Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den 13 januari slungas bankerna in i det okända – banktjänsterna flyttar till nya appar på mobilen

Från 2017
Uppdaterad 12.01.2018 11:24.
Tjej använder smarttelefon ute
Bild: Yle

Bankerna måste söka sig nya roller. Med nya mobilapplikationer ska du kunna betala pengar till och från dina bankkonton och se alla dina pengar i olika banker på en gång. Det öppnar både nya möjligheter och risker för bankkunderna.

Den 13 januari bryts bankernas servicemonopol på banktjänster. Fram till dess har bankerna kunnat styra vem som får erbjuda deras banktjänster.

I dagens läge har vi kunder i regel skött våra bankärenden i bankens egen nätbank eller bankens egna bankkontor.

- Förändringen är stor. Med kundens tillstånd kommer banker och andra företag att kunna koppla upp sig till varandra. Det är som att ha ett eluttag och en stöpsel som man kan sticka in i väggen, och sedan har man kopplat in sig, säger Outi Virtanen som är direktör för företagstjänster på Aktia.

I fortsättningen kan bankerna inte mera hålla hanteringen av kundernas konton för sig själva. EU:s nya regler kommer att skapa nya typer av bolag som får tillgång till våra bankkonton.

- Enligt direktivet och den nya betalningstjänstlagen som träder i kraft samtidigt som direktivet är bankerna tvungna ge vissa andra företag tillgång till data som finns i deras system, säger Peter Jansson som är sakkunnig på Finansbranschens centralförbund.

En del av bolagen kommer att certifieras för att få tillgång till våra kontouppgifter.

Andra kommer dessutom att certifieras för att lyfta pengar från och sätta in pengar på våra konton.

Allt detta kommer att kräva de enskilda kundernas tillstånd.

Uppgifter från olika banker i samma app

Målet med direktivet är att bryta bankernas servicemonopol och den vägen skapa både bättre och billigare bankservice.

Eftersom de nya bolagen kan utveckla precis hurdan service de vill med uppgifter de får tillgång till vet ingen ännu på vilket sätt bankservicen kommer att förändras.

Men bankerna har redan långt gående planer. Nordea öppnade redan på våren en portal för företag som vill utveckla framtidens banktjänster med Nordea.

På tre dygn anmälde sig 350 företag till portalen. Efter ett par veckor var antalet uppe i 700.

För tillfället utvecklar Nordea nya banktjänster tillsammans med över tusen olika bolag. Ingenting är ännu klart, men idéerna är många.

- Om en kund till exempel har konton i flera banker kommer kunden att kunna få info om alla sina konton i alla banker genom en enda tjänst. Kunden kommer också att kunna betala pengar från konton i olika banker genom en och samma tjänst, säger Liisa Kanniainen som är ledande sakkunnig på Nordea betalningstrafik och korttjänster.

Också Aktia är inne på samma linje. Outi Virtanen ser att vi kan få mobilapplikationer som betalar våra räkningar åt oss.

- Då behöver man själv inte flytta över pengar om man behöver täckning för ett uppköp men har pengarna utspridda på konton i olika banker. Appen kan flytta över pengarna åt en. Det räcker med att man totalt har tillräckligt pengar för att utföra uppköpet. Det blir lättare för kunden.

Nordeas plattform för att utveckla bankservice med andra bolag fick i medlet av december ett pris i en tävling för digitala innovationer. I tävlingen ansågs Nordeas plattform vara Europas bästa.

- Tack vare vårt samarbete med över tusen andra bolag kommer vi att kunna erbjuda våra kunder mycket mera service än vi skulle klara av att utveckla själv, säger Liisa Kanniainen.

En del av Nordeas logo
Bild: Yle, Jyrki Ojala

Hon räknar upp en del av de nya tjänster som Nordea håller på att utveckla tillsammans med sina samarbetsparter. Ett mål är tjänster som skall hjälpa privatkunder att förvalta sin egen ekonomi.

