Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Enterokocker stoppar vinterbadare vid Ispois simstrand

Från 2018
Vinterbadare i Uittamo.
Bildtext Vinterbadare får inte simma i vattnet i Ispois.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Åbo stad stänger Ispois simstrand. I simvattnet har det uppmätts ovanligt höga halter av enterokocker, upp till 15 gånger högre än gränsvärdet.

- Stranden stängs tillsvidare. Nästa bakterieprov tas i början av nästa vecka, säger Olli Sjövall, direktör för Åbos miljöhygien.

Föreningen Åbo vinterbadare har cirka 800 medlemmar som använder Ispois simstrand för vinterbad. Nu hotar hälsovårdsinspektören med att stänga stranden och införa badförbud.

Tarmbakterierna enterokocker liksom E.coli kan orsaka illamående, kräkningar och diarré om man sväljer vattnet.

Gränsvärdena för båda bakterierna har under hösten överskridits vid flera tillfällen, men nu är halterna alarmerande höga. Orsaken är ännu oklar, men det kan ha att göra med de rikliga regnen som har sköljt ut bakterier från land.

Turun Sanomat var först med att berätta om bakterieproblemen vid simstranden.

Diskussion om artikeln