Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU aktiverar artikel 7 mot Polen som riskerar att förlora sin rösträtt

Från 2017
Uppdaterad 20.12.2017 15:38.
EU-kommissionens viceordförande Frans Timmermans kungjorde beslutet efter kommissionens möte i Bryssel
Bildtext EU-kommissionens viceordförande Frans Timmermans kungjorde beslutet efter kommissionens möte i Bryssel
Bild: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

EU-kommissionen aktiverar artikel 7 mot Polen som därmed riskerar att förlora sin rösträtt i EU.

Artikel 7 aktiveras eftersom Polen anses ha brutit mot EU:s grundläggande värden, genom att hota den polska rättsstaten och domstolarnas integritet genom ett lagförslag som kan leda till politisk styrning av rättsväsendet.

EU har aldrig tidigare använt denna straffåtgärd mot ett medlemsland.

– Det är med tungt hjärta vi gör detta men vi har inget val, säger kommissionens vice ordförande Frans Timmermans som meddelade om beslutet.

Polen förlorar knappast sin rösträtt

Timmermans sade att detta handlar om EU som helhet. EU-kommissionen ger Polen tre månader tid på sig att ändra ett kontroversiellt lagförslag som bland annat befaras leda till att domare utnämns enligt deras politiska bakgrund.

– Jag stod framför er i juni och sa att situationen var nära att vi skulle behöva utlösa artikel sju. Sedan dess har situationen försämrats och vi har inget annat val, beklagade Timmermans.

Den polske justitieministern. Zbiniew Ziobro, försäkrar att regeringen tänker gå vidare med sitt reformförslag oavsett kommissionens beslut.

Det är ändå ytterst osannolikt att Polen förlorar sin rösträtt eftersom ett sådant beslut måste godkännas av alla övriga EU-medlemmar.

Åtminstone Ungern och möjligen även andra central- och östeuropeiska länder väntas rösta mot ett beslut som skulle frånta Polen dess rösträtt.

Ungern fördömde genast beslutet och meddelade att det kommer att lägga in sitt veto för att försvara Polen.

EU måste agera

EU-kommissionen ansåg att det inte längre hade något annat alternativ än att ta till den hårda åtgärd, som artikel sju innebär.

- Flera försök till samtal från kommissionen har inte accepterats, säger en anonym diplomat i Bryssel.

- Det har bara kommit komplicerade lagtekniska analyser från den polska regeringen som upprepar deras tidigare argument, beklagar diplomaten.

Konflikten mellan EU och Polen utlöstes av de lagar som den polska regeringen har drivit igenom och som anses kränka flera av EU:s grundläggande principer.

Mateusz Morawiecki, ny premiärminister i Polen
Bildtext Polens premiärminister Mateusz Morawiecki säger att han aldrig kommer att acceptera EU-kommissionens beslut
Bild: Pawel Supernak /EPA-EFE

Hot mot rättstaten

Det gäller framförallt lagar och lagförslag som i praktiken gör landets rättsväsende beroende av regeringen och ärkekonservativa politiska ledare.

Den polska regeringen motiverar sina "reformer" med att de är nödvändiga för att komma åt korruption och slopa de sista resterna av kommunismens inflytande.

Kommissionen anser däremot att förändringarna innebär att Polen inte längre kan anses ha ett självständigt rättsväsende.

Kommissionen hade hoppats på att en ommöblering i den polska regeringen nyligen skulle innebära en ny linje i frågan.

- Men vi ser ingen öppning vad gäller substans, säger en högt uppsatt EU-källa.

Polen accepterar ej

Polens nya premiärminister Mateusz Morawiecki har försäkrat att han aldrig böjer sig för EU:s hot, efter att han tidigare var mer kompromissvillig.

Det polska utrikesministeriets säger i en första kommentar att beslutet är politiskt men att Polen fortfarande är redo att förhandla med EU.

Det styrande konservativa partiet Lag och Rättvisa antyder att det är Polens beslut att förhindra muslimsk invandring som är den verkliga orsaken till beslutet.

Det här innebär i varje fall en dramatisk kulmen på en två år lång tvist.

EU-jättarna Tyskland och Frankrike hörde till de drivande krafterna bakom beslutet som fick stöd av såväl förbundskansler Angela Merkel som president Emmanuel Macron.

EU-parlamentet har redan godkänt beslutet med rösterna 438 för och 152 emot.

Fråga om trovärdighet

Många diplomater i Bryssel stöder beslutet med motiveringen att artikel 7 förlorar sin betydelse om den inte kan användas i ett så klart fall som Polen.

Många har argumenterat för att åtgärden är allt för drastisk för att tas i bruk, medan andra menar att det bara är ett sätt att argumentera för att undvika att fatta obekväma beslut.

Konflikten om Polen har lett till anklagelser om att EU:s grundprinciper förlorar sin trovärdighet om de inte kan skyddas då grundvärden hotas i ett medlemsland.