Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisas nya stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har redan jagat rådjur med Fredrik von Schoultz och lärt sig tidsoptimering av Olavi Kaleva

Från 2017
Jan D. Oker-Blom på sitt kontor
Bildtext Då resten av Finland smälter skinkan och klagar över chokladstinna magar utnyttjar den nya stadsdirektören tillfället att fördjupa sig i sånt som han säger att han ändå måste åstadkomma i början på året.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Nu gäller det för östnylänningarna att ha koll på vem som är "Didde" och vem som är "Dudde".

Då resten av Finland smälter skinkan och klagar över chokladstinna magar utnyttjar Jan D. Oker-Blom, eller Didde, tillfället att fördjupa sig i sånt som han säger att han ändå måste åstadkomma i början på året.

Det visar sig att Didde, bara en månad gammal på jobbet, redan har jagat rådjur med Dudde, Borgås biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz.

Dessutom har Oker-Blom lärt sig tidsoptimering av sin företrädare Olavi Kaleva och just nu jobbar han med Lovisas organisationsreform, för den blev på hälft i våras då Kaleva plötsligt sade upp sig.

Den nya stadsdirektören är en Post it-man

Framför honom på bordet ligger fullmäktiges beslut om hur man ska gå vidare med stadens organisationsreform.

- Den blev lite och hänga i och med att min företrädare slutade ganska plötsligt, säger Oker-Blom. Jag har som mål att inom ett halvår få den saken vidare så att vi lugnt kan fortsätta med våra jobb och skapa arbetsro här i Lovisa.

Jan D. Oker-Bloms händer
Bildtext Jan D. Oker-Blom har fullt upp och pappren samlas på bordet
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Det ligger en hel del beredningsärenden, kartor, ritningar och papper på det stora, mörka arbetsbordet. Två nya skolor ska byggas och en bollhall ska planeras, berättar han.

Dessutom har styrelsen sitt första möte den 8 januari och därefter har fullmäktige sitt möte, förklarar han och pekar på pappershögarna.

Den nya stadsdirektören är en Post it-man. På bordet ligger gula lappar. På somliga kan man läsa siffror, på andra läser jag meningar skrivna i skrivstil.

- Jag är en Post it-lapp man. Jag har ett gott minne med det är kort. Oker-Blom rättar sig. Nej, jag har så många bollar i luften så en del saker måste jag skriva ner, säger han sedan.

Tidsoptimisten ställer om sina klockor

Och visst har han mycket att göra. Så mycket att hans företrädare Olavi Kaleva för bara några dagar sedan fick komma med sina bästa råd gällande tidsoptimering. Men mera om det snart.

Jan D. Oker-Blom på sitt kontor
Bildtext Jan D. Oker-Blom är en tidsoptimist och hans klocka går alltid lite i förtid
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Nu till klockan på armen som visar fel tid.

- Min klocka går alltid cirka fem minuter i förtid, berättar Oker-Blom. Jag är tidsoptimist.

Men inte kan du ju bli lurad av en klocka, undrar jag, du kommer ju ändå bli sen eftersom du vet att den går i förtid.

- Men om man låter alla klockor gå i lite olika tid och alla är i förtid, då kan man lura sig själv. Du ser till att du inte kommer ihåg med hur många minuter varje klocka går fel, så det finns alltid risk att du är försenad och då kommer du i tid, resonerar han.

På rådjursjakt med biträdande stadsdirektören

Jan D. Oker-Blom har under sin första månad grävt ner sig i papper och organisationsreformer, men han har också träffat helt vanliga Lovisabor, gått på torg och gator och skapat en del viktiga kontakter.

Det är en lämplig duo att tala om, Dudde och Didde

Han har träffat de östnyländska kommundirektörerna i olika sammanhang. Han var till exempel nyligen på besök hos kommundirektören i Lappträsk Tiina Heikka.

Jukka-Pekka Ujula från Borgå har han inte hunnit sitta ner med på tumanhand, men däremot har han varit på rådjursjakt med biträdande stadsdirektören i Borgå Fredrik von Schoultz.

Oker-Blom kallas Didde. Men visste han om att von Schoultz kallas Dudde?

- Nej, det visste jag inte. Men det är bra att veta, det är en lämplig duo att tala om, Dudde och Didde.

Jan D. Oker-Blom sitter på kontoret
Bildtext Jan D. Oker-Blom sitter just nu och funderar på Lovisas organisationsreform
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Lovisa och Pyttis samarbetar om både motorcyklister och båtförare

Med Pyttis stadsdirektör Olli Nuuttila har Lovisas nya stadsdirektör många gemensamma intressen. Dessutom är de bekanta från förr i och med att Oker-Bloms sommarstuga ligger i Pyttis.