- En privatkund skall enklare kunna budgetera för att nå sina mål. En app kan till exempel visa att man borde dra ner på sina kafébesök om man vill kunna resa runt jorden i slutet av året. Den kan också bygga på livsstilsval, och till exempel varna för att köpa en hamburgare om man vill nå sina hälsomål.

- En app kan också börja erbjuda stamkundsförmåner beroende på kundens konsumtion. Kunderna skall lättare kunna uppnå de mål som de ställer upp för sig själv.

Bankerna tävlar om att hänga med i utvecklingen

Nordea var den första banken i Norden som gav en del nya bolag tillgång till äkta kunddata för att de skulle kunna börja utveckla tjänster.

- Vi har satsat mycket på det här. Vi vill att våra kunder skall kunna använda de nya bolagens produkter, säger Liisa Kanniainen

På Aktia går Outi Virtanen ännu längre än direktivet och visionerar om tjänster som kräver att de nya servicebolagen får tillgång till ännu mera uppgifter än betalningstjänstdirektivet ger dem rätt till.

- En app kan visa dina försäkringar, aktier och annat så att du kan få information om hela din ekonomi under ett tak. Om du får pension eller vill ha uppgifter om hur mycket arbetspension som du har sparat ihop kan du också få den informationen på samma gång.

De nya tjänsterna är försenade

Från början var det meningen att allt detta skulle börja fungera redan i januari. Men så kommer det inte att gå.

Hela arbetet med nya typer av bankservice är försenat på grund av att den europeiska bankmyndigheten EBA (European Banking Authority) har tagit för lång tid på sig att skapa spelregler för de nya tjänsterna.

En del företag har försökt tjuvstarta med nya betalningsmetoder som senare har visat sig gå mot reglerna. Också i Finland har Finansinspektionen fått dra i handbromsen.

Bland annat onsdagen den tionde januari då Finansinspektionen igen bekräftade att det är banken som måste identifiera betalaren. Den uppgiften får en annan tjänsteleverantör inte ta över.

EBA:s nya riktlinjerna och standarderna publicerades först i slutet av november. Och inte ens nu är det helt säkert att de verkligen kommer att gälla i praktiken.

Från och med publiceringen 27.11 har Europaparlamentet tre månader på sig att antingen godkänna eller förkasta EBA:s regler.
De flesta väntar sig att parlamentet skall godkänna reglerna. Om de gör det får bankerna ännu 18 månader tid att anpassa sig till de nya reglerna innan de träder i kraft.

Bankerna får naturligtvis tillämpa reglerna redan tidigare, men senast den 19 september 2019 måste de ha tekniken klar så att de kan öppna sina uppgifter för andra företag. Frågan är hur många nya serviceproducenter som får igång sina produkter innan det.

Tryggheten och säkerheten en utmaning

Liisa Kanniainen på Nordea hade hoppats att EBA:s direktiv skulle ha varit klara tidigare.

- Det svåraste visade sig vara reglerna för kundidentifiering.

Det som lagen kräver är att banken måste ge licensierade tredje parter de uppgifter som de behöver för att kunna erbjuda bankuppgifter och betaltjänster till kunder, men banken måste kunna identifiera de här parterna.

- Vår utmaning är att kunna klargöra det för kunden. Det är centralt att vi som bransch kan behålla kundernas förtroende. De måste kunna känna sig trygga när de använder banktjänster, säger Liisa Kanniainen.

- Vi får inte råka i en situation där kunden inte vet om någon olagligt fiskar efter bankkoder eller om ett licensierat bolag erbjuder laglig service. Kunden måste kunna se när det är fråga om en laglig service.

Kuvakaappaus Nordean mobiilisovelluksesta: Viivakoodin skannaus.

Outi Virtanen tycker det är viktigt att som kund hålla reda på om man har att göra med ett företag som bara får hämta information eller ett bolag som också får debitera pengar.

