Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kan Bromarfhemmet bli hotell eller affär

Från 2018
Bromarvhemmet.
Bildtext Raseborgs stad stängde Bromarfhemmet våren 2017. Huset har varit till salu och tanken har varit att någon ny verksamhet kan flytta in.
Bild: Yle/Tove Virta

Byggnaden går nu också att använda för affärs-, inkvarterings- och företagsverksamhet.

Raseborgs planläggningsnämnd har beslutat att ändra användningsändamålet för Bromarfhemmet.

Byggnaden fick enligt den gamla planen användas för allmän service och förvaltning, i enlighet med planbeteckningen PY.

Bromarfhemmet var tidigare ett äldreboende.

Museet ska få säga sitt

Undantagslovet för ändrat användningsändamål är i kraft i två år.

Planläggningsnämnden ställer i samband med undantagslovet vissa villkor.

Den kulturhistoriskt värdefulla miljön och byggnadsskyddet får inte skadas i samband med att man förändrar eller bygger om i byggnaden.

Bromarfhemmets huvudbyggnad och gårdsmiljö är skyddade. Skyddsbeteckningen sr1 betyder att byggnaden är skyddad med stöd av byggnadsskyddslagen.

Vid behandlingen av bygglov bör planläggningsnämnden kontakta Västra Nylands landskapsmuseum. De ska i sin tur ge ett utlåtande innan bygglovet beviljas.

Allltid varit ett äldreboende

Bromarfhemmet har hittills endast varit ett äldreboende.

Huvudbyggnaden är uppförd 1925 och har fungerat som Bromarv kommuns och under de senaste åren som Raseborgs stads äldreboende i Bromarv.

Eftersom boendet numera är stängt behövs det enligt staden inte längre en fastighet av den här typen i området. Raseborgs stad ansökte därför om förändringen.

Staden ansökte inte om att få avvika från byggnadsskyddet utan endast från det användningsändamål som planen tillåter.

Staden ansökte heller inte om lov att få bygga mera på tomten.

Landskapsmuseet såg inga hinder för ändrat användningsändamål så länge huvudbyggnadens och områdets skyddsvärden inte riskeras.

Byggnaden är cirka 1 000 kvadratmeter stor och ligger 1,5 kilometer från Bromarvs bycentrum.