Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Krokbyvägen i Tenala blir allt sämre - statens vägpengar är slut, lappar vägar endast då det behövs

Från 2017
Uppdaterad 22.12.2017 17:01.
Yle Nyheter Västnyland video: Tenalaborna får dras med gropig väg - Spela upp på Arenan

Tenalabon Tom Nordström har bott 10 år invid Krokbyvägen. Nära hans hus finns stora gropar i vägen.

- Den här vägen blir bara sämre och sämre. I år skyller man på att det har regnat mycket. Men också tidigare år har det bildats gropar, också utan regn.

Nordström brukar ringa väglagscentralen för att rapportera om vägens skick.

man på landsväg
Bildtext Tom Nordström är trött på att väja för groparna.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Ibland kommer de och reparerar litet, ibland kommer de inte alls.

Tom Nordström oroar sig för de hårda kanter som uppstår i ofyllda gropar som fryser. De skadar lätt bilarnas däck.

Krävande väg

Ungefär 10-20 personer kör längs med vägen dagligen. Här bor också ett tiotal äldre personer som kan vara i behov av ambulans.

Också i ett kritiskt läge är det svårt att köra i hög fart längs Krokbyvägen.

Tom Nordström bedömer att det borde grävas bort ett lager i vägen och fyllas ut för att få grunden i skick.

- Och ett lager med grus att sladda i. Det viktigaste just nu vore att fylla igen groparna ordentligt så att vägen blir jämnare då det fryser på.

Nordström säger att vägen försämrats under de senaste åren.

I viss mån har det att göra med det milda och regniga klimatet men terrängen gör också sitt.

Omgivande berg leder ut vattnet på vägen vilket ställer nya krav på vägunderhållet.

- Det borde lagas ordentliga diken och vägtrummor och tas bort litet berg.

Borde dikas

Tenalabon Ove Asén har bott närmare 40 år invid Krokbyvägen och har ett visst perspektiv på vägens skick under årens lopp.

man i reflexjacka
Bildtext Ove Asén minns då Krokbyvägen var i gott skick.
Bild: Monica Slotte / Yle

- Då vi kom hit var den bra, det var inga problem med den då. Och man fick den alltid sladdad.

Asén menar att det borde göras en grundlig förbättring med dikning. Det viktigaste vore att få bort vattnet från vägen.

I dagens läge tvingas man kryssa mellan djupa gropar som blir allt fler.

- Det är vi ortsbor som lider av det. De som sitter på pengarna kör inte själva här. De har nog aldrig ens varit här, funderar Ove Asén.

Illa för bilarna

Ove Asén beklagar ortsbor som måste köra 2-3 gånger varje dag längs med Krokbyvägen.

- Bilarna går ju sönder, de håller inte för groparna. Man har sagt att den här vägen är dålig, jag säger att den är slut.

Aséns granne blev tvungen att betala runt 2 000 euro i bilreparationer på bara några månader på grund av vägens dåliga skick.

Vi måste ut här. Eller så stannar vi hemma.

― Ove Asén, Tenalabo

Det är svårt att hitta en alternativ väg i bättre skick för invånarna längs Krokbyvägen.

- Vi måste ut här. Eller så stannar vi hemma.

Ove Asén går längre än att kalla vägen dålig, han menar att den helt enkelt är slut.

- Det finns ingen yta och inget material att fylla groparna med. De lass som fördes hit åkte ner i diket med den blöta snön.

Vägpengarna är slut

Det är staten som står för fiolerna för underhållet av vägar som Krokbyvägen i Tenala.

Också om det vore aktuellt med en grundligare reparation av den så finns det inte pengar för det just nu, förklarar Jarmo Puharinen, områdesansvarig vid Närings-, trafik- och miljöcentralen.

- Läget är detsamma för i stort sett alla grusvägar i hela landet just nu. Vi gör inga grundförbättringar utan försöker lappa där vi kan.

Grusvägar där det kör 400 bilar per dygn finns inte heller med på listan över vägar som ska grundförbättras.

landsväg
Bildtext Grusvägarna är dåliga på många håll.
Bild: Monica Slotte / Yle

Puharinen förklarar att en grusväg där det kör kring 200 bilar per dag borde få beläggning. Inte ens den principen har man råd att följa i dag.

Han läser all kundrespons som kommer in och konstaterar att Tenalaborna tyvärr är i samma situation som många andra.

Jarmo Puharinen från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.
Bildtext Jarmo Puharinen från NTM-centralen.

Ändå menar han att de västnyländska vägarna i bättre skick än många vägar i övriga Finland och Österbotten.

- Där har man tjälskador att kämpa med och hastigheterna har sänkts. Det har vi ännu inte behövt göra här.

Ute och lappar

Tom Eliasson vid entreprenören Destia berättar att det finns 250 kilometer grusväg i Västnyland med nära omnejd.

- Vi är ute och lappar någonstans varje vecka. Men det finns inte oändliga resurser grus att köra ut.

Tom Elliasson
Bildtext Tom Eliasson från Destia.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Eliasson ser det som osannolikt att det under de närmaste 15 åren blir aktuellt med en grundförbättring av Krokbyvägen i Tenala.

- Det handlar om pengar och om hur mycket en väg används.

Besvärligt för tunga transporter

Tenalabon Staffan Holmberg kör virkesbil.

När han kommer med sina tunga transporter och en bil som väger 76 ton känner han också av groparna.

- Det är svårt att väja för trafik och gruppera för groparna. Slitaget blir större på bilen. Det förkortar livslängden på den och är också en kostnadsfråga. Och så måste jag ju köra långsammare också.

man vid stor transportbil
Bildtext Staffan Holmberg kör tungt virke från Tenala.
Bild: Privat

Holmbergs erfarenhet är att groparna i Krokbyvägen lappas alltför sällan och att de inte blir ordentligt fyllda. Det gör att hålen snart öppnas igen.

Han startar från hemorten och kör ofta virke till Raumo, Tammerfors och Kotka.

Värre i Västnyland

Att de västnyländska grusvägarna skulle vara i bättre skick än motsvarande vägar på andra håll skriver han inte under.

- Vägarna är sämre här. Vi har också mera grusvägar och de är mer väderkänsliga. Då det regnar slår hålen upp igen.

Vägunderhåll handlar inte bara om gropar.

För en stor virkestransport är det besvärligt med skog som växer ut på vägarna. Det äventyrar säkerheten och framkomligheten.

- Men om man ringer flera gånger och påtalar behovet av vägunderhåll så uppfattas man lätt som besvärlig, säger Staffan Holmberg.

Radio Vega Västnyland

3:36

Radio Vega Västnyland

2:42

Radio Vega Västnyland

4:47

Diskussion om artikeln