Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstadsbor känner att de inte har möjlighet att påverka beslutsfattandet

Från 2017
Uppdaterad 22.12.2017 11:18.
Storgatan i Jakobstad.

Jakobstadsborna är nöjda med stadens livkraft och sysselsättningsläget, men saknar möjlighet att påverka beslutsfattandet. Missnöjet är överlag större hos de finskspråkiga invånarna i staden visar en ny invånarenkät.

- Det är alltid välkommet att höra invånarnas åsikter och se vad vi gör bra som stad och vad vi kunde göra bättre, säger stadsfullmäktigeledamoten Jacob Storbjörk (SDP).

Grundsten i strategin

Korta avstånd, arbetsplatser, boende och kulturliv är sådant som Jakobstadsborna gillar i sin hemstad. Mindre nöjda är de med sin möjlighet att påverka beslutsfattandet.

Det här visar den invånarenkät som gjorts bland 538 invånare, 59 procent av respondenterna är finskspråkiga och 41 procent har svenska som modersmål.

Undersökningen är en av grundstenarna i stadens nya strategi som godkändes på onsdagen. Strategin ska fungera som kompass när man utvecklar staden.

Jacob Storbjörk
Bildtext Jacob Storbjörk (SDP)
Bild: Nathalie Lindvall

Flera möjligheter att påverka

Vad anser då de folkvalda om att invånarna inte känner att deras röster blir hörda? Jacob Storbjörk säger att det är viktigt att ge invånarna de möjligheter som de ska ha för att kunna påverka.

- Det är är ett område vi behöver utveckla. Det behövs flera kanaler än de traditionella som att ställa upp i val och sitter i fullmäktige, säger Storbjörk.

Nästa år kommer man att kunna följa fullmäktigemöten på nätet men det behövs också kommuninitativ, öppna aftonskolor och torgmöten. Storbjörk säger att de är bra forum där alla kan komma till tals. Former som man prövat på men kunde vidareutveckla, säger Storbjörk.

Den finlandssvenska bloggaren Ida-Marie Jungell
Bildtext Ida-Marie Jungell (SFP)
Bild: Yle/Kalle Ranta

Ida-Marie Jungell (SFP) säger att hon skulle önska att flera personer använde sin rösträtt och även kontaktade de förtroendevalda.

- Det hjälper ju inte att skriva ut sitt missnöje på sociala medier. Fast jag är aktiv i olika forum så ser jag inte allt. Det är bättre att kontakta personen i fråga direkt, säger Jungell.

Sauli Isokoski (Vf) säger att människor inte alltid tar chansen att delta i öppna tillfällen där man kunde påverka beslutsfattandet.

- Men det beror på vad det gäller. Skolan och andra frågor som ligger människorna nära gör invånarna mera aktiva, säger Isokoski.

Jungell håller med Isokoski i att invånarna inte alltid är så ivriga att delta i öppna tillfällen.

- Men för den som verkligen vill påverka så är det möjligt. Jag har märkt att vi har många eldsjälar här i stan, säger Jungell.

Storgatan i Jakobstad.

Vård på modersmålet

Bibliotek, barndagvård och skolan ligger i topp medan vägar, gator och hälsovårdstjänsterna skapar missnöje.

- När man ser närmare på svaren så är det ofta svårigheten att få tala sitt eget modersmål när man besöker läkare som skapar missnöje, säger Storbjörk.

Svårigheterna gäller båda språkgrupperna men för de finskspråkiga verkar situationen vara värre säger Storbjörk.

Överlag är de finskspråkiga invånarna är inte lika nöjda som de svenskspråkiga med sin hemstad och det är ingen överrraskning för Sauli Isokoski.

- Det var väntat och det har säkert att göra med svårigheten att få vård på finska, säger Isokoski som inte heller själv alltid fått vård på sitt modersmål.

- Jag klarar mig på båda språken, men visst känns det otryggt när man är riktigt sjuk och inte är riktigt säker på om läkaren förstår vad man säger.

Sauli Isokoski vill bli en av Vänsterförbundets kandidater i riksdagsvalet 2015.
Bildtext Sauli Isokoski (Vf)
Bild: Harri Kaltiala

Ida-Marie Jungell säger att det också är en fråga om inställning, att man uppskattar att andra människor försöker istället för att klanka ner på en språkkunskap som inte är perfekt.

Lyfter fram mycket positivt

Service på båda språken är viktigt och situationen är problematiskt för den som inte kan båda språken. Speciellt inom grundsjukvården är språket viktigt säger Isokoski.

Isokoski säger att han ändå tror att stadsborna är mera nöjda med sin stad än man kunde tro när man följer sociala medier. Där lyfts ofta det negativa fram.

- För visst lyfter invånarna fram många positiva saker i enkäten, säger Iskokoski som själv värderar det rika kulturlivet högt.

Alla ska hitta sin plats

Stadens nya strategi kommer ännu att finslipas av stadsstyrelsen och sen ska den gälla som rättesnöre fram till 2025.

Målet är en trevlig och växande industristad där alla invånare hittar sin plats, står det i strategin. Och att invånarantalet ska växa till 20 000 personer senast 2025.

Det betyder 600 nya Jakobstadsbor.