Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Ibland för grannortsrivalitet gott med sig, som när pedersörestjärnan föddes

Från 2017
Uppdaterad 24.12.2017 09:17.
Stjärnan i Pedersöre kyrkas spira
Bildtext Stjärnan på Pedersöre kyrkas spira
Bild: Joanna Linden-Montes

I jultider är stjärnan uppe i Pedersöre kyrkas spira ett kärt och viktigt landmärke för dem som bor eller rör sig i Pedersöre-Jakobstadstrakten. Den syns vida omkring på slätten.

2018 har det gått 70 år sedan stjärnan första gången, med viss möda, hissades upp. Det skall firas i Pedersöre - ett stjärnans år är utlyst.

En av dem som faktiskt var med på ett hörn redan när stjärnan kom till är Kurt Cederberg, tidigare kyrkoherde i församlingen.

Inte vill vi vara sämre

- Jag var en liten pojke då stjärnan byggdes, men jag minns det bra. Den byggdes nämligen i bagarstugan hemma hos oss; min pappa arbetade på gravgården och han och klockaren snickrade till stjärnan, som faktiskt var en träkonstruktion.

Hela idén till att bygga och hissa stjärnan kom av att grannorten Jakobstad hade en julstjärna fäst på brandstationens torn. Inte ville ju Pedersöreborna vara sämre!

Så stjärnan byggdes och det var viktigt att den skulle vara större än Jakobstads.

- Det ställde till med litet problem när stjärnan skulle manövreras ut genom bagarstugans låga dörr, minns Kurt Cederberg. Men nog får man väl säga att det här var en av de gångerna som rivalitet mellan två grannorter fört goda saker med sig.

Kärt landmärke

Pedersöre kyrka drabbades av en storbrand 1985 och den gamla spiran av trä brann ner helt och hållet.

Kurt Cederberg märkte då hur viktig stjärnan var (och är) för ortsborna - hela hösten frågade alla han mötte hur det skulle bli i år. Skulle det finnas någon stjärna på den illa skadade kyrkan? Så det blev för de församlingsanställda att tänka till.

- Vi gjorde till slut så att vi lät bygga en träställning på den del av kyrktornet som var oskadd. Vi skämtade om att stjärnan var på halvstång, för konstruktionen var naturligtvis inte alls så hög som spiran. Men när julen kom fanns stjärnan där och visade vägen till gravgården och till församlingshemmet där julgudstjänsterna hölls det året.

Hopp om nytt

- Stjärnan är en viktig symbol för kristet liv, för allt som visar vägen till kyrkan och dess Herre, Kristus. Den är också en symbol för hoppet - rent konkret då 1985 var hoppet om att kyrkan skulle kunna byggas upp på nytt. Och så skedde ju också.

Pedersöre kyrka hör till våra medeltida gråstenskyrkor, vilket man kanske inte tänker på när man ser den - kyrkan genomgick stora förändringar i slutet av 1700-talet då kyrkobyggaren Jakob Rif fick i uppdrag att bygga om kyrkan till en s.k. korskyrka och då fasaden ändrades i nyklassisistisk stil med pelare och allt.

Pedesöre kyrka
Bild: Yle/Anna Kurtén

Stjärnans fem uddar

Stjärnans år inleds söndagen efter trettondag (då ju den stjärna som ledde evangeliets vise män står i centrum) med en meditation över stjärnans budskap. Och den hålls förstås av Kurt Cederberg som har haft Pedersöre-stjärnan som en del av sitt liv sedan barnsben.

- Jag vill tala om stjärnans uddar, vad de berättar oss. Den udd som riktat sig rakt upp säger oss att vår riktning skall vara uppåt, mot Gud. Men de två uddarna neråt påminner oss om att hålla fötterna på jorden medan vi lever här.

Och de två uddar som pekar rakt ut blir som samlande armar - vi skall leva så att vi inkluderar alla, i samverkan med människorna omkring oss, säger Cederberg.

Diskussion om artikeln