Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Västra infarten, dyr byråkrati och byarnas framtid - stadsdirektören svarar på Lovisabornas frågor

Från 2018
Jan D. Oker-Blom på sitt kontor
Bildtext Jan D. Oker-Blom tillträdde som stadsdirektör i början av december.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Hur kopplar du av? Hur vill du utveckla västra infarten? Vi bad några Lovisabor och andra ställa den nya stadsdirektören några frågor som han sedan fick svara på.

1. Hur skulle du utveckla västra infarten?

Frågeställaren är journalisten och Lovisabon Peik Henrichson. Hans fråga utgår från en video som Mika Varpio har gjort som en del av sitt diplomarbete på Aaltouniversitetet.

I videon ser man en vision om hur infarten till Lovisa skulle kunna se ut.

peik henrichson framför rådhuset  i Lovisa
Bildtext Peik Henrichson
Bild: Yle/Stefan Härus

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tycker att det behövs en bro eller en undergång under järnvägen vid den västra infarten. Han föredrar det framom en plankorsning.

- Dels ser det snyggare ut, dels är det tryggare, säger han.

Lovisa kyrka från Helsingforsvägen
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Oker-Blom vill ha en parkliknande miljö kring Lovisa kyrka och den västra infarten.

- Estetiken är viktig. Vi måste få det vackert.

Han vill se kyrkan som mittpunkten i stan och därmed utsträcka centrum till att finnas på båda sidor om kyrkan. Och med tanke på det tycker Oker-Blom att bron som leder till kyrkan i sin nuvarande form är omöjlig.

Estetiken är viktig. Vi måste få det vackert

- Nånting nytt och spännande måste vi hitta på där. Jag vill att området väster om kyrkan ska bli stadsbornas vardagsrum i större utsträckning än det är i dag.

2. Kostar förvaltningen för mycket i Lovisa?

Leena Viikari från Lovisa fredsforum undrar om den nya stadsdirektören instämmer i påståendet att förvaltningen i Lovisa är exceptionellt dyr och vad man i så fall kan göra åt det.

- Nej, säger Jan D. Oker-Blom. Vi har en ganska liten centralförvaltning.

Lovisa har en ganska välskött ekonomi

På längre sikt så har Lovisa ändå en del utmaningar. Flera stora investeringar är på kommande, samtidigt som staten genomför stora reformer.

Oker-Blom säger också att befolkningsstrukturen är en utmaning för Lovisa.

- Men vi har ingen kris. Lovisa har en ganska välskött ekonomi.

3. Vad gör du för att koppla av?

Den som undrar är stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP).

Stadsdirektören berättar att han sysslar lite med jakt och att han tycker om bildkonst även om han inte är så bra på att måla själv. Och så har han ett lantställe.

- Till det bästa hör ju att ta borrmaskinen i handen och fixa nånting.

För tillfället skruvar Oker-Blom ihop en säng åt sin dotter.

- En färdigköpt säng men det är tillräckligt, säger han.

Oker-Blom försöker också sköta om sin kondition. Under sommaren joggar han och under vintern skulle han gärna ta sig en tur i skidspåren i Lovisa.

Otto Andersson pratar i Lovisa fullmäktige.
Bildtext Otto Andersson i fullmäktiges talarstol.
Bild: Yle/ Peik Henrichson

Där kanske några tips till Otto Andersson, som säkert också han har långa arbetsdagar med många möten på kvällarna.

4. Hur kan administrationen minska sin makt och öka invånarnas inflytande?

Pekka Strang ställer den frågan.

Oker-Blom säger att han i den här frågan har fått inspiration från sin företrädare på stadsdirektörsposten, Olavi Kaleva.

- Han betonade tredje sektorns roll i Lovisa. Och jag tror att det finns många organisationer som gärna skulle ta på sig mer ansvar och uppgifter än de har i dag.

Stadsdirektören tror att det finns något att vinna både för kommunsektorn och den tredje sektorn om man samarbetar mera.

- Till exempel Lovisa historiska hus har åstadkommit mycket för Lovisas turism och image, säger Oker-Blom.

5. Hur ser du på byarnas utvecklingsmöjligheter?

Tomi från Lovisa är glad över att Lovisa vågar gå mot strömmen i en tid då allt mer koncentreras till städerna och vill gärna veta vad den nya stadsdirektören tycker om Lovisa som “byarnas stad”.

Lovisa fattade för en tid sen ett beslut om att bevara byskolorna och det beslutet är inget som den nya stadsdirektören vill riva upp.

haddom skola i Lovisa
Bildtext Stadsfullmäktige har fattat beslut om att bevara byskolorna i Lovisa.
Bild: YLE/Stefan Härus

Oker-Blom säger att Lovisa, som till arealen är en stor kommun, kan erbjuda många olika slags boende till sina invånare. Det som däremot är en utmaning är att kunna upprätthålla bred service i små byar.

- Vi måste fundera på nya sätt att sköta servicen, till exempel med mobila enheter och digitala enheter.

På lång sikt är det omöjligt att tänka sig att man ska kunna få samma service nära oavsett var man bor i Lovisa. Oker-Blom vill i stället satsa mer på vissa byar och deras centrum.

- Vi bygger gärna ut i byar där vi redan har infrastruktur, men ogärna på helt nya områden, där det i dag bara finns skog.

Diskussion om artikeln