Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Matti Vanhanen betonar politisk erfarenhet och undviker kraftiga ställningstaganden

Från 2018
Uppdaterad 16.01.2018 14:16.
Karikatyr av Matti Vanhanen.
Bild: Sebastian Dahlström

De tre största hoten mot Finland i dag är likgiltighet, försvagat internationellt samarbete och klimatförändring, enligt presidentkandidat Matti Vanhanen.

I Yles valkompass betonar Vanhanen sin politiska erfarenhet och placerar sig precis i mitten på skalan höger-vänster. I valkompassen är Matti Vanhanen försiktig med att ta stark ställning för eller emot något.

Vanhanens presidentkandidatur klarnade för redan två år sedan och under sin kampanj lyfter han framför allt upp sin långa politiska erfarenhet.

- Jag har förberett mig för det här i 25 år. Hela min politiska karriär har jag varit intresserad av utrikespolitiska frågor, säger Vanhanen i intervjun för Svenska Yle och betonar att han inte bara varit statsminister utan suttit 12 år i stora utskottet och också varit ordförande där, liksom han nu är för utrikesutskottet.

- Jag känner att jag är redo för presidentjobbet.

"Ryssland inget hot men vi måste ta hänsyn till Rysslands potential"

Också när det gäller Ryssland betonar Vanhanen sin tidigare erfarenhet:

- Jag känner Vladimir Putin från min statsministerperiod. Jag har inte haft något möte med Putin på sju år men jag är säker på att om jag blev president skulle det vara lätt att återuppta kontakten.

Matti Vanhanen ser inte Ryssland som ett akut hot mot Finlands säkerhet, men säger att vi i Finland måste ta hänsyn till Rysslands potential när vi utvecklar våra försvarsstyrkor.

"Flyktingström via Ryssland en realistisk risk"

Vanhanen tar upp Ryssland också när intervjun går in på flyktingfrågan: han ser det som självklart att Finland måste dela på ansvaret med de andra länderna i EU, eftersom flyktingrutten inte alltid kommer att gå bara från Libyen till Italien eller från Turkiet till Balkan. EU ser också rutten från Ryssland som realistisk i framtiden.

- Tänk om vi någon dag har många flyktingar som kommer till Finland via Ryssland, kanske tiotusentals - då skulle vi också be om solidaritet från de andra EU-länderna, säger Vanhanen.

I valkompassen svarar han att han är emot att återinföra gränsbevakningen mellan EU-länder - men stöder beredskap att återställa gränskontrollen.

På frågan om mänskliga rättigheter svarar Vanhanen att han tycker presidenten kan lyfta fram dem, men att "det kan göras på diskret sätt".

Tydligt nej till Nato

I Natofrågan är Vanhanen tydlig.

- Vi bevarar stabiliteten bäst när Finland och Sverige stannar utanför Nato. Alla länder här är vana vid den nuvarande situationen och en strategisk balans, vi ska inte störa den, säger Vanhanen.

Ett hurdant gemensamt försvar i EU skulle då vara bra för Finland?

- Gemensamt försvar är lite för mycket att säga, det vill vi inte ha med EU. Jag skulle använda ordet samarbete i försvarsfrågor, vi kan utveckla våra försvarstekniker och också ha mera samarbete mellan länderna. Men det är för mycket att säga att vi vill ha ett gemensamt försvar. Nato har gemensamt försvar, EU har inte.

Så svarar Matti Vanhanens i Yles valkompass

Det finska folkets negativa inställning till Nato bedömer Vanhanen som realistisk.

- De tänker som jag, att det är bra att bevara stabiliteten här i Europa.

Bevara svenskan som obligatorisk

Som statsminister var Matti Vanhanen med om att fatta beslutet att slopa den obligatoriska svenskan i studentskrivningarna, men det räcker som åtgärd, säger han. Svenskan ska fortfarande vara obligatorisk att läsa i skolan, tycker Vanhanen.

I vilka situationer ska finlandssvenskar ha rätt att använda sitt modersmål?
- På sjukhuset måste människor ha rättighet att berätta på sitt eget språk, och i domstolen naturligtvis, ja i alla offentliga tjänster.

Finns det någon plats i Svenskfinland som betyder mycket för dig?

- Generellt sett skärgården. Och när jag gjorde värnplikten var jag mycket i Hangö och Russarö.

Här kan du läsa om presidentkandidaterna

Svenska Yle har intervjuat alla åtta presidentkandidater.

Här hittar du intervjuerna:

8.1 Paavo Väyrynen
9.1 Laura Huhtasaari
10.1 Nils Torvalds
11.1 Matti Vanhanen
15.1 Sauli Niinistö
16.1 Pekka Haavisto
17.1 Merja Kyllönen
18.1 Tuula Haatainen

Diskussion om artikeln