Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

TS: Kunder med servicesedlar överraskas av jätteräkningar från privata tandläkarbesök

Från 2018
Uppdaterad 02.01.2018 08:40.
Tandläkare
Bildtext Det kan vara svårt att förhandla om vård och priser med munnen öppen i tandläkarstolen.
Bild: Mostphotos

Åbobor har överraskats av höga räkningar efter besök vid privata tandläkarstationer, skriver tidningen Turun Sanomat. Staden misstänker att den privata tandvården utnyttjar sina kunders okunskap om hur servicesedlarna fungerar för att sälja på dem dyra tilläggstjänster, som kunden själv blir tvungen att betala.

Otydliga räkningar, dålig information om priser och överraskningsräkningar på hundratals euro för att laga hål i tänderna är några av de problem som besvikna kunder vittnar om i Turun Sanomat.

- Vården var nog bra, men inte faktureringen. Det här gick inte som det skulle, säger en 80-årig kvinna till tidningen.

Hon hade begärt räkningar efter varje besök och det visade sig att två lagningar av samma tand hade helt olika pris. En gång hade priset för ingreppet varit tvåsiffrigt, en annan gång tresiffrigt.

- Jag frågade läkaren vad det är frågan om men som svar fick jag bara att tanden har sju ytor. Faktureringssystemet var mycket märkligt.

Svårt att förhandla om vårdpriser med fingrar i munnen

Systemet med kundsedlar inom vården lär bli vanligare då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. Reformen ska öka patienternas valfrihet, alltså möjlighet att gå till en privat mottagning, och servicesedlarna är ett sätt att förverkliga det här.

Åbo tog i januari 2016 i bruk systemet med servicesedlar inom tandvården.

De som behöver en tandundersökning får en servicesedel av staden, och kan sedan själv välja till vilken privat mottagning hen går för att utnyttja sedeln.

En panoroamröntgen av en mun, ett litet eurotecken syns i en av tandgluggarna.
Bildtext Kostnaderna för röntgen, lagande av hål och borttagning av tandsten kan snabbt skena iväg. En kvinna som Turun Sanomat talat med fick betala närmare hundra euro för tjänster som inte täcktes av servicesedeln. Hon hade tidigare sett reklam för läkarstationer som erbjöd tjänsterna för under 40 euro.
Bild: Creative commons/montage Heidi Grandell-Sonck

Kunden måste själv betala självrisken och om det visar sig att hen behöver laga ett hål krävs en ny servicesedel från staden och en ny tidsbokning.

Men i praktiken erbjuds många patienter vård direkt och kan tacka ja till ett ingrepp utan att vara medvetna om att de själva står för kalaset.

- Jag upplevde att förhandlingen om min vård inte på något sätt var jämlik i den situationen, då jag låg i tandläkarstolen, säger en kvinna i femtioårsåldern till TS.

Hon hade en servicesedel för tandundersökning men bokade på grund av svår tandvärk samtidigt tid för att laga sina hål. Efter FPA:s ersättningar var hon tvungen att betala 389 euro för besöket.

Katariina Kauniskangas, områdeschef för stadens hälsovårdstjänster, säger att det är problematiskt att kunden har svårt att hävda sig mot främmande begrepp och en underlägsen position i tandläkarstolen.

- Visst är det en svår situation då kunden ligger i stolen med munnen öppen och inte kan tala ordentligt, säger Kauniskangas.

En låda full med instrument som används hos tandläkaren
Bildtext Ett av de stora problemen är att kunden är i underläge då hål i tänderna upptäcks och frågan om att laga dem blir aktuell. Är det rimligt att behöva förhandla om vårdtjänster med instrument i munnen?
Bild: Creative commons

Många värdefulla sedlar blir oanvända

Trots att systemet med servicesedlar redan varit i bruk i två år har det inte slagit igenom bland kunderna. Många servicesedlar förblir helt oanvända, speciellt när de som ger rätt till uppföljande vård.

- En del av de beviljade sedlarna förblir oanvända. Servicesedlarna kan kännas nya, främmande och svåra att använda, säger Åbo stads övertandläkare Maria Merne-Grafström.

Åbo stad misstänker att privata läkarmottagningar sålt extratjänster till kunder som bara haft en servicesedel för tandundersökning.

- Min uppfattning är att det kan ha förekommit. Därför är det viktigt med bra information från vår sida redan i det skedet då servicesedeln beviljas, säger Kauniskangas.

Enligt henne borde det göras klarare för kunden hur servicesedeln fungerar och hur mycket den är värd. Men den privata tandvården har också ett ansvar.

- Om de säljer egna tjänster utanför servicesedeln måste det meddelas till kunden och tydligt sägas att vården inte längre täcks av servicesedeln, säger Kauniskangas.

Vid social- och hälsovårdsministeriet vill man understryka att det också finns goda erfarenheter av servicesedlar i de stora städerna. Det viktigaste är tillgång till information.

- Det får under inga omständigheter gå till så att man inte diskuterar ingreppen på förhand. Det måste vara klart för kunden vad sedeln innehåller, säger medicinalråd Anne Nordblad på social- och hälsovårdsministeriet.

Det är ändå svårt att säga hur vanligt det är att räkningen från ett privat tandläkarbesök blir en otrevlig överraskning.

Enligt Åbos hälsovårdschef Katariina Kauniskangas är tröskeln för att reklamera en dålig upplevelse hög för många kunder.

Skyltar som visar begrepp i vårdreformen.

Knäck koden! Här är ordlistan som du behöver för att ha koll på vårdreformen

Vi listar de viktigaste termerna så att du förstår reformen.

Diskussion om artikeln