Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Samarbetet med näringslivet allt viktigare för Östersjöarbetet

Från 2018
Haahkat saapuvat jäänreunan myötä.
Bild: Yle/ Risto Salovaara

Skyddsarbetet för Skärgårdshavet och Östersjön skulle gynnas av ett tätare samarbete och ett klarare fokus på miljön inom näringslivet. Det säger Tove Holm, som är ny verksamhetsledare vid Skyddsfonden för Skärgårdshavet.

Fonden grundades för 10 år sedan och är en del av Stiftelsen för Centrum Balticum. Dess uppgift är att stöda åtgärder som ger positiva effekter för vattentillståndet i Skärgårdshavet.

Det här gör man bland annat genom att samla in pengar, finansiera konkreta projekt och sprida information om det som redan göras för att skydda Skärgårdshavet.

Vattenskydd, konstprojekt och informationsspridning

Konkreta vattenskyddsprojekt som Skyddsfonden stött är till exempel en vattenskyddsförening i Gustavs, som genom olika åtgärder försöker förbättra vattenkvaliteten på deras verksamhetsområde.

Skylt där det står Tänk på Östersjön, kasta inte skräp i havet.
Bild: Yle/ Nora Engström

Ett annat projekt som fått understöd är en fotoutställning, som genom bilderna för fram skönheten i Skärgårdshavet och genom dem arbetar för att engagera allmänheten i att ta hand om vårt skärgårdshav.

Ett tredje projekt som inleds nästa sommar producerar material och äventyrsprogram för barnfamiljer som rör sig i Skärgårdshavets populära gästhamnar. Med hjälp av materialet försöker man engagera familjerna att lära sig mer om hur man kan skydda Skärgårdshavet.

Tove Holm, verksamhetsledare för Skyddsfonden för Skärgårdshavet
Bildtext Tove Holm

Brett nätverk av organisationer

Det finns i dag tiotals organisationer och föreningar som jobbar för att skydda Östersjön. Intressena och fokusområdena varierar från aktör till aktör, men det finns en fungerande kommunikation mellan dem alla, berättar Holm. Bredden är också viktigt i arbetet att skydda Östersjön, poängterar Holm.

- Det är jätteglädjande att det finns så många aktörer. Vi nätverkar tillsammans i en grupp som vi kallar för Östersjökommunikatörer och håller varandra uppdaterade om vad vi gör. Vi försöker också ha gemensamma projekt. Till exempel har vi gett ut en broschyr med tips om skydd av Östersjön.

Plastskräp på stranden.
Bild: Yle / Niklas Fagerström

Holm ser mycket positivt på det arbetet som görs för att skydda Östersjön i form av den mångfald av aktörer som är engagerade, men också den riktning som arbetet går mot.

- I november gav man ut en finländsk Östersjöstrategi, för området kring Östersjön. Det finns en Östersjöstrategi på EU-nivå, men inget annat land har tidigare tagit fram en egen strategi för arbetet.

Nya samarbetsmöjligheter

Miljön är ett centralt tema i strategin. Där fokuserar man bland annat på att det man kallar för hållbar blå tillväxt och blå bioekonomi. Med tanke på framtiden för miljöskyddet är kunnandet som finns i Åboregionen viktigt, säger Holm.

Ett fartyg ute på havet.
Bildtext Att utveckla sjöfarten i en hållbar riktning skulle vara en viktig miljöåtgärd.
Bild: Petra Thilman / Yle

- Jag ser mycket möjligheter i havsklustret med skeppsbyggnaden och havsinsdustrin, också i näringslivets och miljöskyddets sammanförande. Det här är också något som är mycket stort i vår region: ny teknologi och att vi faktiskt har det senaste kunnandet här. Där ser jag jättestora möjligheter, också samarbetsmöjligheter mellan miljöskyddet och havsindustrin.

Diskussion om artikeln