländska samhället innan dottern kom. Vi tänkte att det skulle vara svårare om de båda var främlingar utan koll på samhället och språket, säger Joakim.

Kan ni förstå att det ändå kan uppfattas som att du övergav ditt barn då du flyttade till Finland?

- Jag vet att man inte gör så här i Finland. Men i Thailand är det många föräldrar som måste resa bort, också utomlands, för att få jobb. Det är inte alls ovanligt att mor- eller farföräldrar tar hand om barnbarnen under deras uppväxt, säger Udomrak.

- Att en förälder inte bor tillsammans med sitt barn betyder inte att man inte älskar varandra över allt annat i världen. Men man tänker säkert annorlunda i Finland, säger Udomrak.

Negativa besked

Den första ansökan om uppehållstillstånd avslogs av Migrationsverket. Familjen överklagade. I början av 2015 avslog Vasa förvaltningsdomstol besväret.

I juli 2015 kom flickan till Finland och man ansökte ännu en gång om uppehållstillstånd för henne. På försommaren 2016 kom ytterligare ett negativt besked från Migrationsverket.

I beslutet står bland annat att barnets bästa inte kräver att hon beviljas uppehållstillstånd. Dessutom konstaterar man att mamman inte är flickans vårdnadshavare.

Familjen överklagade beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. I november avslogs besväret.

Förvaltningsdomstolen har bedömt huruvida flickan är en familjemedlem till mamman i enlighet med utlänningslagens 37:e paragraf. Domstolen har kommit fram till att det finns flera omständigheter som talar emot det.

Man anser att flickan och mamman efter år 2009 inte har levt ett sådant familjeliv som artikel 8 i den europeiska människorättskonventionen skyddar.

Förvaltningsdomstolen konstaterar, precis som Migrationsverket, att det inte är mamman som är flickans vårdnadshavare. Dessutom anses flickan ha starkare social och kulturell anknytning till sitt hemland.

HFD ger familjen andrum

Efter det negativa beskedet från Förvaltningsdomstolen vände sig familjen till en advokat för att få hjälp.

De lämnade in en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen, som senaste vecka utfärdade ett verkställighetsbeslut. Det innebär att flickan inte utvisas till Thailand senast den sista januari.

Udomrak är glad över beslutet från HFD.

- Den senaste tiden har varit mycket tung och allt har känts hopplöst. Men nu kan vi sova lite bättre på nätterna.

- Det var det här vi hoppades på. Om några månader borde vi veta om HFD väljer att ta upp vårt fall eller inte, säger Joakim.

Men han konstaterar att verkställighetsbeslutet ändå bara är en tillfällig lättnad.

- Som den sorgtyngda nordbo jag är, vet jag att man inte ska ropa hej före man är över bäcken. Ovissheten består och att tänka framåt, på våren och sommaren, är inget som känns särskilt roligt, säger Joakim.

Flickan vill bo med sin mamma

Udomraks dotter är 16 år och går i högstadiet. Hon har bott i Finland i två och ett halvt år och lärt sig svenska bra. Enligt Joakim och Udomrak trivs hon i skolan och i Finland.

- Hon vill stanna här. Hon vill bo med oss. Det säger hon åt oss och det har hon sagt till myndigheterna, säger Udomrak.

Udomrak och Joakim har försökt skona dottern från alla juridiska förvecklingar. Men hon har varit medveten om att allt inte står rätt till med uppehållstillståndet. I november var de alla tre till polisinrättningen där de lämnade in dotterns pass.

- Då vi berättade att hon kanske måste åka tillbaka till Thailand i slutet av januari blev hon mycket olycklig. Hon har haft magont och varit orolig, säger Joakim.

Om hon måste resa tillbaka till Thailand, var ska hon bo?

- Hon ska tillbaka till min mamma, alltså sin mormor. Men hon blir ju bara äldre och har inte samma möjligheter att ta hand om sitt barnbarn, säger Udomrak.

Hon anser att det är ett mycket ovisst öde som väntar dottern om hon måste åka tillbaka till Thailand. När det gäller studierna är det inte någon självklarhet att hon får en studieplats i Bangkok. Då kommer flickan inte att kunna avsluta sin grundutbildning, varken i Finland eller Thailand.

Vårdnaden har betydelse

Flickans biologiska pappa, som har den formella vårdnaden, har skriftligen intygat att han accepterar att flickan flyttar permanent till Finland. Han har också uppgett att han inte kan ta hand om henne om hon flyttar tillbaka till Thailand.

Både Migrationsverket och Förvaltningsdomstolen konstaterar att ett skriftligt intyg från fadern inte innebär att vårdnaden går över till mamman. Det är fortfarande pappan som är den officiella vårdnadshavaren.

I Förvaltningsdomstolens utredning konstateras att det måste råda ett faktiskt familjeband mellan en sökande och den så kallade anknytningspersonen (Udomrak) för att bevilja uppehållstillstånd på grund av familjeskäl. Ett biologiskt släktband är inte tillräckligt.

Att barnet behöver sin mamma och vill bo med henne är inte omständigheter som förändrar situationen.

Frustrationen är stor

Joakim Snickars anser att myndigheterna behandlat familjen på ett inhumant och i vissa fall osakligt sätt.

- Från Migrationsverket har de begärt kompletterande information gång på gång och ofta har det handlat om frågor som vi redan svarat på. Det är som en sorts katt- och råttalek från deras sida.

Joakim är frustrerad över situationen.

- Jag har bott hela mitt liv i Finland och betalat skatt här. Jag anser att vår familj, min frus dotter, har blivit felbehandlade.

Han konstaterar också att deras ärende inte handlar om en återförening av en storfamilj.

- Det är ju inte min frus kusiner och fastrar vi vill få hit, utan det handlar om hennes dotter. En enda 16-årig flicka. Men byråkraterna tycks störas av hennes närvaro här i landet, säger Joakim.

Splittra en familj

Joakim och Udomrak hoppas att dottern ska få uppehållstillstånd i Finland. Men risken för att det inte går vägen är fortfarande överhängande. Udomrak säger att hon uppskattar sitt nya hemland för att det är ett land som tar väl hand om familjer och om barn.

- Men nu vill man splittra min familj. Jag hoppas att HFD väljer att ta upp vårt fall och att min dotter får uppehållstillstånd. Mitt hjärta kommer att brista om hon måste åka tillbaka, säger Udomrak.

Statistik från Migrationsverket

År 2017 ansökte 787 thailändska medborgare om ett första uppehållstillstånd i Finland. Migrationsverket avslog 103 ansökningar.

När det gäller barn från Thailand har Migrationsverket fattat 18 negativa och 102 positiva beslut år 2017.

År 2016 togs 28 negativa och 131 positiva beslut. År 2015 var 36 beslut från Migrationsverket negativa och 140 var positiva.

Det här gäller ett första uppehållstillstånd för kategorierna "barn till finländsk medborgare" och "barn till annan utlänning".

Uppgifterna för år 2017 gäller Migrationsverkets beslut fattade till och med den sista november.

Diskussion om artikeln