Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tullen och Tukes påminner fyrverkerientusiaster: Riskabelt att beställa fyrverkeripjäser från utlandet

Från 2017
Uppdaterad 27.12.2017 17:33.
Typisk skada som fyrverkeri kan åstadkomma
Bild: Haukeland Universitetssjukehus i Bergen

Det har blivit allt vanligare att folk köper fyrverkeripjäser via nätet.

Tullen samt Säkerhets- och kemikalieverket Tukes påpekar att det kan vara farligt att beställa fyrverkeripjäser från utlandet.

Den som köper fyrverkerier på nätet kan få vad som helst, och pjäserna kan vara farliga både under transport och vid användning.

Myndigheterna påpekar också att det är olagligt att beställa hem fyrverkeripjäser via nätet.

Fyrverkeripjäser får köpas via nätet bara om de beställda produkterna avhämtas från ett försäljningsställe som har godkänts av räddningsmyndigheterna.

Från och med 27.12 kan man köpa nyårsfyrverkerier i finländska affärer.

Fyrverkeripjäs
Bild: Lehtikuva

I Finland övervakas både försäljning och logistik

I Finland får man sälja och lagra enbart sådana godkända fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter som är försedda med CE-märkning.

Produkterna ska också ha bruksanvisning på både finska och svenska.

Fyrverkeripjäs
Bild: Lehtikuva

Importören ansvarar för att fyrverkeripjäserna motsvarar kraven och för att produkterna inte medför fara då de används på rätt sätt.

Tukes övervakar via stickprov de fyrverkeripjäser som saluförs. Förra året påträffades rekordmånga fyrverkeripjäser med produktfel, och fem fyrverkeriprodukter drogs ur försäljning.

Livsfarligt för amatörer

Fyrverkeripjäser avsedda för yrkesmässigt bruk kräver alltid tillstånd och specialredskap.

I vanliga konsumenters händer kan fyrverkeripjäser avsedda för yrkesmässigt bruk utgöra en stor fara för hälsan - till och med livsfara.

Säkerhetsbestämmelser för transport

Den som för in fyrverkeripjäser i landet utan tillstånd kan också göra sig skyldig till brott mot säkerhetsbestämmelserna.

Till exempel i luftfartslagen finns det detaljerade föreskrifter för transport av olika ämnen med tanke på flygsäkerheten, påpekar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Räddningsverkets tips för trygg användning av fyrverkeripjäser

Nyårsraketer i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman
 • Avfyra endast godkända fyrverkeripjäser som saluförs i Finland. De godkända fyrverkeripjäserna har CE-märking eller Tukes-nummer.
 • Det är förbjudet att använda nödraketer som fyrverkeripjäser. Osaklig avfyrning av nödraketer kan leda till onödiga spaningspådrag, i synnerhet i havs- och sjöområden.
 • Enligt lagen är det bara personer över 18 år som får köpa, inneha och använda fyrverkeripjäser.
 • Säker användning av fyrverkeripjäser är på de vuxnas ansvar. Den som skaffar sig fyrverkeripjäser bär alltid ansvaret för användningen av dem. Den som avfyrar fyrverkeripjäser bör vara fullvuxen och i nyktert tillstånd.
 • Att avfyra fyrverkeripjäser är tillåtet från nyårsafton 31.12 kl. 18.00 till nyårsnatten 1.1 kl. 02.00. Regler för användning av fyrverkeripjäser varierar mellan olika räddningsområden. Kom ihåg att granska tillvägagångssättet och reglerna i varje enskild kommun.
 • Den som tänder fyrverkeripjäser bör använda skyddsglasögon. Också åskådarna bör skydda sina ögon.
 • Läs bruksanvisningen - och följ den! Se till att skyddsavståndet är tillräckligt. Kontrollera att platsen verkligen är lämplig för fyrverkeri.
 • Den som tänder fyrverkeripjäser bär ansvar för att platsen är säker. Lämpliga platser är öppna områden - som åkrar, fält och vattenområden.
 • Rikta eller kasta aldrig fyrverkeripjäser mot människor, byggnader eller eldar.
 • Det som skjuts upp kommer också ner: Se till att pjäserna inte faller på människor eller byggnader.
 • Kontrollera att underlaget är stadigt, så att pjäserna inte kan falla omkull. På snöfattiga områden är det skäl att välja underlaget extra omsorgsfullt. Fyrverkerigrytor kan stödas med till exempel stenar eller sand så att de inte faller.
 • Tänd pjäsen med utsträckt arm, litet framåtböjd och aldrig med ansiktet ovanför pjäsen. Gå därefter till en plats på säkert avstånd från avfyrningsstället.
 • Kom ihåg att hemmagjorda fyrverkeripjäser är farliga och kan ge upphov till allvarliga olyckor.
 • Samla upp de avfyrade pjäserna, se till att de har kallnat och släng i soptunnan. Butiken tar emot felaktiga och oanvända fyrverkeripjäser efter nyår och skickar dem vidare till importören.

Diskussion om artikeln