Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skolnedläggning i Jakobstad retar finskspråkiga föräldrar

Från 2018
Uppdaterad 03.01.2018 06:34.
Ruusulehto skola i Jakobstad är indragningshotad
Bildtext Ruusulehto skola stängs till hösten.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Långt över hundra föräldrar och boende i närheten av finska Ruusulehto skola i Jakobstad motsätter sig stängningen av skolan till hösten. Svensk- och finskspråkiga elever behandlas olika enligt föräldrarna.

Beslutet om en stängning fattades i fullmäktige i Jakobstad i slutet av november ifjol och ett kommunalbesvär har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. I besväret krävs att beslutet förkastas och att verkställigheten till hösten 2018 inte skall ske.

Ojämlikt anser finskspråkiga föräldrar

Kati Sandberg i Jakobstad är viceordförande för Hem och Skola föreningen vid Ruusulehto skola i Jakobstad. Hon har samlat in namn och på hennes lista finns långt över hundra namn, där ingår både föräldrar och folk som bor i närheten av Ruusulehto skola. Kommunalbesväret med alla namn bifogade har skickats till Vasa förvaltningsdomstol.

- Fullmäktiges beslut är olagligt och beslutet har tillkommit i fel ordning, säger Kati Sandberg.

Kati Sandberg är viceordförande för Hem och Skola föreningen vid Ruusulehto skola i Jakobstad
Bildtext Kati Sandberg
Bild: Yle/Kjell Vikman

I kommunalbesväret hänvisas till en rad lagparagrafer från grundlagen och nedåt.

Enligt besväret har tanken hela tiden varit att en finsk- och en svenskspråkig skola ska läggas ner.

- Enligt grundlagen ska barn ska behandlas jämlikt och det har inte skett. Stadsstyrelsen beslöt att bara lägga ner en finskspråkig skola.

Besvärsställarna anser att i en så viktig fråga som en nedläggning av en skola borde en rad utredningar och utvärderingar ha gjorts i förväg för att reda ut följderna av ett eventuellt beslut.

I besväret hänvisas till fullmäktiges beslut från hösten 2010 där det sägs att utvärderingar av följderna av beslut skall göras i Jakobstad. Enligt texten i besväret har de berörda inte getts några som helst påverkningsmöjligheter i ärendet.

Utredningar har gjorts enligt bildningsdirektören

Enligt bildningsdirektör Jan Levander har föräldrarna kunnat påverka och bland annnat har en representant för Hem och skola föreningen vid Ruusulehto skola suttit med i en arbetsgrupp. Det har enligt Levander ordnats tillfällen på skolan där föräldrar har fått tycka till och man har utrett det man bör göra.

Jan Levander
Bildtext Bildningsdirektör Jan Levander
Bild: Nathalie Lindvall

- De kanske upplever att de inte har blivit tillfrågade via frågeformulär, det har vi inte gjort, säger Jan Levander.

- Länsinummi skola som är den nyaste skolan står halvtom, allt bottnar i det.

- Jag har svårt att tro att det blir verkställighetsförbud för stängningen, förvaltningsdomstolen måste ge ett snabbt besked på den punkten eftersom meddelanden om skolval borde skickas ut inom januari.

Omröstningar i fullmäktige

Fullmäktige i Jakobstad beslöt redan i februari 2016 enligt besvärsskiften att en finsk och en svensk skola i Jakobstad skall läggas ner. Skolorna nämndes inte i det skedet med namn.

Det här beslutet ändrades i stadsstyrelsen den 20 november ifjol så att stängningen i ett första skede enbart gäller en finsk skola. Styrelsen och fullmäktige återkommer till en stängning av en svensk skola i ett senare skede.

Enligt bildningsdirektör Jan Levander kom beslutet om nedläggning av en finsk och svensk skola i fullmäktige först den 12 juni 2017.

Fullmäktige i Jakobstad beslöt efter flera omröstningar den 27 november att Ruusulehto skola stängs från hösten 2018 och blir en fastighet för småbarnspedagogik. Eleverna flyttas till Länsinummi skola och även elever i åk 3 med en längre skolväg än 3 km får skolskjuts.

Svensk skolnedläggning tidigast 2021

Fullmäktige beslöt också att elevunderlaget och skolnätet utvärderas på nytt 2020 med tanke på budgeten 2021. De svenska skolorna i Vestersundsby och Bonäs slås ihop administrativt från hösten 2018, men ingendera av de båda svenska skolorna läggs ner i det här skedet.

- Elevunderlaget minskar men det är tidigast 2021 som de svenska eleverna i Bonäs och Vestersundsby skolor ryms i samma fastighet, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Diskussion om artikeln