Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Teknologföreningen vill bygga nytt nationshus i Otnäs

Från 2017
Uppdaterad 29.12.2017 12:41.
Teknologföreningens nationshus Urdsgjallar i Esbo.
Bildtext Teknologföreningens nationhus på Otsvängen är gammalt, slitet och opraktiskt.
Bild: Yle / Hanna Othman

Det gamla nationshuset Urdsgjallar har över 50 år på nacken och universitetets centrum har flyttat. Teknologerna har tagit sikte på en ny tomt mitt i smeten.

När Teknologföreningens hus byggdes år 1966 låg det i centrum av campuset och skulle till sin arkitektur tävla med det nybyggda studentkårshuset Dipoli som låg på granntomten.

Nu 51 år senare är nationshuset Urdsgjallar i dåligt skick och skulle behöva en grundrenovering inom de närmaste fem åren.

- Byggnaden motsvarar inte längre vad vi behöver och vad vi vill ha, säger Cosmo Jenytin som är campusansvarig vid Teknologföreningen (TF).

Cosmo Jenytin.
Bildtext Cosmo Jenytin har från Teknologföreningens sida arbetat med att planera nybygget.
Bild: Yle / Hanna Othman

Enligt Jenytin är det lika dyrt att bygga ett nytt hus som att renovera det gamla. Han vill inte nämna siffror men det handlar om flera miljoner euro.

Enligt legenden är det gamla huset byggt av armerad brobetong. I verkligheten är betongen vanlig men gammal och mycket hård och därför väldigt svårt att jobba med.

För att göra byggnaden mera ändamålsenlig borde nästan alla väggar på insidan fällas och byggas om, medan ytterväggarna är vattenskadade.

Urdsgjallar är inte skyddad men Museiverket och NTM-centralen förespråkar för att bevara vissa värdefulla element på huset.

Teknologföreningens nationshus Urdsgjallar i Otnäs.
Bildtext Formen på huset ska föreställa ett dryckeshorn.
Bild: Yle / Hanna Othman

Byggnadens fasad kommer därför antagligen att stå kvar, men tomten runt omkring huset håller på att genomgå en detaljplaneringsprocess. På den skulle Teknologföreningen gärna bygga bostäder för studerande.

Teknologföreningens vision är att skapa ett svenskt rum i Otnäs och ta en domänseger för svenskan, samtidigt som nationen förnyar sig och öppnar sig utåt. Det här har de planerat göra genom att vara med i byggandet av ett nytt studentcenter i Otnäs.

Redan i flera års tid har TF lobbat för att få bygga på en tomt i kvarteret som kallas Kemisten.

Karta över Otnäs.
Bild: Yle

Tomten ligger i korsningen av Otnäsvägen och Bergmansvägen. Den är granne med den nya metrostationen, biblioteket, universitetets nyaste byggnade Väre och i framtiden Spår-jokern.

- På den centralaste och bästa tomten i Otnäs har vi ansett att det ska finnas ett studentcenter. I och med att de studerande ska vara i centrum av hela universitet borde det också synas fysiskt, säger Jenytin.

Aalto-universitetet var inte från början helt övertygad över teknologernas idéer. De hade egna planer för tomten.

Ett genombrott skedde då Teknologföreningen insåg att det är Esbo stad som bestämmer över tomten och lyckades övertyga politikerna i Esbos stadsfullmäktige.

Tomten i kvarteret Kemisten som Teknologföreningen vill bygga ett nytt studentcenter på.
Bildtext Den tomma tomten som TF, KY och AUS utreder möjligheten att bygga ett studentcenter på.
Bild: Yle / Hanna Othman

Samlingspartiet och De Gröna älskade idén om att studerande är med och bygger en stadsdel som har liv 24/7.

- Det var ett viktigt steg framåt att få Esbo stads stöd, säger Cosmo Jenytin som hela året jobbat med projektet.

Förutom Teknologföreningen är det också tänkt att Kauppatieteiden ylioppilaat KY och Aalto-universitetets studentkår AUS är med i bygget.

Aalto-universitetet grundades år 2010 vid en sammanslagning av Helsingfors finska handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. Så småningom ska alla enheter flytta ihop i Otnäs och KY letar efter nya lokaler för sina medlemmar.

Tomten i kvarteret Kemisten som Teknologföreningen vill bygga ett nytt studentcenter på.
Bildtext På tomten finns i dagens läge några leriga stigar och en dunge med tallträd.
Bild: Yle / Hanna Othman

Cosmo Jenytin understryker att ingenting ännu är klart och att det fortfarande finns många frågor utan svar. I bästa fall kan ändå en byggstart ske redan under år 2019.

- Det finns en stark vilja att föra saken vidare, försäkrar Jenytin.

Tillsammans med KY och AUS gäller det att fundera ut hur huset ska se ut, vilka lokaler som behövs och vad det får kosta. Med Esbo stad och universitetet gäller det att fortsätta diskussionen för att komma fram till ett fungerande koncept och förbereda en ny detaljplan för området.

- Drömmen är att det ska finnas något för alla våra medlemmar där. Lite studieutrymmen, mötesrum, en plats för fester och förstås vår restaurang. Samtidigt vill vi skapa en mötespunkt för alla Aaltoiter, ett vardagsrum i Otnäs centrum och för detta behövs också utrymmen, säger Jenytin.

Aalto-universitetets metrostation.
Bildtext Metrostationen Aalto-universitetet öppnade i november och ligger intill tomten.
Bild: Yle / Hanna Othman

Teknologföreningen utreder möjligheten att bygga nytt nationshus i Otnäs

5:32

Diskussion om artikeln