Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetslösas gissel eller en lösning för läget på arbetsmarknaden? Debatten om aktiveringsmodellen fortsätter

Från 2017
Bilder som symboliserar olika yrken.
Bild: Yle / Nyhetsgrafiken

Det gick snabbt att få ihop 50 000 namn på personer som vill att aktiveringsmodellen för arbetslösa ska hävas. Men det finns också de som förespråkar modellen.

Redan i riksdagen blev det häftiga diskussioner då aktiveringsmodellen debatterades, men regeringspartierna har majoritet så de lyckades ändå få lagen godkänd.

Vad innebär den omtvistade aktiveringsmodellen? Vi listar 6 viktiga punkter.

Efter att lagen godkändes har protesterna tagit fart på allvar.

Industrifacket förbereder lokala strejker. Servicefacket Pam och facket för offentliga sektorn JHL uppger att motåtgärder finns i planerna.

– Jag önskar att det inte ska leda till några radikala åtgärder, men det kräver antagligen att regeringen tänker om, säger Ann Selin, ordförande för Pam.

PAM:s ordförande Ann Selin efter förbundets styrelsemöte 17.3.2016.
Bildtext Ann Selin.
Bild: All Over Press / Petteri Paalasma

Ett medborgarinitiativ om att slopa aktiveringsmodellen samlade snabbt ihop de 50 000 namn som krävs för att ärendet ska diskuteras i riksdagen.

Enligt medborgarinitiativet är lagen absurd och oskälig.

– Det är oskäligt för att den arbetssökande själv inte kan bestämma om de här sakerna. Den arbetssökande bestämmer inte själv om den får några timmar arbete på någon arbetsplats. Personen bestämmer inte om det på den egna orten finns TE-service som passar de egna behoven och fastän tjänsterna finns bestämmer hen inte själv om hen väljs till de tjänsterna, säger initiativtagaren Martin-Éric Racine.

”Töntig politisk retorik”

Men lagen har också sina förespråkare och bland dem finns bland andra Paul Lillrank, professor i produktionsekonomi vid Aalto-universitetet.

Paul Lillrank.
Bildtext Paul Lillrank.
Bild: Fri film/Peik Henrichson

Lillrank uttalar sig i Hufvudstadsbladet. Han anser att arbetslösa, som trots allt får arbetslöshetsförmån, inte ska känna sig bestraffade. Samhället har däremot rätt att kräva motprestationer.

– Att tala om straff är bara töntig politisk retorik, säger Lillrank till Hufvudstadsbladet.

Olli Kärkkäinen, privatekonomisk analytiker på Nordea, efterlyser en bredare debatt om hur socialskyddet ska se ut i framtiden.

”Kan aktiveringsmodellen ge upphov till en bredare diskussion om värderingar i framtidens socialskydd? Borde vi gå mot kompensationer eller bort från kompensationer?” twittrar Olli Kärkkäinen.

I en intervju för Yle säger forskningsledare Niku Määttänen vid Näringslivets forskningsinstitut att det finns stora regionala skillnader i hur arbetslösa kan få jobb eller utbildning, men aktiveringsmodellen torde leda till att sysselsättningsgraden ökar.

Skarp linje mellan riksdagspartierna

I riksdagens korridorer har friktionen från aktiveringsmodellen fått det att börja lukta bränt. Oppositionen är strängt emot lagen medan regeringspartierna försvarar den.

Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki twittrar att han anser att regeringen borde förstå hur misslyckad lagen är i och med att det gick så snabbt att få ihop 50 000 namn till det tidigare nämnda medborgarinitiativet.

Sannfinländaren Arja Juvonen twittrar att hon har skrivit under medborgarinitiativet och hon beskriver aktiveringsmodellen som skamlig.

Arja Juvonen.
Bildtext Arja Juvonen gillar inte aktiveringsmodellen.
Bild: Jyrki Lyytikkä, Yle

Men det finns alltså även de som tycker att lagen är ett steg framåt.

Sakari Tuomisto, riksdagsassistent inom Centern, påpekar på Twitter att den som jobbar har en plikt att dyka upp på jobbet och följa arbetsgivarens anvisningar. Då frågar han varför inte också arbetslösa kan ha plikter.

Antti Vesala, Samlingspartiets programchef, passar bollen till dem som är motståndare till aktiveringsmodellen och undrar om någon kan presentera ett bättre förslag.

"Om du är emot aktiveringsmodellen, kan du då också berätta hurdana arbetsmarknadsförnyelser du är beredd att understöda? Jag ber att få påpeka att sysselsättningsgraden i Finland är långt ifrån nivån i Norden. Alltså långt åt fel håll.", twittrar Antti Vesala.

Arbetsminister Jari Lindström (Blå) skriver i sin blogg att han inte är helt nöjd med lagen, främst eftersom det är så svårt att definiera vad man måste göra för att man ska räknas som aktiv. Han ser det ändå som viktigare att lagen ska öka sysselsättningen i Finland.

Ändamålet helgar medlen?

Juhana Vartiainen, ekonom och samlingspartistisk riksdagsledamot, säger till Taloussanomat att aktiveringsmodellen ska göra det mer obekvämt att vara arbetslös, och det ska få folk att ta emot också jobb som kanske inte är så lockande.

Han anser att det finns personer som har vant sig vid att vara arbetslösa, så de anstränger sig inte ens för att hitta jobb.

Juhana Vartiainen
Bildtext Juhana Vartiainen.
Bild: All Over Press / Petteri Paalasmaa

Vartiainen försvarar aktiveringsmodellen också när Svenska Yle får tag på honom via telefon.

– Den sänker arbetslösheten, det är ett förtjänstfullt syfte. Eller tycker någon annorlunda?, frågar han.

Vartiainen säger att han inte tror det finns någon som helst chans att regeringen skulle få för sig att häva lagen.

Han ger ändå en eloge med en viss tvetydighet till dem som sätter mycket tid på att protestera mot aktiveringsmodellen.

– Man kan beundra energin hos vissa som engagerar sig så mycket för att inte behöva jobba. Jag tycker de skulle kunna jobba i stället, säger Vartiainen.

Diskussion om artikeln