Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det svenska toppgymnasiet i Kotka har mest finska elever

Från 2017
Kotka svenska samskola
Bild: Kotka svenska samskola

Av de tio främsta gymnasierna i Finland är sju svenskspråkiga. På tredje plats i FNB:s topplista finns Kotka Svenska samskola. Många av eleverna i skolan har dock inte svenska som modersmål.

Aderton år gamla Mika Pousi kommer från ett tvåspråkigt hem men kommer att välja svenska som sitt modersmål i studentskrivningarna.

Han har en 40 kilometer lång skolväg från Sippola i trakterna av Kouvola.

Till skillnad från mången annan finskspråkig elev med lång skolväg, har Pousi det ändå bra förspänt.

Hans mamma arbetar nämligen som sekreterare i Kotka Svenska Samskola, vilket gör att han kan åka bil från dörr till dörr.

Det är bra, eftersom det inte finns någon direkt bussförbindelse mellan Sippola och Kotka.

- Jag märker inte längre att vägen är lång. Jag har blivit van, men visst är det ibland tröttsamt med allt åkande, säger Pousi.

Mika Pousi - elev vid Kotka svenska samskola
Bildtext Mika Pousi åker 80 kilometer tur och retur varje skoldag.
Bild: Yle/Juulia Tillaeus

En skolväg på 140 km tur och retur

Mika Pousi är ändå ganska lyckligt lottad. Det finns elever som har betydligt längre väg till skolan. Många åker den 70 kilometer långa vägen från Kuusankoski dagligen, det vill säga 140 kilometer per dag.

- Det finns en svenskspråkig lågstadieskola i Kuusankoski och många som gått där fortsätter sin skolgång i Kotka Svenska Samskola, säger läraren Ole Tjeder.

Också från skärgården i Pyttis är vägen till Kotka Svenska Samskola lång – i synnerhet tidsmässigt om eleven är hänvisad till att åka buss.

Ännu för ett antal år sedan fanns det två elevhem i Kotka där elever med lång skolväg kunde bo under veckan. De blev dock för dyra att driva, så de lades ner.

Kotka svenska samskola
Bildtext Kotka Svenska Samskola.
Bild: Yle/Katriina Laine

Svenska sedan barnsben

Ungefär en tredjedel av gymnasiets elever kommer från familjer där båda föräldrarna är finskspråkiga.

Det finns åtminstone två orsaker till att en del finskspråkiga elever trots lång skolväg väljer ett svenskspråkigt skolalternativ.

- Dels finns det finskspråkiga familjer som vill att deras barn ska lära sig hyfsad svenska, dels handlar det om elever som sedan barn haft svenskspråkiga kamrater och som vill fortsätta skolgången tillsammans med dem, förklarar Tjeder.

Topplacering år efter år

Kymmenedalens enda svenskspråkiga gymnasium har legat i gymnasiernas toppskikt i åratal. I Finska notisbyråns (FNB) undersökning från början av december, nådde gymnasiet en tredje plats.

För tre år sedan gjorde FNB en jämförelse mellan olika gymnasier.

I den jämförde man resultatet i studentskrivningarna åren 2012-2014 med medeltalet i grundskolans avgångsbetyg för dem som inledde sina gymnasiestudier.

I den jämförelsen lade Kotka Svenska Samskola beslag på första placeringen.

Läraren Ole Tjeder säger att Kotka Svenska Samskola egentligen inte är en svenskspråkig skola även om den officiellt är det.

- Det här är en finskspråkig skola där undervisningen sker på svenska. De finskspråkiga eleverna gör bäst ifrån sig i svenska, eftersom de har motivation. Vi övriga bor på en språkö, förklarar Tjeder.

Abiturienten Mika Pousi
Bildtext Mika Pousi skriver studenten våren 2018.
Bild: Yle/Juulia Tillaeus

Stor nytta av svenskan i framtida studier

Kotka Svenska Samskolas före detta rektor, Ove Lindström, har tidigare bedömt att skolans framgång beror på det faktum att eleverna känt varandra sedan barnsben.

Också Ole Tjeder ser en orsak till framgången i att elever och lärare står nära varandra och att lärarna kanske rentav känner elevens familj. Ofta har också elevens föräldrar gått i samma gymnasium.

Mika Pousi, vars mamma arbetar i gymnasiet, är svenskspråkig medan pappan har finska som modersmål. Pousi är förvissad om att han i framtiden kommer att ha stor nytta av att ha gått i svenskspråkig skola.

- När man är tvåspråkig och det är dags att inleda studierna, kan man läsa sig till en examen på respektive språk, säger Pousi.

Kotka Svenska Samskola har för tillfället 36 elever. Mika Pousi går i årskurs tre och skriver alltså studenten om några månader.

Artikeln bygger på Yle Uutisets artikel Nuoret kulkevat matkojen takaa pieneen lukioon skriven av Satu Krautsuk.

Diskussion om artikeln