Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Havsisen i Arktis har aldrig varit mindre – prognosen har blivit verklighet

Från 2018
Forskningsfartyget Lance
Bildtext Forskningsfartyget Lance.
Bild: © Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt

I september visade satellitbilder att utbredningen av havsisen under vinterhalvåret aldrig har varit så liten sedan man började göra satellitmätningar på 1980-talet. Litet snötäcke och nyare is är huvudorsakerna.

Varje vinter fryser havsisen och varje sommar smälter den. Så har det fungerat så länge som människan kunnat kartlägga utbredningen av havsisen.

Men en ny trend hotar nu havsisen. Fortsättningsvis fryser havsisen om vintern för att sedan smälta under sommaren. Men när allt större delar smälter, är det mindre och mindre mängder som fryser igen på vinterhalvåret.

Tack vare nya metoder har forskarna hittat flera bakomliggande orsaker.

– Vi ser en utveckling som pekar mot minskande istäcken både på sommaren och vintern, säger Sebastian Gerland som är äldre forskare vid Polarinstitutet i Norge.

Sebastian Gerland
Bildtext Forskaren Sebastian Gerland är specialiserad på hav och havsis. Han jobbar för Norska polarinstitutet i Tromsø
Bild: � Nick Cobbing, Norsk Polarinstitutt

Isen blir yngre och yngre

Gerland är en av de forskare som ligger bakom en omfattande rapport om havsisen i Arktis.

Sedan man började mäta havsisen med satellit i början av 80-talet, har havsisens utbredning aldrig varit lägre om vintern än vad den är nu.

Den främsta orsaken är att allteftersom större delar smälter, blir isen yngre och yngre för varje gång den fryser på nytt. Det här leder till att isen blir mindre och inte minst tunnare.

Sedan blir det problem eftersom ny is har andra egenskaper än äldre is.

Ju nyare isen är, desto mer salt finns i isen. En konsekvens är att yngre is smälter snabbare.

– Det blir en slags förstärkande effekt. Mindre is leder till yngre is, som leder till att mer is försvinner, förklarar Gerland.

Tre av forskarna som försöker att förstå vilken betydelse ny, tunnare och yngre havsis har i Arktis.
Bildtext Tre av forskarna som försöker att förstå vilken betydelse ny, tunnare och yngre havsis har i Arktis.
Bild: © Amelie Meyer, Norsk Polarinstitutt

Rapporten jämför mätningsresultat från 1985 till 2017. Om man tittar på siffrorna ser man att den äldsta isen – som är fem år eller äldre – har försvunnit nästan helt och hållet 2017, i jämförelse med 1985.

Lite snö skapar kedjereaktioner

Det är inte första gången havsforskarna slår larm om oroväckande iakttagelser i den arktiska regionen. Under de senaste 30 åren har havsisen i Arktis förändrats drastiskt, och minskat i både tjocklek och utbredning.

Det som forskningen nu visar är att det här sker i en allt snabbare takt. Enligt rapporten har de tio lägsta mätresultaten i Arktis gjorts under de senaste elva åren.

Den största minskningen har förekommit under sommarhalvåret.

Forskningsfartyget Lance i snöstorm.
Bildtext Forskningsfartyget Lance i snöstorm.
Bild: � Mats Granskog, Norsk Polarinstitutt

Samtidigt som den största uppmärksamheten fästs vid tunnare is, fastslår nu forskarna att också mängden is blir mindre.

Och forskarna har också kommit fram till hur kritisk snön är i Arktis eftersom snön på olika sätt både kan bidra till att isen smälter och att den fryser.

I dag ligger det mindre snö på isen, vilket betyder att det mer sällan bildas ny is.

Tillsammans med det faktum att havsisen blir yngre, tunnare och mindre, blir det här en extra faktor som bidrar till en stadigt mindre utbredning av havsis i Arktis.

Texten är en översättning av NRK:s artikel Havisen i Arktis har aldri vært mindre: Spådommene har blitt virkelighet, skriven av Therese Bergersen.

Diskussion om artikeln