Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsgrupp ska åtgärda brist i alkohollagen – distansförsäljning ska bestraffas

Från 2017
Åtta flaskor med olika alkoholdrycker står uppradade på en bardisk.
Bild: Mostphotos

I den nya alkohollagen råder det oklarheter kring bestraffningen för distansförsäljning av alkohol. Social- och hälsovårdsministeriet har nu tillsatt en arbetsgrupp för att granska bristerna.

Med distansförsäljning menar man att alkohol säljs från utlandet och att försäljaren ser till att dryckerna levereras till kunden i Finland.

I alkohollagen är distansförsäljning förbjudet. Riksdagens grundlagsutskott ser straffbarheten som en förutsättning som kommer att hamras in i lagens paragrafer.

Med förbud på distansförsäljning säkras Alkos monopol i Finland. I riksdagens diskussioner framfördes åsikter om att den nya alkohollagen som röstades igenom den 19 december skulle skada Alkos monopol.

"Inget straff – inget förbud"

I sin nuvarande form förhåller sig den nya alkohollagen till distansförsäljning på samma sätt som den nuvarande lagen – distansförsäljningen är förbjuden men inget straff finns.

SDP:s ordförande Antti Rinne kommenterade det här för en vecka sedan.

- Riksdagens grundlagsutskott konstaterade att det inte finns ett förbud om det inte finns bestraffningar, sade Rinne.

Nu väntar man med spänning på avgörandet i Högsta domstolen som behandlar ett fall där ett estniskt företag sålde alkohol på nätet till Finland.

Domstolsbeslutet kommer att påverka hur reglerna som arbetsgruppen lägger fram ser ut.

Ursprunglig artikel: Vesa Sundqvist/Yle Uutiset

Diskussion om artikeln