- Nya appar kommer att fråga konsumenterna om de godkänner appens villkor. Då är det viktigt för konsumenten att förstå vad de godkänner, för det kan hända att appen hämtar information eller debiterar pengar från kundens konto utan att kunden själv gör det.

Bankerna måste också hålla koll på sina samarbetsparter och andra företag på marknaden.

- Bankerna är bundna av omfattande lagstiftning. Det är förstås bra om kunderna vet vem de köper av service av, men bankerna har ett stort ansvar där. Kunden får gärna kontakta banken så att vi kan hjälpa till, säger Outi Virtanen.

Bankservicens framtid är i första hand mobil

I huvudsak koncentrerar sig bankerna nu på att tillsammans med andra företag utveckla applikationer för mobiler.

- Kunderna använder dem mer och mer. De är med då man reser eller handlar. Då behöver man inte bära med sig en dator. Man betalar med mobilen, ser sin balans med den och köper sina aktier med den. Därför utgår jag från att de flesta nya tjänsterna utvecklas för mobilen, men det är klart att det som utvecklas för mobilen ofta också utvecklas för datorer, säger Outi Virtanen.

Men alla nya former av kundservice är inte digitala. Aktia har redan på frivillig väg startat ett samarbete med R-kioskerna för att bankens kunder skall kunna betala sina räkningar där.

- Kontoren är ju endast öppna vissa tider under dagen. Om de är stängda eller köerna är långa kan kunden gå till R-kiosken. De finns ju ofta närmare kunderna än bankkontoren, säger Outi Virtanen.

I teorin tycker hon att också den lokala matbutiken kan börja utföra banktjänster.

- Ja, både Kesko och S-gruppen är ju stora aktörer i Finland och S-gruppen har ju också egna banktjänster. Det finns inget hinder för att bankerna sluter avtal med kvartersbutiker.

Bankerna måste söka nya roller

För banker som i dag har satsat på egna nättjänster och många bankkontor kommer betalningstjänstdirektivet att innebära stora förändringar.

I värsta fall går det för bankerna som för tidningshusen, som i dag bär kostnaderna för att producera nyheter medan digitala jättar som Google och Facebook lägger beslag på reklampengar som tidigare bekostade nyhetsproduktionen.

- Vi måste nu fundera på vilka aktörer vi samarbetar med. Annars blir bankerna som fabriker som processar betalningarna och belastas av all lagstiftning och alla kostnader medan de tredje parterna tar alla intäkter då de bygger ett skal av tjänster ovanför bankverksamheten. Därför funderar bankerna också på olika tjänster till sina kunder, säger Outi Virtanen.

Skylt med texten "Aktia"
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Samtidigt som utvecklingen för med sig nya risker öppnar den nya möjligheter för bankerna.

- Det nya systemet gör det också möjligt för bankerna att köpa tjänster av andra. Vi behöver då inte bygga all den dyra tekniska infrastrukturen i våra egna system och upprätthålla dem, säger Outi Virtanen.

Bankerna kommer säkert att syssla med betalningar också i framtiden, men vi kommer att kunna köpa övriga tjänster av andra aktörer. Det blir billigare i det långa loppet.

Det kan leda till att bankerna i framtiden delar upp bankfunktioner mellan sig. Deras kunder kommer då att köpa service som bakom bankens fasad produceras av ett nätverk av banker och andra företag.

- Det är sådant som bankerna förstås funderar mycket på i dagens läge: Hurdana tjänster de skall erbjuda. Man behöver inte erbjuda alla tjänster åt alla, utan man kan både köpa tjänster av och förmedla färdiga tjänster till någon annan.

Artikeln har 12.1. kl. 11.25 kompletterats med uppgiften om Finansinspektionens beslut om hur bankkunderna skall identifieras 10.1.

Diskussion om artikeln