Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Delegation från Lovisa besökte minister Anne Berner - uttryckte oro för sämre bussförbindelser till Helsingfors

Från 2017
Buss utanför busstation
Bildtext Bussförbindelserna mellan Lovisa och Helsingfors har försämrats.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

En delegation från Lovisa besökte kommunikationsminister Anne Berner (C) på torsdagen, bland annat för att lobba för bättre bussförbindelser mellan Lovisa och Helsingfors.

Delegationen bestod av fullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP), styrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), stadsdirektör Jan D. Oker-Blom samt Janne Lepola (Saml) och Arja Isotalo (SDP) som är första vice ordförande i fullmäktige respektive styrelsen.

Otto Andersson berättar att delegationen ville lyfta upp tre frågor: vikten av den östra kustbanan, verksamhetsförutsättningarna för Lovisa hamn och kollektivtrafiken.

– Vad gäller Lovisa hamn förde vi bland annat fram behovet av att fördjupa farleden och att hålla järnvägen mellan Lovisa och Lahtis i skick, säger Andersson.

Utöver de tre huvudtemana framförde delegationen Lovisabornas oro över vägarnas skick åt minister Anne Berner. Enligt Andersson har många invånare varit i kontakt med staden om just den frågan.

En grupp människor
Bildtext Jan D. Oker-Blom, Otto Andersson, Anne Berner, Janne Lepola och Arja Isotalo.
Bild: Mia Heijnsbroek-Wirén

I frågan om kollektivtrafiken låg tyngdpunkten på de försämrade bussförbindelserna mellan Lovisa och Helsingfors.

Lovisa vill vara med och utveckla förutsättningarna och hitta på nya framtidslösningar.

– Vi bjöd ministern till Lovisa i anslutning till ett evenemang som ska handla om nya former av kollektivtrafik. Vi är jätteglada att hon gav ett positivt svar och gärna kommer, säger Otto Andersson.

Tidpunkten är ännu oklar men tanken är att ministern ska besöka Lovisa under våren. Förutom staden ska också olika aktörer och företag inom trafikbranschen bjudas in till evenemanget.

Bollen ligger hos kommunerna

Vad sa ministern om bussförbindelserna – är det något hon kan göra?

– Bollen ligger hos kommunerna i ganska hög utsträckning. Vi insåg nog från första början att ministern själv inte kan göra så mycket för de här enskilda bussförbindelserna, säger Otto Andersson.

Han understryker ändå att mötet var konstruktivt och att minister Anne Berner hade en positiv framtoning.

– Vi är tacksamma att hon gav oss så mycket tid och lyssnade. Hon var också positivt inställd till våra egna tankar om hur vi ska kunna lösa problemet med kollektivtrafik.

Också byborna måste ha bussförbindelser

Tankarna utvecklas fortfarande men Otto Andersson ser det som viktigt att förbättra förbindelserna. Det är viktigt för Lovisaborna att kunna ta sig till jobbet.

– Det handlar inte enbart om bussförbindelserna mellan Lovisa centrum och Helsingfors centrum, utan också om hur man kommer till Helsingfors från hela vår kommun.

Lagstiftningen på den punkten har förändrats en hel del och ger möjligheter som Lovisa stad kommer att se på med nya ögon.

Också det så kallade Trafikens tillväxtprogram ger nya möjligheter vad gäller bättre förbindelser.

– Lagstiftningen har ändrat ganska mycket och många kommuner är ännu ganska omedvetna om hurdana möjligheter det finns. Det är en sak vi ska titta närmare på, säger Otto Andersson.

Daniela Ikäheimo på busstationen i Borgå

Bussturer drogs in i Östnyland – igen

Bussturerna mellan Lovisa och Borgå har minskat med hälften.

Airi Koskinen

Lovisabor rasar över dyra bussbiljetter

Den första maj höjde Savonlinja priserna ordentligt.

Diskussion om artikeln