- Han har ju redan många års erfarenhet av att leda Pyttis och har gjort det framgångsrikt och han har många goda råd som jag kan dra nytta av, säger Oker-Blom.

Målet är att få motorcyklisterna att köra vackra och trevliga rutter genom Lovisa och Pyttis.

Har Lovisa och Pyttis några konkreta samarbeten?

- Det finns två turismprojekt där vi jobbar ihop. Det ena handlar om båtturister längs med kusten. Vi funderar på vilka rutter vi ska dra och vilka marknadsföringsansträngningar vi ska göra. Och det andra handlar om motorcykelturism. Målet är att få motorcyklisterna att köra vackra och trevliga rutter genom Lovisa och Pyttis längs med kusten, berättar han.

Jag utgår ifrån att både Fortum och staten vill att verksamheten ska fortsätta. Den här frågan ligger ganska högt på min lista

De båda direktörerna kommer också besöka kärnkraftverket i Lovisa tillsammans, eftersom de anser att kärnkraftverket är viktigt för bägge kommunerna.

Chefen för kärnkraftverket bor i Pyttis, likaså många av de anställda på kärnkraftverket.

Själv hoppas Oker-Blom på fortsatt verksamhet på Hästholmen efter att reaktorerna i sin nuvarande form löper ut sin livstid efter cirka 10 år. Han räknar med att beslut ska fattas under nästa regeringsperiod.

- Jag utgår ifrån att både Fortum och staten vill att verksamheten ska fortsätta, säger han. Kärnkraftverket har varit framgångsrikt och fungerat. Den här frågan ligger ganska högt på min lista, säger han.

Jan D. Oker-Bloms konst på kontoret i Lovisa
Bildtext Jan D. Oker-Blom är konstsamlare. Den här kannan är Pasi Rauhalas Half life
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Företrädaren kom med goda råd om tidsoptimering och prioriteringar

Och så till det tighta schemat, till prioriteringar och till konsten att säga nej. Oker-Blom hade sin företrädare Olavi Kaleva på kaffe i onsdags.

Han kom på besök på Oker-Bloms initiativ och den förra och den nuvarande stadsdirektören satt ganska länge och pratade och Kaleva passade på att ge Oker-Blom goda råd.

- Vi hade en bra diskussion och Kaleva är ju ganska uppmuntrande och stödjande och han bad att jag skulle ta kontakt om det är något, berättar Oker-Blom.

Du har ansvar för små och stora ärenden om vartannat och på ditt bord har du alltid lite mer än du egentligen hinner sköta

Det är första gången den förra och den nuvarande direktören träffas mellan fyra ögon.

- Efter att jag blev vald skickade han några meddelanden och gratulerade och vi har setts några gånger på stadens tillställningar, men i går var första gången vi satt på tumanhand en längre stund.

Kaleva lärde Oker-Blom tidsoptimera och rangordna

Diskussionen handlade mycket om organisationsreformen som blev hängande då Kaleva slutade i våras, men Oker-Blom fick också tips på hur man som stadsdirektör ska förhålla sig till den stora mängden arbete.

- Arbetsmängden blir lätt ett problem i den här typens jobb. Du har ansvar för små och stora ärenden om vartannat och på ditt bord har du alltid lite mer än du egentligen hinner sköta, berättar den nuvarande stadsdirektören.

Med sin 15-åriga erfarenhet tipsade Kaleva Oker-Blom om hur han ska prioritera, rangordna och delegera.

Jan D. Oker-Blom på sitt kontor
Bildtext Den här tavlan, målad av Erik Granfelt, köpte Oker-Blom på Bukowskis 2013
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Tipset är att lära sig att avsäga sig att ta tag i alltför små frågor. Att dra sig ur utan att vara oartig eller avlägsen.

- När du har för mycket att göra blir problemet att du inte får något makroperspektiv. Du hinner inte med det du egentligen borde göra för att du funderar på en lärare här, på en gatuskylt där och på 10 000 euro där, förklarar Oker-Blom.

Men så tror jag också att många vill ge mig arbetsro och låter mig komma in i jobbet först

Förre stadsdirektören Olavi Kaleva var populär bland Lovisaborna och då han slutade var det många som var ledsna och upprörda.

Hur har Lovisaborna tagit emot dig som ny stadsdirektör?

- Jag har varit en del ute på gator och torg. Jag har gjort min julshopping här och Lovisaborna önskar mig välkommen till stan.

Vågar människorna komma fram och prata med dig?

- I det här skedet är det mest hej och välkommen och jag tror att det hänger ihop med en viss blyghet i början. Men så tror jag också att många vill ge mig arbetsro och låter mig komma in i jobbet först innan de börjar komma med till exempel förbättringsförslag.

Diskussion om artikeln