Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

För mycket arbete med utvecklingen av Ekenäs stadskärna - Centrumföreningen ännu en gång utan verksamhetsledare

Från 2017
Uppdaterad 22.12.2017 13:10.
En kvinna som heter Sara Avdi.
Bildtext Sara Avdi var verksamhetsledare för Ekenäs Centrumförening i knappt fyra månader.
Bild: Petra Thilman / Yle

I Raseborg har ytterligare en verksamhetsledare för Ekenäs Centrumförening sagt upp sig. Sara Avdi hann vara verksamhetsledare från september till december i år.

Enligt Avdi var bland annat arbetsbördan för stor för en deltidsanställd.

Föreningen har vuxit från 40 till 103 medlemmar och att ta hand om medlemsärenden gick ut över utvecklingsarbetet.

Föreslog förändringar från grunden

Enligt Avdi har samtliga verksamhetsledare avgått sedan föreningen grundades år 2007. Innan Avdi började talade hon med de tre senaste som arbetat på posten och de uppgav alla att det var för mycket arbete.

- De har slutat en efter en de senaste tio åren. Någonstans är det fel i organisationsstrukturen.

Redan från anställningens början föreslog Avdi förändringar. Hon ansåg bland annat att man i styrelsen inte visste sina roller.

- Ingen visste sina ansvarsområden och då kan det lätt bli missförstånd. När jag poängterade det fick jag höra att det inte är jag som bestämmer.

Därtill föreslog Avdi att man skulle inrätta styrgrupper, att medlemmar skulle ha egna ansvarsområden och att medlemmarna skulle höras oftare.

- Jag föreslog att stadgarna skulle innehålla medlemsträffar en till två gånger i månaden så att vi skulle vara insatta i vad medlemmarna tycker och tänker.

Röstades det om omorganisering?

- Frågan gick till styrelsen. Styrelsen tog inte upp saken på höstmötet i november utan ansåg att frågan skulle diskuteras internt. Det föll på det och gick inte vidare.

Omorganisering togs inte upp på höstmötet. Ska saken behandlas på nytt?

- Planerna var att vi skulle ta upp det i januari med den nya styrelsen som valdes på höstmötet, men något konkret utkast fanns inte.

En tredje part som medlem i föreningen

En förening som försöker stärka handeln och serviceutbudet i centrum borde enligt Avdi bestå av tre parter: fastighetsägarna, köpmännen och staden.

- Vi hade köpmännen och staden.

Varför är fastighetsägarna en viktig del?

- De är viktiga på grund av de lokaler som står tomma. Ifall man skulle ha fått med lokalernas ägare kunde man kanske ha förhandlat om hyrorna som är höga i centrum.

En bild på en folktom gågata. På höger sida står en skylt med texten "slutförsäljning".
Bildtext Gågatan i Ekenäs. Sara Avdi anser att fastighetsägarna skulle vara värdefulla medlemmar i föreningen.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Har du diskuterat frågan med fastighetsägare?

- Ja. Vi har haft ingående diskussioner med några. De har ställt sig positiva till det.

Efter att Avdi förde ärendet till ordförande, som tog det till ledningen, arbetade man inte vidare med frågan.

Sakkunnighet utifrån kunde hjälpa

Avdi är övertygad om att stadens centrum överlever.

- Jag hoppas att man tar till sig det som har hänt och ser på vad som behöver förnyas. Man kunde ta in en föreningsexpert eller annan sakkunnig inom området. Tillsammans, utgående från experters förslag, skulle man försöka lösa det här.

Styrelsen beklagade uppsägningen

Avdi offentliggjorde på tisdagen 19.12.2017 sin uppsägning med ett pressmeddelande. Ordförande för Ekenäs Centrumförening Marina Strömberg svarar på Avdis pressmeddelande med ett skriftligt utlåtande.

"Beklagar på styrelsens vägnar att konstruktiv kritik måste sluta i en uppsägning.

Det handlar om angelägenheter som jag anser inte berör allmänheten och det är beklagligt att Sara ansåg det nödvändigt att gå ut i offentligheten med sitt missnöje.

Vi (styrelsen) måste vara mera tydlig i framtiden så att eventuell verksamhetsledare är införstådd med sina arbetsuppgifter. Fram till dess sköts dessa arbetsuppgifter i huvudsak av ordförande.

CF har en bra drive för tillfället. Man är förvånad över Saras agerande och att man förundrar sig över hennes agerande och uttalande speciellt efter ett så framgångsrikt år.

Vi kommer att jobba för att utveckla centrum på samma också i nästa år."

Diskussion om artikeln